23948sdkhjf

Webinar: Muligheder ved stole som hjælpemiddel

| Medlemsnyhed | Indrykket af Danish.Care - Branchen for hjælpemidler og velfærd

Vi sætter fokus på, hvordan visitering af en VELA stol kan hjælpe borgere med nedsat funktionsniveau til et mere selvstændigt liv. Dertil vil vi drage erfaringer fra et samarbejde om genvisitation af VELA stolen

Når borgere ved hjælp af VELA stolen får hjælp til selvhjælp, forbedres hjemmeplejens arbejdsbelastning og kommunens økonomi. Den måske vigtigste gevinst er dog, at de involveredes livskvalitet forbedres.

Vi inviterer ind til en faglig og inspirerende time i samarbejde med Charlotte Nielsen, selvhjælpskoordinator og fysioterapeut i Aalborg kommune, og Wivi Akselbo, velfærdskonsulent i VELA. Sammen vil de gøre os klogere på, hvordan deres samarbejde resulterede i, at de enkelte borgere opnåde større gevinster i form af øget selvstændighed. For flere borgere resulterede samarbejdet i, at de selv kunne mestre at vaske tøj, lave let madlavning, gøre toiletbesøg uden fald, sidde ret uden smerter samt genvinde energien til at få besøg af børnebørn.

Til webinaret vil Charlotte Nielsen fortælle om, hvilke overvejelser og tiltag hun foretog ifm. visiteringen af VELA stolemodellerne. Charlotte vil endvidere fortælle om den gevinst, kommunen opnåede, og hvordan hun oplevede borgernes efterfølgende livsgnist.

Wivi Akselbo vil gøre os klogere på, hvilke overvejelser man med fordel kan gøre sig til valget af den bedst egnede stol, og hvilke gevinster det medfører.

Tilmeld dig her.

 Om det kommunale samarbejde

VELA har på baggrund af et kommunalt projektsamarbejde med Charlotte Nielsen, som på daværende tidspunkt var ansat i en anden jysk kommune, erfaret, at valget af VELA stolemodel er afgørende for den gevinst, det bliver muligt at opnå.

VELA har sammen med Charlotte Nielsen genbesøgt borgere, der har fået visiteret en VELA stol, og som samtidig har fået visiteret meget praktisk hjælp fra hjemmeplejen. Sammen genvurderede de borgernes situation og behov ud fra, hvad borgerne havde svært ved, og hvad de ønskede at mestre af daglige gøremål. Herudfra blev den oprindelige VELA stol udskiftet med den stolemodel, som bedst egnede sig til den enkelte borger.

Formålet var at undersøge borgernes mulige gevinst. Én borger genvandt mestring af så mange daglige gøremål, at hun fik en følelse af at have fået livet tilbage, og hun frasagde sig efter 3 uger med stolen 3,5 times hjemmepleje om ugen. Det påvirkede både borgerens livskvalitet betydeligt, og samtidig sparede det kommunen for ressourcer.

Bliv klogere på VELA

CareNet-medlem VELA udvikler stole, som understøtter mennesker med funktionsnedsættelser og faldende funktionsniveau til et mere selvstændigt liv, hvor de kan udføre flere hverdagsaktiviteter selv. En VELA stol kan holde borgere længere i eget hjem og nedsætte eller udskyde behovet for hjemmehjælp. Se inspirationsvideo om VELA her.

Tilmeld dig webinaret her.

Deltagelse er gratis, og webinaret er åbent for alle - så prik gerne din kollega på skulderen.

Tilmeldingsfrist: 24. maj 2021.

Videomateriale er udviklet i samarbejde med CareNet-medlem Mapia.


Skriv kommentar

Medlemsnyhed

Indrykket af
Danish.Care - Branchen for hjælpemidler og velfærd

Handicaporganisationernes Hus
Blekinge Boulevard 2
2630 Høje Taastrup
Danmark
Danish.Care - Branchen for hjælpemidler og velfærd

Send til en kollega

0.094