Har vi den rette debat om værdig ældrepleje?

Vi bliver nødt til løbende at skubbe til debatten og kulturen på landets plejehjem - for det at være hjemme på en institution er i sig selv en modsætning, så hvad stiller vi egentlig borgerne i udsigt?

Sundheds- og ældreministerierne, kommuner og regioner gør, hvad de kan, for at holde fokus på værdighed og kvalitet i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

Der kommer penge ud til projekter, forbedringer og forsøg i en lind strøm - og nogle af pengene er der så ikke modtagere til... f.eks. tilskud til at bygge køkkener på plejehjem, så alle kan få mad, der er lavet ’hjemme’.

I Aarhus kommune er de nu ’gået tilbage’ til, at plejecenterlederne skal være forstandere - så lederen har en titel og en funktionsbeskrivelse, der signalerer, at hun/han er mere end ’bare’ leder - lederen er også værtinden/værten i hjemmet.

Det giver jo nogle hyggelige associationer til et rigtigt hjem - og ret skal være ret: Der er i Aarhus kommune tænkt større tanker ved titelskiftet, end jeg lige signalerer her. Mit ærinde med dette er blot, at det er endnu et eksempel på, at politikere - både på Christiansborg og i kommunerne - så gerne vil signalere, at i Danmark passer vi godt på de gamle og syge med pleje- og omsorgsbehov.

Hvad stiller vi i udsigt
Det mener jeg også, at vi gør!

Men hvad er det egentlig, vi stiller befolkningen i udsigt? For det at være hjemme på en institution er jo i sig selv en modsætning. I det øjeblik, en leder sender en medarbejder ind i en borgers hjem, er der en masse krav til arbejdsmiljø, tidsforbrug og dokumentation (for blot at nævne nogle få ting, der skal tages højde for, udover flere forskellige lovgivningsområder, der skal overholdes). Er det så ikke rimeligt at sætte spørgsmålstegn ved, om det stadig er beboerens hjem, eller om det er en arbejdsplads, hvor der bor en borger?

I Lederforeningen i DSR er vi sammen med plejehjemslederne rundt om i det ganske land selvfølgelig optaget af den gode og værdige ældrepleje og ikke mindst, hvordan ressourcerne bruges bedst muligt, og hvor der er "mest value for money", såvel økonomisk som når det gælder medarbejdere, udvikling og kvalitet - hvad og med hvem giver medinddragelse bedst mening for, det tværsektorielle samarbejde, borgerne osv.

Derudover er vi selvfølgelig optaget af at være de rigtige ledere, der er ansat til at lede, med de rette kvalifikationer og med de rette ledelsesvilkår til at udføre de opgaver der stilles - ikke mindst fra politisk side og ud fra de forventninger kommunens borgere har til ældrepleje, plejehjem og hjælp i det hele taget.

Wicked Problems
Ved at arbejde ud fra tænkningen om ’Wicked Problems’ - de uløselige problemer, - og løbende skubbe til debatten og kulturen rundt omkring i landets kommuner og på de enkelte plejehjem/arbejdspladser - hvor fokus er på det uløselige dilemma, der alligevel dagligt tages hånd om: Kan hjem og arbejdsplads forenes under samme tag - og hvad kræver det af ledere og medarbejdere?

Kan vi være med til at flytte forventninger, understøtte udviklingen af hverdagsrehabilitering, yde sygepleje og omsorg i borgeres eget hjem, når de kommer hjem fra hospitalsindlæggelser hurtigere og ikke er færdigbehandlet, er stærkt demente med store plejebehov samtidig med, at det oser af hjem og hygge - og samtidig med, at medarbejdere har de rette arbejdsvilkår og kompetencer?

Der er jo INGEN, der kan være uenige i, at syge og gamle mennesker skal have et værdigt liv, god mad og (fagligt kompetent) pleje og omsorg - og for det meste tales der om borgeren, beboeren, patienten - men tør vi tage diskussionen om, hvad det egentligt reelt er vi beder ledere og personale om at udføre?

Det er jo ikke kun et spørgsmål om flere penge og flere hænder - det handler om, hvad det er for en forventning, vi har til samfundet og hinanden ...

Hvornår er det et hjem og hvornår er det en arbejdsplads?

