23948sdkhjf

Nye plejeboliger og ældrecentre på vej

Seniorboliger
Rudersdal Kommune har modtaget en ansøgning om ændring af plangrundlaget for ejendommen Ellesøhus, Rungsted Strandvej 5, som ønskes omdannet til servicerede seniorboliger.

Som grundlag for ny planlægning har forvaltningen modtaget et skitseforslag, som omfatter en konvertering af ejendommen til boligformål med et mindre erhvervsareal på 200 kvm til servicering af boligerne. Skitseforslaget omfatter ombygning af eksisterende bygninger til boliger samt forslag til ny bebyggelse med boliger.

Det fremsendte skitseforslag omfatter i alt 41 etageboliger. Eksisterende yngre værelsesfløj forventes nedrevet.

Ellesøhus var oprindeligt en privat sommerbolig, men har senest fungeret som kursus- og undervisningsejendom for TDC. Ellesøhus består i dag af en markant hovedbygning fra 1930 med en fritliggende længebygning over for. Den bevaringsværdige hovedbygning og længebygningen indrettes ifølge skitseforslaget til ni boliger, administration og fællesfaciliteter.

Derudover foreslås etableret fire nye bygninger i to etager som etageboliger, bestående af to bygninger med otte boliger i hver og to bygninger med fire boliger i hver. På skitseforslaget vises endvidere to bygninger med i alt otte boliger beliggende i Hørsholm Kommune.

Sagen var på Byplanudvalgets dagsorden forleden, og udvalget anbefaler, at der igangsættes ny planlægning for ejendommen som ansøgt. /Rudersdal Kommune

Renovering
Økonomi- og planudvalget i Fanø Kommune har meddelt forhåndsgodkendelse til Fanø Boligselskabs helhedsplan for afdeling 5210 Fanø Plejecenter.

Fanø Plejecenter består af 42 lejemål, fordelt på 27 plejeboliger, seks aflastningsboliger og ni plejeboliger i et demensafsnit, og helhedsplanen omfatter blandt andet renovering af lette facadepartier og vinduer i gangarealer, ombygning af nogle baderum, og ombygning af aflastningsboligerne, renovering af brønd, varmesystem, udvendigt mur- og træværk og gulve og lofter.

Det er en forudsætning for Landsbyggefondens behandling og eventuelle prioritering af projektet, at Fanø Kommune forhåndsgodkender projektet.

Det samlede projekt har en anslået udgift på cirka 16 mio. kr., men det præcise projektomfang og økonomi i projektet er ikke endeligt fastlagt på nuværende tidspunkt. /Fanø Kommune

Kommenter på artiklen
Tip redaktionen
Redaktionen anbefaler

Send til en kollega

0.156