23948sdkhjf

Kerteminde Kommune vil analysere 120 borgere med demens

| Medlemsnyhed | Indrykket af Welfare Tech

En del af de demensramte borgere på Kerteminde Kommunes plejecentre får nu klarlagt deres døgnrytme. Borgere vil blive fulgt med en monitor døgnet rundt i en uge. Projektet giver gevinst for både borger, personalet og de pårørende.

Kerteminde Kommune går nu forrest på området for demens og vil analysere dagligdagen for en stor gruppe demensramte borgere. Kommunen vil skabe det mest nøjagtige billede af borgernes trivsel ud fra deres døgnrytme. Op mod 120 borgere vil blive fulgt tæt, og observationerne vil danne grundlag for et billede af den enkelte borgers mønster for søvn og aktivitet.

Døgnrytmen kan give personalet på plejecentre vigtige informationer om borgerens aktivitetsniveau og generelle trivsel, forklarer Rikke Solberg, faglig koordinator på demensområdet i Kerteminde Kommune.

- En stabil døgnrytme er vigtig for os alle. For borgere med en demenssygdom kan der være mange faktorer, der påvirker deres døgnrytme. Ved en uhensigtsmæssig døgnrytme kan de f.eks. ændre adfærd og blive enten mere aktive eller inaktive. Borgere med demens kan selv have svært ved at sætte ord på deres trivsel, og det kræver derfor ofte en del analysearbejde at nå frem til en mulig årsag. Derfor er en klarlægning af borgernes døgnrytme et vigtigt værktøj i vores planlægning af plejen, forklarer Rikke Solberg.

Sensor-plaster på ryggen giver informationer
Døgnrytmen registreres ved hjælp af en lille sensor, som sættes på borgerens ryg med et plaster. Virksomheden BRANE ApS har udviklet DEMOS-10, som er et system, der analyserer udvalgte borgeres døgnrytme. Det er denne indsats, der nu bredes ud til at omfatte alle 120 borgere med demens på Kerteminde Kommunes plejecentre.

- Hidtil har vi brugt DEMOS-10 til at registrere døgnrytmen for de borgere, hvor personalet havde mistanke om, at de havde gener, smerter eller oplevede uro, der gjorde, at de ikke fik sovet. Nu får vi chancen for at skabe et objektivt billede af en stor gruppe borgeres søvn- og aktivitetsmønstre. Døgnrytme-optagelserne vil give personalet nøjagtige data, som skal skabe grundlag for deres behandling og pleje af borgerne, forklarer Jens Branebjerg, adm. dir. i BRANE.

Data om døgnrytmen skal fungere som beslutningsstøtte til personalet inden for fire områder:

  • Borgerens demenssygdom – er der sket forværringer, der gør, at plejen skal tilpasses?
  • Somatisk vurdering – har borgeren smerter, infektioner eller andet der kræver udredning?
  • Plejen – modtager borgeren de rette tilbud?
  • Relationer – hvordan fungerer borgeren socialt?

Skal hjælpe både borger, personale og pårørende
I første omgang skal de relevante borgere gå med sensoren i en uge. Efter tre måneder følges op med endnu en måling. Rikke Solberg og de 16 demensnøglepersoner i Kerteminde Kommune ser frem til at komme i gang med projektet.

- Vi afprøvede DEMOS-10 i et pilotprojekt i sommeren 2019, og her oplevede vi at vores drøftelse af døgnrytmemålingerne gav et større indblik i borgerens hverdagsliv. Herudover giver døgnrytmemålingerne mulighed for et visuelt billede af døgnrytmen, som kan anvendes i kommunikationen med pårørende. Med analysen i hånden kan vi dokumentere borgerens behov, og vi kan tilpasse aktiviteterne i samarbejde med de pårørende, så det bringer mest mulig værdi for den demensramte, forklarer Rikke Solberg. 

Projekt med flere parter
Hele forløbet i Kerteminde Kommune er en del af Welfare Techs projekt VISE – VelfærdsInnovation for Sundt Erhvervsfremme. Fra projektleder Søren Parmar-Sielemanns side har det været vigtigt, at den offentlige part - i dette tilfælde Kerteminde Kommune - spiller en så betydelig rolle i projektet.

- Det har været vigtigt for Welfare Tech, at projektet drager direkte nytte, af de erfaringer, Kerteminde Kommune skaber gennem forløbet. Det kræver input fra både sundhedsvæsnet, videninstituionerne og erhvervslivet at udvikle løsninger til velfærden. Derfor vil dette forløb i VISE bidrage med værdifuld viden til alle parter, vurderer projektleder Søren Parmar-Sielemann. 

Udover døgnrytmemålingerne indebærer forløbet, at:

  • Syddansk Sundhedsinnovation gennemfører interviews med personale før og efter plejetilpasninger. Her er fokus på forbering af personalets trivsel i arbejdet med borgere med demens.
  • SDU - Mærsk Instituttet gennemfører studier af borgernes gang. Studierne skal udvikle bedre fortolknings-algoritmer for gang og søvn, samt nye nøgle-parametre for døgnrytme og trivsel.
  • BRANE og SENS Innovations udvikler tekniske forbedringer på DEMOS-10 systemet, som gør det endnu mere brugervenligt og i høje grad understøtter personalet i deres vurdering af borgernes trivsel.
    BRANE ApS, Kerteminde Kommune og Syddansk Universitet er alle medlemmer af Welfare Tech.

Medlemsnyhed

Indrykket af
Welfare Tech

Forskerparken 10H
5230 Odense M
Danmark
Welfare Tech

Send til en kollega

0.063