23948sdkhjf

Velfærdsteknologi skal ind på rygraden af sundheds- og socialfaglige personale

| Medlemsnyhed | Indrykket af Welfare Tech

Hvad er de vigtigste faktorer for, at brugen af velfærdsteknologi bliver en succes – for både medarbejdere i kommunen – og hjælper borgere til bedre livskvalitet gennem selvhjulpenhed?

Rollen som velfærdsteknologisk konsulent er en forholdsvis ny funktion i Frederikssund Kommune, og derfor har Heidi Westerlin Christensen haft mulighed for at forme og udfylde rollen som konsulent og projektholder, primært på ældre- og socialområdet, men også på sundhedsområdet. 

Heidi tager ud og understøtter arbejdet på de forskellige områder og er med til at lave forskellige prøvehandlinger i driften, hvor forskellige teknologier afprøves. Derudover er Heidi også ansvarlig for at opsøge nye teknologier og være projektleder i kommunen. Og så (efter-)uddanner Heidi også medarbejdere og SOSU-elever.

Her er 5 spørgsmål til Heidi Westerlin Christensen, velfærdsteknologikonsulent og projektleder i Frederikssund Kommune, som fortæller om sit arbejde med at få velfærdsteknologi ind på rygraden hos sundheds- og socialfaglige personale i kommunen. Nederst i artiklen finder du et hurtigt overblik over 5 vigtige faktorer for at få succes med velfærdsteknologi.

1. Hvordan vælger I i kommunen de teknologier, der skal arbejdes med?

- Vi vælger teknologier ud fra en vurdering af, om det skaber værdi for borgere og for medarbejdere, når de skal arbejde med teknologien. Ofte kommer medarbejdere med inputs og inspiration til teknologier, som ønskes afprøvet. Det bliver herefter clearet med ledelsen og de medarbejdere, som skal være tovholder på afprøvningen og evt. implementering af teknologien. Så medarbejdere får i høj grad ansvar for at teste og evaluere.

2. Hvorfor er det vigtigt at uddanne medarbejdere på tværs af forvaltninger og faggrupper

- Jeg har længe villet lave tværfaglig undervisning, både for at sætte fokus på velfærdsteknologi og brugen af teknologi. Men også for skabe et fælles mindset og tænke hjælpemidler og rehabilitering ind tidligt. Jeg synes også, at det er vigtigt at tænke det etiske aspekt ind – og drøfte: hvem er det, vi gør det for, hvem ønsker at bruge teknologien, og reflektere sammen over, hvad er ”rigtigt og forkert”? Alle medarbejdere har ansvar for at kunne rådgive og vejlede borgerne i de muligheder, der er i forhold til at kunne blive selvhjulpen. Det kan desuden være svært, når man ikke er vant til at arbejde med teknologier eller ikke ved, hvad der findes.

3. Hvad er gevinsten ved at uddanne på tværs af faggrupper og organisationen?

- Tværfaglige drøftelser, bl.a. gennem case-arbejde, er en vigtig del af undervisningen, og det er vigtigt med en fælles forståelse af de teknologier, vi arbejder med i kommunen. Også på tværs af organisationen.

- Det at kunne arbejde fx på tværs af faggrupper gør, at vi lettere kan videndele omkring de erfaringer, der er, men også sikre, at alle medarbejdere har en forståelse af, hvad de skal kunne vejlede borgere om, og hvordan de kan bruge teknologien i deres daglige arbejde og til de målgrupper, de arbejder med. Samtidig skaber det også en værdifuld indsigt i, hvordan forskellige afdelinger arbejder omkring den samme borger – og derfor kan samarbejde på tværs. Fx samarbejde mellem en terapeut på rehabiliteringsafdelingen og en assistent fra et omsorgscenter.

4. Hvad er de vigtigste faktorer for at brugen af teknologi bliver en succes?

- For mig er der ingen tvivl om, at successen afhænger af, at både borgere og medarbejdere kan se formålet med teknologien – og gevinsten i den sidste ende. Hvis ønskerne også kommer fra medarbejdere eller borgere selv er det også alt andet lige nemmere at sikre succes. Men det er naturligvis ikke altid muligt.

- Det vigtigste er at inddrage, især medarbejdere, så tidligt som muligt i processen omkring teknologierne og give dem mulighed for at være med til at præge processen: fx definere målgruppen og arbejdsgangsbeskrivelse. Og så prøve noget af. Du kommer heller ikke udenom opfølgningen – og blive ved i lang tid. Slipper du for tidligt, er der risiko for at implementeringen falder til jorden. Hurtigt. Det kræver en stor ledelsesmæssig opbakning fra starten og (vedvarende) ledelsesmæssigt fokus.

5. Hvilken betydning har god brug af teknologi for borgere og personale i forhold til manglende arbejdskraft?

- Succes med teknologier giver ikke kun en økonomisk gevinst, men også en gevinst i forhold til det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Det, at borgeren kan blive mere uafhængig og selvhjulpen gør, at der gives plads til andre opgaver og mere rum til at tage hånd om de svageste borgere. Med teknologi kan medarbejdere ofte løfte opgaverne hurtigere og nemmere – og med mindre risiko for fx slid og arbejdsskader. Og det kan måske betyde, at medarbejdere bliver (længere) og ikke nedslides.

5 vigtige faktorer til succes med velfærdsteknologi

  1. Spørg dig selv: Skaber teknologien værdi for borgere og medarbejdere, samt sikrer ejerskab og motivation for medarbejdere, når de skal arbejde med teknologien? Giv medarbejdere mere ansvar for at afprøve og evaluere.
  2. Sørg for at skabe et fælles mindset og tænke hjælpemidler og rehabilitering ind tidligt. Åbne drøftelser omkring etik er vigtige.
  3. Ved at arbejde fx på tværs af faggrupper og afdelinger gør, at I lettere kan videndele omkring de erfaringer, der er. Det sikrer også en fælles forståelse for og værdifuld indsigt i, hvordan forskellige afdelinger arbejder omkring den samme borger – og derfor kan I bedre samarbejde på tværs.
  4. Successen afhænger af, at både borgere og medarbejdere kan se formålet med teknologien og gevinsten i den sidste ende. Inddrag også især medarbejdere så tidligt som muligt i processen, fx definere målgruppe og arbejdsgangsbeskrivelse.
  5. Med rette teknologi kan borgerne klare sig selv helt eller delvist og medarbejderne opnår bedre fysisk og psykisk arbejdsmiljø med mindre risiko for at blive nedslidte.

Medlemsnyhed

Indrykket af
Welfare Tech

Forskerparken 10H
5230 Odense M
Danmark
Welfare Tech

Send til en kollega

0.062