23948sdkhjf

Opdel de 12 sygeplejefaglige problemområder i niveauer

| Medlemsnyhed | Indrykket af Guide2know ApS

Flemming Nielsen, Guide2knows fagkonsulent, har efter KL Ældrekonferencen i september gjort sig tanker om de 12 sygeplejefaglige problemområder, inspireret af samtalerne fra konferencen, som netop drejede sig om dokumentation af disse problemområder

I vejledningen om de sygeplejefaglige optegnelser står, at ”det som minimum skal fremgå af journalføringen om den sygeplejefaglige pleje og behandling, at der er taget stilling til, om patienten har potentielle og/eller aktuelle problemer indenfor de 12 sygeplejefaglige problemområder”.

Det vil i praksis ofte være en sygeplejefaglig person, der laver denne faglige stillingtagen. Det kræver en vis sygeplejefaglig viden for at kunne vurdere områder som funktionsniveau, bevægeapparatet, hud og slimhinder, respiration, smerter og udskillelse af affaldsstoffer osv. 

I store dele af sundhedsvæsnet fx på sygehuse, plejehjem og i hjemmeplejen er der sygeplejefagligt personale til rådighed til dette – men reglerne gælder jo fx også på de offentlige og private tilbud på handicap- og psykiatriområdet. Og her er der ikke altid på samme måde direkte adgang til sygeplejefagligt personale.

LÆS OGSÅ: Medicin på bosteder - hvorfor kan det være så svært?

Nogle steder har de allerede taget konsekvensen ved at ansætte eller tilknytte sygeplejefagligt personale, og vi vil også komme til at se samme mønster på de øvrige steder.

Så vidt – så godt!

Men en ting er, at det er sygeplejefagligt personale, som tager stilling til områderne en gang hvert halve eller hele år – en anden ting er, at det ikke er gjort med det.

Opdel viden om de 12 sygeplejefaglige problemområder ud fra faggruppeniveau
For at der kommer værdi ud af arbejdet med de 12 problemområder, er det mindst lige så vigtigt, at alle medarbejdere, der er i daglig kontakt med borgeren, er i stand til at observere, dokumentere og videregive viden til det sygeplejefaglige personale, når der løbende sker ændringer i borgerens tilstand.

Sagt med andre ord skal den ufaglærte sommerferievikar, SOSU-hjælperen, pædagogen og andre, som ikke har en sygeplejefaglig baggrund, derfor også have en basal viden om problemstillingerne for at kunne bidrage.

Min erfaring er, at mange ikke-sygeplejefagligt uddannede medarbejdere netop er utrygge i forhold til, hvad de skal observere, dokumentere og i sidste ende videregive. Der er ikke tale om uvilje – de mangler bare uddannelse og viden på området.

Opdelingen i praksis
Nu er det jo ikke tanken, at en pædagog eller socialrådgiver på et botilbud skal blive en sundhedsfaglig ekspert, og derfor er min anbefaling, at uddannelse på dette område anskues med udgangspunkt i følgende to niveauer:

  • Hvad skal en sygeplejefaglig medarbejder vide for at kunne udføre en screening/stillingtagen til, om patienten har potentielle og/eller aktuelle problemer indenfor de 12 sygeplejefaglige problemområder
  • Hvad skal de ikke-sundhedsfaglige medarbejdere vide om de 12 sygeplejefaglige problemområder for i dagligdagen at kunne observere, dokumentere og videregive de rette informationer til de sygeplejefaglige personer?

------------------------------------------------------------------------------------------
Hvis du er interesseret i at høre mere om hvordan digital læring bl.a. kan bruges som kompetenceudvikling eller opkvalificering af medarbejdere, så tøv ikke med at ringe eller skrive til os på telefon 8843 7100 eller mail@guide2know.dk


Kommentarer

Laila Foldager hedegaard
Jeg er fuldstændig enig i dine holdninger til de 12 sygeplejefaglige punkter. Der skulle dokumenteres mindre med fællessprog 3 og nye omsorgssystemer. Det er ikke den retning jeg ser udfordringen som Plejecenterleder. Der skal skrives så meget alle steder og hvem får egentlig tid til at læse alt det når hænderne og økonomien er trang? Skal vi ikke snart vågne op og dokumentere det der er sygeplejefaglige en udfordring og ikke rundt om alle 12 punkter.

Skriv kommentar

Medlemsnyhed

Indrykket af
Guide2know ApS

Kongevej 73
6400 Sønderborg
Danmark
Guide2know ApS

Send til en kollega

0.095