23948sdkhjf

I kan ikke selv. Vi kan ikke selv. Men sammen kan vi meget

| Medlemsnyhed | Indrykket af Danish Life Science Cluster

Regionshospitalet Gødstrup og Danish Life Science Cluster samlede for første gang en række kommuner og virksomheder til fælles sparring og ideudvikling. Innovationsdagen blev en succes – og flere kan være på vej.

- Det slår først gnister, når forskellige perspektiver mødes.

Med dette klare citat inviterede hospitalsdirektør Poul Michaelsen for første gang kommuner og erhvervsliv til innovationsworkshop på Regionshospitalet Gødstrup.

- Vi vil gerne blive endnu bedre til innovation, for sundhedssektoren har hårdt brugt for nye innovative løsninger og arbejdsgange. Som regionshospital skal vi være med til at sætte en fælles retning for at fremme befolkningens sundhed via sundhedsinnovation i Region Midtjylland, sagde Poul Michaelsen til de ca. 50 repræsentanter fra kommuner, erhvervsliv og regioner, der forleden mødte op på det nye hospital i Herning.  

Innovationsdag skal gentages

I samarbejde med Danish Life Science Cluster blev økosystemet for første gang inviteret til Nytårsworkshop i Gødstrup, men det bliver formentlig ikke sidste gang, mener innovationskonsulent Daniel Wiencken fra Regionshospitalet Gødstrup.

- Der er et kæmpe potentiale for at udvikle nye og bedre løsninger, hvis vi arbejder sammen, og vi skal blive bedre til at række ud og åbne op om vores behov og udfordringer. Innovation er ofte relationsbåret, og vi kan se, at det giver stor værdi, når vi sætter os sammen. Der findes masser af nye idéer, løsninger og initiativer, som vi ikke kender til, og derfor skal vi mødes og lære af hinanden og så frø til nye samarbejder, siger Daniel Wiencken, innovationskonsulent, Regionshospitalet Gødstrup. 

Velkendte udfordringer blev diskuteret direkte

For medarbejdere i sundhedssektoren er udfordringerne med det tværsektorielle samarbejde velkendte. Det drejer sig bl.a. om:

  •  Hospitaler og kommuner har ofte svært ved at få overblik over, hvilke løsninger der findes på markedet.
  • Det er udfordrende for virksomheder at få implementeret et løsning.
  • Det offentlige mangler ressourcer til at implementere tidsbesparende teknologier.
  • Der er brug for mere kommunikation på tværs af primær og sekunder sektor.

Lederne mangler også ressourcer

Men fordi deltagerne var ligeligt fordelt fra region, kommune og erhvervsliv, gav workshoppen anledning til, at udfordringerne kunne diskuteres direkte - og derfor opstod nye forståelser, fortalte bl.a. cheflæge på medicinsk afdeling på Regionshospitalet Gødstrup, Lars Toft Nielsen.

- Vi hører ofte, at implementering er et ledelsesansvar, og det er jeg enig i. Men at implementere en ny løsning kræver flere ressourcer, end de fleste forestiller sig – og de ressourcer har vi ganske enkelt ikke. Vi får også hele tiden nye retningslinjer og tiltag, vi skal forholde os til, og vi er ved at kløjes i nye tiltag. Vi er eksempelvis 45 speciallæger og 400 sygeplejersker, så det er et kæmpe maskineri, der skal sættes i gang. Hvis vi skal give ledelsesopbakning til implementering af nye løsninger, skal de være lette at tage i brug, og det skal være tydeligt, at de giver os direkte tidsbesparelser, sagde Lars Toft Nielsen. 

Vi skal blive ved med at lære

Sofie Thordal er organisationskonsulent i Region Midtjylland og har arbejdet med udvikling og innovation i en årrække. Hun ser tydeligt barriererne for tværsektoriel innovation, men har også bud på løsningerne. 

- Innovation ER en svær disciplin – særligt når den går på tværs af to eller flere sektorer som det private, det offentlige og forskningsmiljøet. Barriererne er typisk ressourcerelaterede eller kulturelt forankrede. Men alle er klar over, at vi ikke kan blive ved, som vi gør nu. Vi skal træne nysgerrigheden, hele tiden presse på i vores respektive afdelinger, vi skal hente læringer fra samarbejder. Og så skal vi være med til at sætte politisk fokus på de store - nødvendige - værdier, som innovation kan skabe, sagde Sofie Thordal på Danish Life Science Clusters workshop på Regionshospitalet Gødstrup.   

Læs også: Få unik viden om konkrete behov og problemstillinger på Bispebjerg Hospital og kom i dialog med de konkrete afdelinger på hospitalet, der oplever behovene 

Medlemsnyhed

Indrykket af
Danish Life Science Cluster

Lersø Parkallé 101
2100 København Ø
Danmark
Danish Life Science Cluster

Billeder & videoer

Send til en kollega

0.093