23948sdkhjf

Nye plejeboliger og ældrecentre på vej

Brønderslev Kommune har i budget 2020 afsat 8 mio. kr. til ombygning af plejecentret Margrethelund i Dronninglund, og pengene blev forleden frigivet af byrådet.

Der er tale om en gennemgribende ombygning, der sikrer, at der fortsat vil være både ordinære pladser, demenspladser og aflastningspladser i bygningen, ligesom vinterhaven indrettes på en sådan måde, at den indgår som en mere aktiv del af husets dagligdag.

Der skal nu i samarbejde med rådgiver udarbejdes skema A for ombygningen./Brønderslev Kommune

Udbygning af botilbud
Hjørring Byråd har godkendt skema A for udvidelse af Botilbuddet Aage Holms Vej i Hjørring.

Botilbuddet udbygges med 12 nye boliger, og det eksiserende serviceareal udbygges også. Udgiften ventes at blive på knap 31,5 mio. kr.

Byggeriet gennemføres ifølge planerne i perioden fra august 2020 til oktober 2021.

Byrådet har bemyndiget forvaltningen til at godkende skema B og iværksætte byggeriet under forudsætning af, at den endelige projekt- og anlægsøkonomi efter licitationen ligger inden for rammerne i skema A./Hjørring Kommune

Ældrecenter
Hjørring Kommune vil etablere et nyt ældrecenter i Sindal, der skal erstatte det eksisterende Vendelbocenter.

Der er nu udarbejdet forslag til byggeprogram for projektet, og det blev forleden godkendt af Hjørring Byråd.

Byrådet godkendte også den foreslåede udbudsstrategi, og nikkede ja til, at det nye Vendelbocenter placeres på matriklen Ved banen overfor Falck-stationen i Sindal.

I byggeprogrammet beskrives henholdsvis ældrecenterets boligdel med 96 plejeboliger og en centerdel omfattende aktivitetscenter, træningstilbud, sygeplejeklinik, rum til frivillige foreninger, café og potentielt et tværfagligt "cafétilbud"/dagtilbud.

Det nye Vendelbocenter beskrives i byggeprogrammet som en bygning i ét plan, med mulighed for placering af en række faciliteter i kælderniveau.

Hjørring Kommune udbyder totalrådgiveropgaven som en arkitektkonkurrence. Bygherreudvalget er bemyndiget til at vælge totalrådgiver og sætte projekteringsarbejdet i gang.

Det nye Vendelbocenter forventes tidligst at være klar til ibrugtagning primo 2023./Hjørring Kommune

Lægehus
Hjørring Kommune ønsker at etablere et lægehus på Cirkuspladsen i Hirtshals, og for at det kan lade sig gøre, er der udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg og lokalplan.

Forslagene blev forleden godkendt af byrådet, og de fremlægges herefter i offentlig høring i otte uger.

Der er et behov i Hirtshals for at etablere bedre fysiske rammer for lægerne for at sikre den nødvendige kapacitet til at løfte opgaverne, og for at fremme fastholdelse og rekruttering af læger, hedder det i byrådsreferatet.

Lokalplanens bestemmelser tager udgangspunkt i et konkret projektforslag, og sikrer bestemmelser om bebyggelsens placering, udformning og udseende. Bestemmelserne skal sikre, at der skabes sammenhæng med den omkringliggende bebyggelse, som blandt andet er Det Gamle Rådhus og Sømandskirken./Hjørring Kommune

Plejehjem
Plan- og Vejudvalget i Silkeborg Kommune har besluttet at sætte lokalplanlægningen, der skal bane vej for blandt andet et plejehjem med 24 plejeboliger i den sydvestlige del af Voel, i gang.

Lokalplanen bliver sat i gang på baggrund af en ansøgning og en bebyggelsesplan for 24 plejeboliger og en række tæt-lave og åben-lave boliger fremsendt af Atra Arkitekter. /Silkeborg Arkitekter

Kommenter på artiklen
Tip redaktionen
Redaktionen anbefaler

Send til en kollega

0.125