23948sdkhjf

Nye plejeprojekter og ældrecentre på vej

Seniorbofællesskab

Svendborg Byråd har vedtaget kommuneplantillæg nr. 2017.28 for et boligområde ved Skårup Seminarium endeligt. Herefter igangsættes den videre lokalplanlægning under hensyntagen til de opmærksomhedspunkter, som er rejst i den forudgående høring samt høring af kommuneplantillæg.

Baggrunden for udarbejdelsen af nyt plangrundlag for Skårup Seminarium er en henvendelse fra en privat bygherre, som ønsker at omdanne seminariet til et seniorbofællesskab. Omdannelsen skal ske ved genanvendelse af den fredede hovedbygning med sidebygninger, genanvendelse af den tidligere rektorbolig, samt opførelse af ny bebyggelse i området.

Seniorboliger

Aabenraa Byråd har vedtaget Lokalplan nr. 130 Seniorboliger på Østerskovvej, Kollund og et tilhørende kommuneplantillæg endeligt. Lokalplanen giver mulighed for at opføre op til 20 boliger, fordelt på boliger i en og to etager samt fælleshus.
Botilbud

Landsforeningen Autisme Danmark ønsker at flytte det eksisterende bosted Højtoft i Bagsværd til en ny placering på Åsen 2B i Hvalsø. I tilknytning til bostedet, der kommer til at hedde ’Ny Højtoft’ ønsker de at opføre et botilbud til seniorer samt nogle enkeltstående boliger til mere selvhjulpne autister.

Da arealet ikke indgår i Kommuneplan 2017 skal der udarbejdes kommuneplantillæg, og Lejre Kommunalbestyrelse har besluttet at sætte dette arbejde i gang. Det sker med en fordebat med indkaldelse af forslag og idéer til den kommende planlægning.

Plejehjem

Aalborg Byråd har godkendt skema A for et nyt plejehjem med 60 boliger og tilhørende servicearealer, som skal opføres i Klarup.

Byggeriet har en støtteberettiget anskaffelsessum på 109.620.000 kr.

Aalborg Kommune ønsker i samarbejde med Alabu Bolig at opføre et nyt demensegnet plejehjem i Klarup, som skal erstatte det eksisterende plejehjem Hellashøj. Plejehjemmet skal indeholde 60 fleksible 1-rums boliger fordelt på mindre boenheder. Plejehjemmet kommer til at fremstå som fire sammenhængende bygningsvoluminer i henholdsvis én og to etager.

Seniorbofællesskab

Plan-, Bolig- og Miljøudvalget i Kolding Kommune har sagt god for, at der udarbejdes lokalplan for Lykkegårdsvej 47 i Seest. Lokalplanen skal gøre det muligt at udvikle ejendommen med boligbebyggelse. Lokalplanarbejdet sker på initiativ af en privat investor, som ønsker at udvikle området med boligbebyggelse til udlejning i form af 20 etageboliger og ét fælleshus. Bebyggelsen udvikles som seniorboliger.

Det forventes, at et forslag til lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg kan være klar til forelæggelse for Plan-, Bolig- og Miljøudvalget 2. december.

Hjemmeplejeenhed

Egedal Byråd har vedtaget et tillæg til Lokalplan 48 for Smørumparken og et kommuneplantillæg endeligt.

Tillægget tillader, at der kan bygges til Smørum hjemmeplejeenhed i Smørumparken, hvor hele grundarealet hidtil har været udlagt til boligformål.
Plejeboliger

Ikast-Brande Byråd har godkendt skema A for de 24 plejeboliger, der skal opføres ved plejecentret Bøgildlund, og skema A for det tilhørende serviceareal.

Boligerne har en beregnet anskaffelsessum på cirka 43,848 mio. kr., og anskaffelsessummen for servicearealet er beregnet til 20,513 mio. kr. 020-22.

Byggeriet af de 24 nye ældreboliger betragtes som anden etape af plejeboligområdet Bøgildlund, der således når op på 48 boliger.

Kommenter på artiklen
Tip redaktionen
Udvalgte artikler

Send til en kollega

0.078