Hjælp til to-sprogede: Sådan var livet i Danmark i gamle dage

Hvordan arbejder man med reminiscens, hvis man ikke er født og opvokset i Danmark? På Lions Park Birkerød har to-sprogede medarbejdere for nylig været på kursus i at bruge beboernes livshistorie i plejen

Hvordan boede man i 30’erne og 40’erne? Hvilke fritidsinteresser havde man i gamle dage? Og hvordan var kønsrollerne i hjemmet?

På Lions Park Birkerød har 20 to-sprogede medarbejdere netop været på kursus i at bruge beboernes livshistorie i plejen. I løbet af tre dage fik de indblik i livet i Danmark i gamle dage - lige fra den store arbejdsløshed i 30’erne og besættelsen i 40’erne til den økonomiske fremgang i slutningen af 50’erne og kvindernes indtog på arbejdsmarkedet i 60´erne - og konkrete værktøjer til hvordan man kan sætte gang i en god samtale om minder og gamle dage.

- Jeg synes, det er et vigtigt kursus. Når man ikke er født i Danmark, så kan man ikke så meget om, hvordan livet var dengang, og så kan det være svært at snakke med beboerne om gamle dage. Jeg har lært mange ting på kurset, og det gør det meget lettere for mig at kommunikere med beboerne, fortæller social- og sundhedshjælper Monika Kotecha.

Stjernestunder

Det er medarbejderne selv, der har ønsket at få mere viden om, hvordan man kan bruge beboernes livshistorie, fortæller souschef Lene Ullmann.

På et personalemøde for et stykke tid siden talte man om, hvordan man får flere aktiviteter ind i hverdagen og skaber ’stjernestunder’ for beboerne.

- Vi taler blandt andet om, at man kan snakke med beboerne om livet i gamle dage, og så siger Monika, hvordan skal jeg snakke om det, når jeg ikke ved særlig meget om, hvordan livet var i Danmark, og jeg ikke har gået i skole i Danmark. Jeg tænkte, det har hun nok ret i, og gik tilbage og spurgte andre personaler, og der var flere, der ikke har boet i Danmark før de var voksne, forklarer hun.

Derfor besluttede man at arrangere et kursus for alle to-sprogede medarbejdere.

Hverdagstemaer

Personalet er blevet undervist af historiker og leder af Dansk Center for Reminiscens, Ove Dahl.

- Jeg har taget udgangspunkt i de ældres baggrunde og hverdagstemaer, som man ikke bare kan slå op i en historiebog, og det levede liv, som man kan tale med om, og så har jeg delt det op i barndom, ungdom og voksenliv, forklarer han.

På kurset har medarbejderne fået viden om forskellige livshistoriske emner og tidstypiske ting.

- Vi talte for eksempel om krøllejernet, og så var der en, der fortalte, at det brugte hendes mor også. Så de kan også bruge deres egen baggrund til en vis grad og de ting, de selv har oplevet, i plejen, og det synes jeg er fint, siger Ove Dahl.

Dansk Center for Reminiscens

Dansk Center for Reminiscens (www.reminiscens.dk) har i over 20 år undervist personale, der arbejder med mennesker med demens, i brugen af reminiscens. Centeret afholder desuden kurser omkring ældres baggrund og livshistorie. Det vil sige barndom, ungdom og voksenliv fra 1930’erne til 60’erne.
På Lions Park i Birkerød foregik kurset for første gang specielt for de to-sprogede medarbejdere.
Erindringscenteret har også fremstillet erindringskasser for indvandrere fra Kina, Somalia samt Pakistan. Kasserne kan lånes via Aktivitetscentret Sct. Joseph på Nørrebro i København. Henvendelse til Lisa Tange på tlf.: 33 31 24 33.
Kilde: Dansk Center for Reminiscens

Samtalekort sætter skub i snakken med beboerne

På kurset fik medarbejderne på Lions Park Birkerød konkrete værktøjer til, hvordan man kan sætte gang i en samtale med beboerne om minder og gamle dage.

