23948sdkhjf

Danske Patienter: Ny økonomiaftale får konsekvenser for patienterne

Selv om økonomiaftalen også rummer gode intentioner, vil den yderst stramme økonomi få konsekvenser for patienterne i 2018, vurderer Danske Patienter.

Personalet på landets hospitaler må finde rulleskøjterne frem, for det ser ud til, at de igen skal sætte tempoet op. Det vurderer Danske Patienter efter at have set den nye økonomiaftale.

- Sundhedsvæsenet får en halv milliard kroner mere i denne aftale, men samtidigt skal man producere mere – svarende til cirka to milliard kroner. Det er ikke holdbart, siger formand Camilla Hersom fra Danske Patienter.

Selv om aftalen også rummer gode intentioner, vil den yderst stramme økonomi få konsekvenser for patienterne i 2018.

- Man høster, før man sår. Og det vil patienterne kunne mærke næste år. Aftaleparterne har for stor tiltro til, at afbureaukratisering, supersygehuse og en begrænset vækst i medicinudgifterne kan sikre kvaliteten i sundhedsvæsenet. Indsatserne kan løse nogle udfordringer på sigt, men det kommer ikke patienterne til gavn i 2018, siger Camilla Hersom.

Flere ældre og flere danskere med multisygdom lægger pres på sundhedsvæsenet. Danske Patienter frygter, hvad det kommer til betyde nu, hvor personalet skal løbe endnu stærkere.

- Vi har allerede set uheldige konsekvenser af dette inden for det seneste år, siger Camilla Hersom.

Danske Patienter er glade for, at økonomiaftalen rummer intentioner om at arbejde med nye styringsformer – herunder fælles finansiering mellem regioner og kommuner. Desværre ser det ud til, at man kun planlægger at forsøge sig med dette i forhold til administrative funktioner, lyder det fra Danske Patienter. Men fælles finansiering har potentiale til at gøre op med de store koordinationsproblemer, som patienterne oplever, hvis det rulles ud, mener Camilla Hersom.

- Fælles finansiering skal ske i forhold til de indsatser, man gennemfører i patientforløbene. Sammen med fælles ledelse kan fælles økonomi på udvalgte områder mellem regioner og kommuner sikre, at patienterne ikke bliver tabt undervejs i deres behandlingsforløb, som det sker i dag, siger Camilla Hersom.

Der er således brug for midler til at gennemføre konkrete initiativer på området, mener hun.

- Når både lægerne, sygeplejerskerne og social- og sundhedspersonalet mere bredt er enige med patienter og pårørende i, at fælles finansiering kan løse nogle af de rigtigt store problemer i sundhedsvæsenet, så vi gerne, at man havde bredt det mere ud, siger hun.

Danske Regioner har tidligere ytret sig positivt om sagen, så der er bred opbakning, understreger Camilla Hersom med reference til det indspil, som Lægeforeningen, Dansk Sygeplejeråd, FOA og Danske Patienter kom med i januar.

Kommenter artiklen
Tip redaktionen
Udvalgte artikler

Send til en kollega

0.095