Wicked Problems

1. Problemet(WP) er så komplekst, at det ikke kan formuleres i én teoretisk ramme, og derfor ikke kan løses gennem sædvanligt anvendte løsningsmetoder fx udredninger og analyser, økonomiske beregninger, accepterede prioritering af interesser osv.
2. Arbejdet med problemet betyder ofte at problemet udvikler sig og nye uforudsete aspekter bliver synlige, eller der skabes afledede problemer, fordi de oprindelige problemer er forbundet med andre problemer.
3. Løsninger er ikke universelle, men kan have forskellig værdi afhængig af konteksten og/eller interessenternes vurdering. Konteksten bestemmer også, hvordan problemet kan håndteres.
4. ’Løsninger’ kan ikke ’rulles tilbage’ fordi de har skabt rettigheder eller præcedens hos de involverede
5. Ingen wp ligner andre, hvilket betyder at man – næsten - skal starte forfra – hver gang
6. Problemet kræver handling/bearbejdning snarere end teoretisk baserede analyser
Typiske eksempler på WP i hverdagen på plejehjem er:
Hvad skal der spises og hvornår – skal det være halalkød, økologisk, vegetarkost - er det kun hjemmelavet og godt, hvis beboerne selv har været med til at lave maden?
Må der holdes husdyr – og hvem skal passe dem, lufte hunden fodre kaninen?
Sex på plejehjem?
Religion, højtider, traditioner – hvordan tilgodeses alle?
Rygning i hjemmet?Hold dig opdateret med Magasinet Pleje
Er du abonnent? Bliv abonnent

Med et abonnement får du ubegrænset adgang til online avisen. Læs avisen online


Kommentarer

Kate Dybdal Gjerstrup
Tak for dette debatoplæg Irene. Jeg er helt med på, at udfordringen for plejehjemmene i nær fremtid bliver netop at kunne balancere mellem at være hospital og hjem. Det kræver efter min opfattelse øget fokus på, at også de psyko-sociale aspekter af sygeplejen bevares og vægtes, så det bliver muligt at bevare oplevelsen af hjem sideløbende med at komplekse sundhedsproblemer hos beboerne løses med størst mulig kvalitet og faglighed. Det stiller ligeledes krav til politikerne om, at de i samarbejde med fagpersoner, definerer en balance mellem regler, der gælder på hospitaler, og regler der gælder i eget hjem (plejehjem). Jeg kan eksempelvis nævne et område, som det levneds-middelstyrelsen varetager. Et plejehjems-køkken, der producerer mad, som leveres i madvogne fra centralkøkken til lokale afdelingskøkkener på plejehjemmet, skal certificeres, som dels engrosvirksomhed, og dels detailvirksomhed, hvilket medfører stort ressourceforbrug til kontrol og dokumentation, men også øget ressourceforbrug i kroner og ører, fordi de 4 kontroller, der årligt gennemføres af levnedsmiddelstyrelsens konsulenter betales med 15 minutters takst af plejehjemmenes budgetter. Jeg er helt med på, at de hygiejniske principper omkring madproduktion og levering skal være i orden, men helt ærligt - indimellem føles det som om, at der skydes gråspurve med kanoner.
Skrevet af Kate Dybdal Gjerstrup sygeplejerske og forstander på Plejehjemmet Engskrænten i Rødovre Kommune

Skriv kommentar
Forsiden lige nu

Ny intelligent ble afprøves på plejehjem i Aabenraa

Aabenraa Kommune og virksomheden Abena går sammen om at teste bleen Abena Nova på et af kommunens plejehjem.

Plus

Slut med at spilde penge på sygeplejedepot

Hjemmeplejen i Ballerup Kommune har på tre år nedbragt udgiften til sygeplejeartikler med 200.000 kr. årligt, primært ved at indføre Lean på depotet - fagligheden er tilbage på depotet, hvor strukturen hersker

Ni kommuner sammen om tilbud til kræftpatienter

Projektet ’Vi samler kræfterne’ skal sikre målrettede rehabiliterende indsatser af høj faglig kvalitet

Nyborgs ældre skal have flere livretter på tallerkenen

Stephanie Lose fortsætter som regionsrådsformand

Der er indgået konstitueringsaftale for det nye regionsråd i Region Syddanmark.

Region Hovedstaden giver rødt flertal

Der er mandater nok til de røde partier i Region Hovedstaden til at genvælge Sophie Hæstorp Andersen (S).

Nyhedsbrev

Magasinet Plejes Køkkenpriser 2018: Skal I vinde?

Så er det NU, I skal vise, hvad I kan: Magasinet Pleje uddeler i 2018 priser til storkøkkener i fire forskellige kategorier - med flotte præmier til vinderne.

Online Avis Arkiv
Plus

Måltidspanel tager bestik af maden på Frederiksberg

Et måltidspanel bestående af plejehjemsbeboere, fagpersoner, politikere og embedsfolk mødes hver tredje måned og spiser middag på Frederiksberg Kommunes plejehjem.

Plus 1

Aalborg forandrer mørke haver til skønne oaser

Et team af ergo- og fysioterapeuter bruger 12 uger på hvert af Aalborg Kommunes plejehjem for bl.a. at omdanne haver.

Din løn afhænger stort set af din uddannelse

Uddannelsesniveauet er suverænt det mest afgørende for månedslønnen i kommunerne.

Massivt løft til demensindsats i Tønder

Demenspolitikken dikterer fem indsatsområder, der har affødt et hav af nye aktiviteter og initiativer.