For eksempel blev de introduceret til samtalekort med billeder og tilknyttede spørgsmål, som kan give inspiration til samtalen.
Samtalekortene er en hjælp i hverdagen, fortæller social- og sundhedshjælper Sahima Yilmaz.

- Jeg havde for nylig en samtale med en borger om skolegang i gamle dage. Der er et spørgsmål på samtalekortet, der hedder: ”Hvad ville du være, da du var lille”. Hun fortalte, at hun gerne ville være lærer, men den skole, hun skulle uddanne sig på lå for langt væk, så hun blev sygeplejerske i stedet for, fortæller Sahima Yilmaz.

Læs også: Museumsbesøg vækker minderne til live

Hun bruger samtalekortene hver dag, og når først man kan spørgsmålene i hovedet, så tager det ikke lang tid at bruge dem, fortæller hun.

Der ligger nu 30 samtalekort på hver afdeling på plejehjemmet.

Læs også: Digitale erindringer giver lyd fra sig

Det betyder rigtig meget at have en samtale med beboerne om gamle dage, mener social- og sundhedshjælper Michelle Ubas.

- Det giver en lettere hverdag. Når man ved noget om deres liv før, og hvad de har lyst til at lave, så kan man bedre tage udgangspunkt i, hvad de har lyst til at lave, og det giver motivation både til dem og mig som hjælper. Når vi har en samtale, giver det også beboerne fornemmelsen af, at jeg interesserer mig for dem, og det giver tryghed og også glæde. Der skal være glæde i hverdagen, smiler hun.

Det er omkring en tredjedel af de faste medarbejdere på Lions Park Birkerød, der har været på kursus i brug af livshistorien i ældreplejen, og som er blevet introduceret til samtalekortene. Men de øvrige medarbejdere skal også klædes på til at bruge samtalekortene, fortæller souschef Lene Ullmann.

- Der kommer mere dybde og nærvær i snakken med beboerne, og jeg tror, medarbejderne kommer til at kende beboerne bedre, og at det kan give en større forståelse for, hvorfor beboerne er på den her måde, der er, fordi de forstår deres baggrund og deres livshistorie, fordi alle de måder, man handler på, har jo en årsag, siger hun.

Hele huset skal ose af gamle minder

Lions Park Birkerød er netop blevet færdig en stor ombygning.
I forbindelse med ombygningen har man arbejdet meget med, hvordan det skal være at bo og leve på plejehjemmet, og hvordan huset skal indrettes.
- Vores vision er, at man på plejehjemmet lever i nuet, og lever aktivt, og at vi skaber stjernestunder. Og stjernestunder går meget på at have en snak med beboerne for eksempel om gamle dage og have en god oplevelse, hvor borgeren føler sig set og hørt, fortæller souschef Lene Ullmann.
Derfor er der nu blevet lavet en række temaudstillinger om for eksempel håndarbejde, handel, håndværk, sport, leg og rejser, som står på gangene og på afdelingerne rundt om i huset.
Temaudstillingerne kan bruges aktivt i hverdagen, hvor personalet kan gå en tur med beboerne og kigge på udstillingerne og røre ved tingene og få en god snak om minder og gamle dage. Man kan også tage tingene med på afdelingen.
- Vi vil også gerne have, at de pårørende tager beboerne med på tur ud i huset og gerne ind i andre afdelinger. Det vi drømmer om er, at man kan gå rundt i huset og få mange forskellige sanseoplevelser, siger hun.

