23948sdkhjf
Del siden
Annonce

Hvordan måler man, om det er hårdt at gå på arbejde?

Når man arbejder med mennesker, kan det være psykisk krævende. Derfor er det vigtigt at have blik for, hvor pressede ens medarbejdere er, og hvordan det udvikler sig over tid. Men hvordan måler man belastning hos ens medarbejdere?

Med TeamEffects “Min Arbejdsdag” får organisationer altid tidstro trivselsdata på individ og teamniveau og får dermed synliggjort meget af det, som ellers er helt usynligt i mange offentlige organisationer og teams, nemlig: 

  • Hvor presset er medarbejdere og ledere lige nu og her?
  • Hvordan udvikler slid sig på lang sigt for teamet og individet?

Noget man ellers mest aflæser posthumt, når man ser på organisations data for sygefravær, personaleomsætning eller rekrutteringsvanskeligheder osv.

Botilbud Solsiden har fokus på arbejdsmiljøet
På botilbuddet Solsiden Region Nordjylland bruger man Min Arbejdsdag til at arbejde med trivsel og belastning på daglig basis. Min Arbejdsdag giver medarbejderne en mulighed for at mærke efter og reflektere over, hvordan ens arbejdsdag har været. Bedømmelserne er samtidig signaler, som ledelsen kan bruge til at følge hurtigt op og styrke arbejdsmiljøet hos den enkelte og hele teamet. At kunne rumme følelser og bringe fagligheden i spil hos den enkelte er nemlig afgørende for at kunne bidrage bedst muligt til borgernes livskvalitet.

"Man kan bruge Min Arbejdsdag til at blive tættere sammen. Det her med, at man kan få afsluttet sin dag på en farveskala. Det kan de fleste forholde sig til. Det er ret nemt. Så får man ligesom afrundet dagen. Der er ikke noget, som er rigtigt og forkert. Vi løfter bare i flok. Jeg kan meget bedre gå ind og være med til at skrue på noget, hvis jeg er bevidst om, hvad jeg skal skrue på."

Sådan fortæller afdelingsleder Kristine fra Solsiden i artiklen "Hvordan måler man, om det er hårdt at gå på arbejde?", som handler om, hvordan man arbejder med og måler belastning hos medarbejdere på arbejdspladsen.

Styrk psykologisk tryghed i hverdagen med Min Arbejdsdag
De fleste offentlige organisationer vil afstå fra at forsøge at måle på psykologisk tryghed. I stedet forsøger man at lave forskellige workshops, hvor medarbejderne i grupper diskuterer, hvordan de oplever kulturen i deres team set med de ”psykologiske tryghedsbriller” og derfra lave man en handlingsplan for, hvordan man vil forsøge at skabe mere psykologisk tryghed i teamet.

Workshops er oftest dyre, og uden et konkret måleredskab er det svært at vurdere effekten af ens indsatser. Det er eksempelvis svært at følge op på:

  • Sammenhængen mellem tryghed og trivsel: Hvilken betydning har det for trivslen i teamet, at vi er blevet bedre til at sige, hvad vi føler / mere tryghed? Trivslen hos den enkelte?
  • De stille medarbejdere: Alle arbejdspladser har en håndfuld (hvis ikke mere) af medarbejdere, som ikke eller sjældent gør væsen af sig. Psykologisk tryghed er fundamentet for mere synlige medarbejdere, der i langt højere grad kommer til orde og tager ansvar for fællesskabet.

Med Min Arbejdsdag arbejder man med trivsel i hverdagen, og med redskabet i hånden har arbejdspladsen et redskab til at arbejde med og måle trivsel og psykologisk tryghed.

TeamEffect
C. A. Olesens Gade 4
9000 Aalborg
Aalborg Kommune
Danmark
CVR nummer: DK36441232

Kontaktperson

JMJ
Jeppe Mosborg Jørgensen
Kommunikationskonsulent
+45 71 74 71 48 jm@teameffect.io

Send til en kollega

0.047