23948sdkhjf

Styrk special- og almenundervisning gennem ICDP

| Medlemsnyhed | Indrykket af Komponent – Kommunernes Udviklingscenter

I den danske folkeskole skal vi finde gode løsninger til at styrke børnefællesskaber og arbejdet med mellemformer. En af mulighederne er International Child Development Program (ICPD)

Flere danske skoler har fundet vej til ICPD, fx Mølleholmskolen i Høje Tåstrup, som bruger ICDP metoden til at opbygge større faglig og relationel viden hos de professionelle med henblik på at styrke refleksionskulturen og øge mulighederne for kollegial vejledning og sparring. Formålet med at bruge ICDP i skolen er at styrke medarbejderes sensitivering og deres kompetencer til at drøfte betydningsfulde forhold omkring elevernes læring, udvikling og trivsel.

En VIVE-undersøgelse fra marts 2022 konkluderer, at 30-50 procent af de adspurgte skolechefer, PPR-ledere, skoleledere samt lærere, oplever, at der ikke er tilstrækkelige kompetencer på almenskolerne til at undervise og støtte elever med socio-emotionelle vanskeligheder og særligt sårbare elever. Her kan ICDP kvalificere den pædagogiske organisation og skabe rammen og det fælles fagtekniske sprog, der er brug for på de almenskolerne, for at styrke special og almenundervisningen. 

Elevgruppen med socio-emotionelle vanskeligheder er ikke en klart defineret gruppe, men kan med en lidt grov kategorisering inddeles i 3 typer. 

1. Elever med lavt selvværd 

2. Elever med lav selvtillid 

3. Elever med lav selvkontrol.  

Kategoriseringen er på ingen måde dækkende for den store kompleksitet som gruppen med socio-emotionelle vanskeligheder rummer, men medtages for at illustrerer den bredde der kræves af de pædagogiske tiltag. Elevgruppernes vanskeligheder kalder på noget forskelligt i de professionelles værktøjskasse. Selvfølgelig kan nogle elevtyper være præsenteret i mere end en kategori.  

Elever med lavt selvværd 
Disse elever kalder specifikt på omsorg og nærvær fra de professionelle, de det er gennem den gode og stabile kontakt at lavt og ustabilt selvværd kan styrkes. Elevernes positive erfaringer med nærværende og stabile voksenrelationer er begrænsede. Derfor mangler de en grundlæggende tillid til andre mennesker og det påhviler de professionelle at skabe en følelsesmæssige sikker base for denne elevgruppe. Det kræver nærvær og sensitivitet af den professionelle. Glæden ved samvær skal være den pædagogiske drivkraft. 

Elever med lav selvtillid 
Disse elever kalder specifikt på særlig dygtig og kreativ underviser, der kan tilrettelægge læringsforløb og læringsfællesskaberne så eleven med den lave selvtillid oplever succesfulde mestringer. Når elever har faglige vanskeligheder, er de i fare for at miste motivationen, måske fordi de har fejlet så mange gange at de ikke orker endnu et forsøg. Det kalder på en professionel der kan tænke kreativt og bevare håbet trods store faglige udfordringer. Håbet for læring skal være den pædagogiske drivkraft. 

Elever med lav selvkontrol 
Disse elever kalder på en god klasserumsleder, der trin for trin kan guide og vejlede eleverne hen til en social acceptabel adfærd. Dårlig selvkontrol er i sig selv en ekskluderende faktor. Alle fællesskaber bliver trætte og mister lysten og evnen til at samarbejde hvis fællesskabets regler – gentagne gange - bevidst eller ubevidst brydes. Det kalder på en professionel der kan guide og vejlede og være stålsat – og samtidig bevare sin venlighed. Venligt lederskab skal være den pædagogiske drivkraft. 

ICDP har som metode vist sig at kunne bidrage til en kvalificering af både det almene og specialpædagogiske felt – og kan anvendes som et fælles fagteknisk sprog for relationsarbejdet på tværs i den pædagogiske organisation.  

Komponent og Dansk Center for ICDP har indgået et samarbejde om at styrke special-og almenundervisningen gennem ICDP. Hvis I vil vide mere er I meget velkomne til at kontakte chefkonsulent Lene Hausted T: 8779 63223, E: leha@komponent.dk

ICPD: International Child Development Program – skabt af den norske psykolog Karsten Hundeide. Godkendt af Unicef og FN. 

Medlemsnyhed

Indrykket af
Komponent – Kommunernes Udviklingscenter

Hedeager 5, 1.
8200 Aarhus N
Danmark
Komponent – Kommunernes Udviklingscenter

Send til en kollega

0.063