Hattemodel og kasseapparat

Der er blandt andet en sy- og håndarbejdsudstilling med gamle hattemodeller, broderier og en gammel symaskine, en udstilling med gamle sportsredskaber, og en handelsudstilling med et gammelt kasseapparat, en kontrabog og købmandsvarer.
- Jeg hører tit fra nattevagterne, at hvis der er en beboer, som er meget urolig, så går de en tur og kigger på udstillingerne, og snakker lidt om, hvad de ser, fordi det afleder også beboeren fra det tankemylder, der ofte kan være årsag til, at man ikke kan sove, og så følger de beboeren tilbage igen, og så er der som regel ro. Sådan bliver det også brugt, fortæller Annie Petersen
Mange af tingene er fundet på loppemarkeder, og en del ting har man fået foræret.
- Vi har arbejdet med reminiscens i terapien i mange år, vi har også reminiscenskasser med husholdningsting, spil og legetøj, og noget af det er nu kommet ud i udstillingsskabene, fortæller hun.
Lige nu er der 12 temaudstillinger, men der er plads til flere, og der er blandt andet to musikudstillinger på vej.
Udover udstillingerne arbejder plejehjemmet også på at indrette en mindestue, og der planer om at indrette et køkken med 70´er tapet, gamle skabe og gammelt porcelæn og et mødelokale med gamle skoleting.
- Vi vil gerne have på et tidspunkt, at hele huset bare oser af gamle minder, siger Lene Ullmann.Hold dig opdateret med Magasinet Pleje
Er du abonnent? Bliv abonnent

Med et abonnement får du ubegrænset adgang til online avisen. Læs avisen online


Skriv kommentar
Forsiden lige nu

Hørsholm: Beboer på plejehjem er død efter alvorlig medicinfejl

En beboer på plejehjemmet Breelteparken er afgået ved døden efter daglig indtagelse af gigtmedicin. Medicinen skulle kun været givet på ugentlig basis.

Tre ud af fire ældrechefer: Der bør uddannes flere SOSUer

- det viser en ny undersøgelse, som Epinion har foretaget for FOA.

Dialogmøde om utilsigtede hændelser

Invitation til forskere: Vær med til at forske i data fra Dansk Patientsikkerhedsdatabase. Dialogmøde 22. marts.

Plus

Sovende sæler skal vækkes til live igen

Robotsælen PARO ligger på ca. 300 plejehjem over hele landet. Mange steder sover den tornerosesøvn og bliver aldrig brugt - det skal ændres, mener Lone Gaedt fra Center for Velfærdsteknologi, Odense.

Workshop om intelligente hjælpemidler

Ny pris: SUFO hædrer 'Årets Tiltag'

Alle kan indstille til prisen, der uddeles på SUFO Årskonference i marts.

Nyhedsbrev

FOA polstrer sin strejkekasse

Online Avis Arkiv

Rehabilitering: Ny pulje til forsøg med udgående funktioner

Netop nu kan højt specialiserede sygehuse, der arbejder med rehabilitering af mennesker med hjerneskade, søge om midler til forsøg med udgående funktion til kommuner.

Plus

Maden gør kun gavn, når den bliver spist

Først når ældre og patienter spiser den gode ernæring, giver den energi til krop og sjæl. Derfor er fokus på kvalitet og rette ernæring til rette borger så vigtig, mener Conny Rønnov, mad og måltidschef, Skanderborg Kommune.

Nyt plejecenter til blinde og svagtseende vil være Europas bedste

For nylig var der rejsegilde på Solgaven i Valby.

Plus

Studerende byder op til dans

En gruppe idrætsstuderende fra Aalborg Universitet har udviklet et faldforebyggende danseprogram til ældre - dansen giver styrke i benene og bedre balance

Demens: Nu kan der søges om puljemidler til dagtilbud

I puljen er der bl.a. fokus på aflastning af pårørende til yngre mennesker med demens.

Ældre i Sønderborg får nu tilbudt ugentlig rengøring

Kommunen har øremærket 2,1 mio. kr. årligt til hyppigere rengøring hos den svageste gruppe af borgere, der modtager hjemmepleje og rengøring.

DF ønsker særlig voksenattest for plejepersonale

Flere organisationer bakker op om et forslag fra DF, som skal forebygge overgreb mod ældre og handicappede.

