23948sdkhjf

Knytter tættere bånd mellem kommune og hospital

Ældre patienter, som udskrives fra et sygehus og endnu ikke er klar til at være i eget hjem, kan nu bo på sygehuset i Tønder i en kort periode.

Et af kommunens to korttidscentre er flyttet ind på sygehuset og indvies officielt i dag mandag den 9. marts 2020.

Allerede inden korttidscentrets indflytning er der taget initiativer til at styrke det tættere samarbejde: Alle kommunale sygeplejersker og udvalgte social- og sundhedsassistenter har været på studiebesøg på daghospitalet, og på samme vis har daghospitalets sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter været på studiebesøg i den kommunale sygepleje.

Derudover er der iværksat undervisning på tværs, hvor sygeplejersker fra Sygehus Sønderjylland underviser sygeplejersker i Tønder Kommunes hjemmesygepleje i relevante temaer.

På korttidscentret kan blandt andre færdigbehandlede ældre patienter bo i en kort periode, hvis de lige er udskrevet fra et sygehus, men har behov for særlig pleje eller rehabilitering.

Korttidscentrets nye adresse på sygehuset betyder, at borgerne på centret får væsentlig lettere adgang til de prøver og undersøgelser, de kan have brug for. Det kan for eksempel være røntgen og blodprøvetagning eller undersøgelser på daghospitalet.
Samtidig giver korttidscentrets naboskab med daghospitalet mulighed for, at medarbejderne i højere grad kan arbejde sammen om behandling og rehabilitering til gavn for den enkelte borger.
Korttidscentret rummer 11 boliger med tekøkken og eget bad og toilet, og et ophold på korttidscenteret kan vare op til tre uger. Korttidscentret har tidligere ligget i tilknytning til Leos Plejecenter.

Endnu et skridt mod et tættere samarbejde
Tønder Kommune og Region Syddanmark har de seneste år styrket samarbejdet på flere områder. Blandt andet etablerede kommunen i 2017 en ny sygeplejeklinik på sygehuset med tilknytning til regionens skadeklinik.

- Vi forsøger at bryde de grænser ned, der i dag er mellem region og kommune, så vi i højere grad kan hjælpe hinanden og støtte op om patienterne. At flytte tættere sammen på sygehuset i Tønder er et første skridt, men vi så også gerne, at vi kunne tage skridtet fuldt ud og dele opgaverne imellem os. Det kræver dog en national lovændring, som vi stadig venter på, siger Regionsrådsformand Stephanie Lose (V).

• Det har krævet en mindre ombygning af sygehuset i Tønder at skabe de optimale rammer til korttidscentret. Ombygningen har kostet 8,660 mio. kr.
• Regionsrådet har modtaget et statsligt tilskud på 5,145 mio. kr. til etableringen af korttidscentret, mens de resterende 3,515 mio. kr. er finansieret af regionen.
• Da det er Region Syddanmark, der ejer bygningerne på sygehusmatriklen, lejer Tønder Kommune sig ind i bygningerne.
• Der er ikke ændret på lægeansvaret i forhold til borgerne på korttidscenteret. Det er stadig den praktiserende læge, der er tovholder på borgerens samlede forløb med mindre andet aftales.
Kommenter på artiklen
Tip redaktionen
Udvalgte artikler

Send til en kollega

0.109