Nye retningslinjer for hospitalsansattes efteruddannelse

Ny praksis i Region Syddanmark - syddanske sygehuse forpligtiger sig fremover til at finansiere medarbejdernes efteruddannelse.

Flere svage får slet ingen hjemmehjælp

Dobbelt så mange svage er på ti år blevet nødt til at trække på familien, fordi de ikke får hjemmehjælp.

Stemmer kan flytte milliarder af kommunale velfærdskroner

Kommunerne forvalter milliarder og står for halvdelen af det offentlige forbrug. Valg påvirker lokalt råderum.

Demens er den mest omtalte sygdom i valgkampen

Især forholdene på de kommunale plejehjem optager vælgerne.

Rehabilitering: Minister henter inspiration i Aalborg

I dag besøger justitsminister Søren Pape Aalborg Kommunens rehabiliteringscenter i Mou.

Professor: Fusion mellem KL og regioner ville være godt

Afgående formand for Danske Regioner Bent Hansen (S) taler om fusion med KL, hvilket tidligere er mislykkedes.

Regionsformand: En fusion med KL er det eneste rigtige

Den afgående formand for regionerne tror, at nye frontfigurer i regioner og kommuner kan sikre en fusion.

Ny pulje skal støtte sundhedsindsatser i kommunerne

Puljen skal medvirke til at forebygge indlæggelser af ældre medicinske patienter og mennesker med kroniske eller psykiske sygdomme.

Statsrevisorerne er foruroliget over hospitalers hygiejne

Fra 2013 til 2016 levede 29 procent af rengøringskontrollerne på hospitalerne ikke op til retningslinjerne - og for håndhygiejne levede hospitalerne ikke op til retningslinjerne i 54 procent af kontrollerne.

Klip i kortet bruges med raketfart i Horsens

Plus

Ny viden: Mænd forsømmer at tage deres medicin

Risikoen for at glemme at tage sin medicin efter udskrivelse fra hospitalet er stor især for borgere i den erhvervsaktive alder og for mænd uanset alder. Det viser en ny undersøgelse

Velfærdsteknologi: Så er vinderne af CareWare-Next kåret

Priserne går til avancerede teknologier, hvoraf flere spås en global fremtid inden for sundhedsområdet.

TEMA: VIDEO
Kæmpe gennembrud: Nu får otte kommuner ny type sygeplejersker

Sygeplejersker skal spille nøglerolle i sundhedsvæsenet, bl.a. i forebyggelsen af indlæggelser.

Plus

Skrøne, at alle sygeplejersker har arbejde

Klumme: Sundhedsvæsenet glemmer de pårørende

Stor jubel: Kampen for transport til mennesker med demens er vundet

Iværksætterpris til robottalent

Flere ældre lander i RKI

Odense: Nu er de nominerede til årets handicappris fundet

Stadig formand: Sejr til Irene Hesselberg

De skifter navn til DUOS

Endnu en ladestander til el-biler på hospital

Navne: Hanne Eriksen bliver leder af ny sygeplejeklinik

Den perfekte ansøgning findes ikke

Carin Engel: Vi skal have indflydelse ved OK2018

Se alle Medlemmernes egne nyheder

Velkommen til GS1 Denmarks julekalender 2017

Kompressionsprodukter, ortoser, ortopædiske produkter, proteser og korsetter

UTH'er: Hvad gør du med den halve tablet?

HUSK 20% på fleksible badeløsninger

Ajos skaffer specialkran til byggeri i København

Kan IT-standarder skabe et bedre sundhedsvæsen?

Mere gang i hverdagen

Vil du opdateres på det seneste inden for taxa- og vognmandsbranchen?

Kvalitetssikring, kollisionskontrol og god nattesøvn…

Hjemmesider øger salget med klima-ikon!

Er du en haj til kontraktstyring? Det kan du blive på Nohrcons kurser om entreprisekontrakter

Få leveret den forventede vare: Det handler om patientsikkerhed

Leverandør til den taiwanesiske sundhedssektor søger produkter til udvidelse af sortiment

Brug antibiotika med omtanke

Nyansættelse

IKT-struktur og datadisciplin giver anvendelige driftdata

Kun en måned til sidste kursus i 2017 om Udbudsloven for ikke-jurister

Automatisering og sporbarhed øger patientsikkerhed

I vinterhalvåret spiser vi grove grøntsager

Vigtigt! Uro i krop og sind, stress eller ønsket om mindsket udadreagerende adfærd ?

Nohrcon ønsker Huset Nyvang tillykke med prisen for Årets sundhedsbyggeri 2...

I Ajos har vi det skægt i november

Liftup deltager på Medica 2017

Klar til jul?

Gør hverdagen med stok og krykke nem og praktisk.

Send til en kollega

0.287