23948sdkhjf

Nye plejeprojekter og ældrecentre på vej

Almene boliger
Slagelse Boligselskab har henvendt sig til Slagelse Kommune for at høre om muligheden for at opføre omkring 20 almene boliger målrettet seniorer på et kommunalt ejet areal i den sydvestlige del af Boeslunde. Slagelse Byråd sagde på sit senest møde god for, at arealet anvendes til alment boligbyggeri.

På samme møde godkendte byrådet også en ansøgning fra Slagelse Boligselskab vedrørende etablering af ni skæve boliger.

Bygningsvedligeholdelse
Roskilde Byråd har anlægsbevilget 30 mio. kr. til renovering af tage og rørinstallationer finansieret af lån som følge af aftalen mellem KL og regeringen om igangsættelse af anlægsarbejder i lyset af covid-19.

Roskilde Kommune har flere bygninger med utætte tage, hvor gentagne vandindtrængninger udgør en risiko for skimmelproblemer - blandt andet Roskilde hovedbibliotek, Tjørnegårdsskolen, Gadstrup skole samt Børnehuset Troldhøj.

Derudover har plejecentrene Kastaniehaven og Berenadottegården nedslidte rørinstallationer.

Almene boliger
Domi Bolig har ansøgt om forhåndstilsagn fra Odder Kommune om støtte til henholdsvis opførelse af otte almene familieboliger på Rasmus Larsens Vænge 1-7, Gylling og erhvervelse og renovering af fem ældreboliger på Kirkevang 37-45, Hundslund.

Odder Byråd besluttede på sit seneste møde at give forhåndstilsagn som ansøgt.

Boligerne i Gylling ønskes opført som rækkehuse i to rækker og i størrelser på 92 og 108 kvm.

Ældreboligerne i Hundslund ejes i dag af Odder Kommune og trænger til en omfattende renovering, hvilket Domi Bolig vil sørge for ved overtagelse af boligerne. Domi Bolig vil sammenlægge driften af boligerne med den afdeling, selskabet i forvejen har på Kirkevang 1-19 i Hundslund.

Der skal nu udarbejdes en skema A ansøgning, hvorefter kommunalbestyrelsen skal tage endelig stilling til projektet.

Seniorboliger
Slagelse Byråd har besluttet at sende forslag til lokalplan 1232 Hesselbjerg - Boligområde ved Mælkevej/Frølundevej i Svenstrup og et tilhørende forslagt til Kommuneplantillæg i offentlig høring i 10 uger.

Planforslagene er udarbejdet efter anmodning fra OK-fonden, der ønsker at få mulighed for at opføre et seniorbofællesskab med omkring 25 boliger organiseret som et alment selvejende boligselskab.

I lokalplanforslaget udgør Ok-fodens projekt omkring en fjerdedel af lokalplanområdet, der ligger i udkanten af Svenstrup på vej mod Frølunde.

Lokalplanforslaget skaber grundlag for et blandet boligområde i halvanden etage, hvor det både er oplagt at opføre bofællesskaber men også mere traditionelle række- og parcelhuse. I alt giver lokalplanen mulighed for at opføre mellem 75 og100 boliger, når området er fuldt udbygget. Boligerne fordeles i tre delområder placeret omkring en stor central grønning med et fælles regnvandsbassin og et naturområde, der skal udvikle sig over tid og fremme biodiversiteten i området.

Salg af grund til OK-fonden, byggemodning og skema A i forbindelse med alment byggeri skal behandles i Erhvervs- og Teknik Udvalget og Økonomi Udvalget.

Kommenter artiklen
Tip redaktionen
Udvalgte artikler

Send til en kollega

0.063