23948sdkhjf

Strategisk ledelse er også for dig der leder tæt på borgeren

| Medlemsnyhed | Indrykket af Komponent – Kommunernes Udviklingscenter

Som decentral, driftsorienteret og borgernær leder spiller du en vigtig rolle for, at strategierne kommer ud at leve. Samtidig kan den strategiske tilgang til ledelse styrke dig i dit eget lederskab. Her kan du blive klogere på hvordan.

Strategisk ledelse skal bedrives på alle niveauer i den offentlige organisation. Derfor er strategiarbejde, udvikling og implementering af en strategi heller ikke noget, du blot kan overlade til det øverste ledelsesniveau. Sådan lyder budskabet fra centerchef Christina Nüssler fra Komponent, der bl.a. har skrevet bogen Strategisk ledelse for offentlige ledere – tilgange, værktøjer og dilemmaer i strategiarbejdet.

– Strategisk ledelse handler i bund og grund om at være god til at fokusere på det vigtigste af det vigtige, som organisationen skal lykkes med for at indfri de politiske ambitioner. Det er strategien, der er med til at få skabt en rød tråd i en kompleks organisation, og det er den, der skal være med til at få det hele til at give mening i forhold til borgeren, kerneopgaven og jeres prioriteter i dagligdagen. Derfor er strategisk ledelse også vigtigt for dig, der leder tæt på praksis, siger Christina Nüssler.

Strategien skal ud at leve – på alle niveauer
Når f.eks. en kommunes strategi skal ud at leve i praksis, sker det i et intenst samspil mellem mange forskellige interessenter: Det politiske niveau, topledelsen og dig, som leder tættere på kerneopgaven. Alle har I et ansvar for, at strategien foldes ud.

– Den strategiske ledelsesopgave ligger bl.a. i at få strategien til at give mening for dine medarbejdere i hverdagens situationer og hverdagens opgaveløsning, hvor der skal prioriteres og praktiseres. Uanset, hvor god en strategi er, sker der nemlig ikke noget, hvis ikke lederne i yderste led kobler sig på strategiens intention og får medarbejderne til at handle på nye måder i tråd med strategien. Det er omsættelsen af en strategi til forpligtende praksis, der er både det vigtige og det svære i strategiarbejdet, siger Christina Nüssler.

Når en strategi kommer fra toppen, kan det let opleves, som om den bliver mast ned over resten af organisationen. Men faktisk giver mange strategier et forholdsvist stort råderum i forhold til at arbejde videre lokalt. 

– Hvis du oplever, at strategien bliver presset ned over din hverdag, skal du være god til at spørge tilbage og få en afklaring i forhold til, hvilket råderum du har til at arbejde med strategien på netop dit område. Er strategien åben for fortolkning, eller skal den implementeres direkte ord for ord? Hvad er strategiens ambition og succeskriterier? Jo bedre dialogen er mellem ledelsesniveauerne i forhold til at forstå, udfordre og oversætte strategien, jo mere levedygtig er den. Og jo mere ejerskab, du og dine medarbejdere kan tage for strategien, og jo mere I kan relatere den til jeres egen hverdag, jo nemmere bliver den som regel også implementeret, siger Christina Nüssler.

Strategien er også dit arbejdsredskab
Selvom du måske ikke har bidraget direkte til strategien, kan du faktisk bruge den som et stærkt redskab og en rettesnor i dit daglige arbejde som leder.

– Når du aktivt arbejder med strategisk ledelse, hjælper strategien dig til at prioritere. Du får klare argumenter for, hvorfor du fokuserer mere på noget end på noget andet, og det kan være med til at skabe tydelighed og klarhed over for medarbejderne. Så gevinsten ved en strategi er nogle klarere rammer for arbejdet og fokus i forhold til de faglige løsninger og den værdi, I gerne vil skabe for borgeren, siger Christina Nüssler. Derfor insisterer hun også på, at strategisk ledelse er relevant for alle ledere, uanset hvor og hvordan de leder.

– Selvom dine opgaver som decentral leder mere er at omsætte og oversætte end at udvikle strategien, så bør strategi være et hverdagsbegreb i din ledelse. For langt de fleste organisationer har værdi af at være bundet sammen om nogle fælles mål og værdier, der på en gang er meningsskabende og retningsgivende. 

Læs mere om modulet Strategisk ledelse i den offentlige sektor (5 ECTS) >>

Tre gode råd til din strategiske ledelse

  • Sørg for at blive afklaret omkring, hvor meget albuerum du har til at arbejde med strategien og omsætte den til praksis sammen med dine medarbejdere. 
  • Sørg for, at strategien er retningsgivende og meningsskabende, så den bliver naturlig for medarbejderne at relatere sig til og en hjælp i dagligdagens prioriteter. 
  • Sørg for at skabe anledninger, hvor strategien bliver en del af hverdagen. Det kan I f.eks. gøre ved i lederteamet at holde jeres beslutninger op mod strategien.

Medlemsnyhed

Indrykket af
Komponent – Kommunernes Udviklingscenter

Hedeager 5, 1.
8200 Aarhus N
Danmark
Komponent – Kommunernes Udviklingscenter

Send til en kollega

0.094