Erfaren anlægsingeniør med projektledererfaring, Orbicon

Oprettet
Stand
Ny
Arbejdssted
DanmarkØnsker du at blive en vigtig del af en faglig, kompetent afdeling i en større rådgivervirksomhed med en bæredygtig og professionel profil?
Vil du skabe værdifulde løsninger, som kombinerer spildevandsløsninger og klimasikring i samarbejde med kunderne?
Så er det DIG, vi søger til et selvstændigt og udfordrende job, hvor du er med til at sætte den fremtidige dagsorden i forhold til udvikling af spildevandsbranchen og fremtidens byer!


Jobbet
Med reference til afdelingschef Mads Holm Christensen kan du se frem til at arbejde med projektering, udbud/kontrahering og byggeledelse med fagtilsyn.
Du skal være med til at styre projekter i mål - typisk i samarbejde med andre faggrupper - fra idéudvikling over udarbejdelse af hovedprojekt til endelig udførelse.
Du vil primært arbejde med traditionelle kloakprojekter, bassiner, pumpestationer, betonkonstruktioner og NO-DIG løsninger samt klimatilpasningsprojekter i byrum og byplansmæssige projekter.

Faglige kvalifikationer

Vi forventer, at du er uddannet ingeniør eller anlægskonstruktør, og at du har min. 10 års rådgivererfaring primært med spildevandsområdet - men også gerne andre forsyningsområder f.eks. vand og fjernvarme.
Du har erfaring med planlægning, projektering, udbud, byggeledelse og tilsyn. Du har et godt netværk i forhold til forsyningsselskaber, kommuner og entreprenørbranchen.
Du er kreativ, innovativ, og du evner at se løsninger, hvor andre ser problemer. Du er fagligt stolt med ambitioner om at levere gode løsninger til virksomhedens kunder, ligesom du har styr på din dokumentation.
Du er generelt en habil IT-bruger (især Excel).

Personlige kompetencer

Du arbejder selvstændigt, har godt overblik, gode samarbejdsevner, og du kan rumme kunders og kollegaers forskelligheder.
Du er en stærk kommunikator både mundtligt og skriftligt, og du har nemt ved at begå dig blandt mennesker med anden faglig baggrund og tale med f.eks. kunder, arkitekter, kommuner og entreprenører.
Du kan lide at udvikle simple og funktionelle løsninger, som giver værdi til det samlede projekt, og du tager kundens specifikke behov og ønsker til efterretning.
Du trives i et åbent, humoristisk og uformelt miljø, hvor samarbejde og feedback er en naturlig del af hverdagen.

Vi tilbyder

Et spændende og fagligt udfordrende job med mulighed for personlig og faglig udvikling samt sparring på tværs, og hvor "plejer" dagligt udfordres.
Du vil komme til at indgå i et spændende og dynamisk fællesskab, hvor alle både inspirerer og udfordrer hinanden. I hele virksomheden arbejder man tværorganisatorisk, så du får en stor kontaktflade og samarbejder med mange forskellige faggrupper.

Du bliver ansat i en solid og velkonsolideret virksomhed med en stærk social profil og vægt på trivsel, begejstring og faglig udvikling.

Ansøgning
JKS CAREER varetager rekrutteringsprocessen for Orbicon A/S.

Vil du vide mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte chefkonsulent hos JKS CAREER Anika Gormsen på 3085 1295.
Venligst send din ansøgning, CV og evt. anbefalinger til 199agm043@jks.dk.
Send din ansøgning hurtigst muligt, da vi holder samtaler løbende - dog senest d. 13. august 2017.

Om Orbicon

Orbicon er en rådgivende ingeniørvirksomhed med cirka 600 engagerede kollegaer fordelt på 11 kontorer i Danmark, to i Grønland, et i Island og fire i Sverige.
På Orbicons kontor i Viborg arbejder 16 kolleger fordelt på Forsynings- og Anlægsteknik, Arealplanlægning, Jord og Grundvand og Natur og Miljø.
Vi bor i hus med vores ejer Hedeselskabet og vores søsterselskab HedeDanmark - der er således ca. 100 kolleger under samme tag.
Vi bruger hinanden på tværs af faggrænser og geografiske skel for at skabe de bedste og mest bæredygtige løsninger og med at løse nogle af de store udfordringer, som samfundet står over for i forbindelse med klima, energi, miljø og natur.

Sted
Viborg
Kontaktinformation
JKS a/s
Sofiendalsvej 87
9200 Aalborg
Danmark

JKS a/s
Telefon: +45 70150750
Fax: +45 96750751


Se hjemmeside
Se flere job
Se hele profilen

Send til en kollega

0.204