Lønmodtagere: Vores stress kommer af arbejde

Plus

Nationalt bisidderkorps skal støtte demensramte og deres familier

Alzheimerforeningens frivillige bisiddere kan tage med til møder med visitatorer, sagsbehandlere og plejehjem

Højt sygefravær kom i bund

Rødovre Kommune har arbejdet målrettet for at få sygefraværet bragt ned.

Fødevareministeren åbner Foodexpo

Esben Lunde Larsen dukker op til fagmessen i Herning.

Frederiksberg: På café med demens

Musketer-ed bremser igen overenskomstforhandlinger

Sygeplejersker får ny specialuddannelse

Sundhedsstyrelsens anbefalinger til ny uddannelse i borgernær sygepleje ligger klar - sundhedsministeren vil nu sætte skub i processen, så sygeplejerskerne hurtigst muligt kan komme i gang med at videreuddanne sig.

Forslag om ekstraordinær pulje til ligeløn

- fire store fagforbund opfordrer flere politiske partier til at træde med på speederen.

Flere ansatte til den mest pressede psykiatri

Psykiatri- og Socialudvalget i Region Midtjylland foreslår nu et varigt løft på 25 mio. kr. til de psykiatriske afdelinger, der er allerhårdest spændt for.

Dronning Margrethe markerer 25 års jubilæum på hospice

25 år efter hendes mor, Dronning Ingrid, indviede Sankt Lukas Hospice, besøger H.M. Dronning Margrethe selvsamme hospice i anledning af jubilæet.

Lyngby: Velfærdspenge brugt på 24 bideter

33 nye forsøg i frikommunerne

Langt flere burde klage over offentlige udbud

NAVNE: Ny sundhedsfaglig forsker i Horsens

Esbjerg Kommunes 'Udbudspanel' er nomineret til pris

Sygehusene tager masser af unødvendige prøver

CareWare 2018: Billetsalg er i fuld gang

Forsker i hudsult på Roskilde Universitet

Sundhed.dk sætter ny rekord med høje besøgstal

Køkkenledere til konference

Smartwatch følger patienterne

Vi skal forberedes til velfærdens fremtid

Se alle Medlemmernes egne nyheder

Kun 1 måned til NORDIC BIM ACADEMY 2018! Er du tilmeldt og klar til den digitale fremtid?

Molio og Bygherreportalen indgår samarbejde

22.000 stykker aflagt Berendsen-tøj har fået nyt liv i Gambia

Ajos’ medarbejdere blev undersøgt for tilfredshed

Ofte stillede spørgsmål om evaporativ køling

Om støvsugning, sikkerhed og sundhed på klinikker

KONKURRENCE INDBYRDES mellem afdelingerne skaber flere tabere end vindere

ISO 9001:2015 til Alux

Nyt målrettet kursus om udbudsloven for tilbudsgivere

Vælg den rigtige affugtningsløsning

Besøg BEKEYs stand på Health & Rehab Scandinavia 2018 d.15-17 maj

FØDEVARESVINDEL - Vurdering og styring af risici

varmehjælpemidler til børn

Norge satte besøgsrekord: 65 nordmænd besøgte Centret på én uge

Hvad er isotermisk befugtning?

NBIMA - Internationale eksperter, byggeprojekter og Virtual Reality

En sansestimulerende og stilren lænestol

Ajos flytter stående kran

Sidste dag med rabat på deltagelse på CareWare 2018 konferencen!

Ugens Virksomhed

Hvad er relativ luftfugtighed – RH%?

Er stregkoden en støvet oldsag, der bliver fejet væk af onlinehandlen?

Automatisk bidette med vaske og tørrefunktion

De nye AB-vilkår er sendt i høring - hør om AB18 på Nohrcons intensive kurs...

Automatisk bidette med vaske og tørrefunktion

Send til en kollega

0.398