23948sdkhjf

Nye senior- og plejeprojekter på vej

Plejehjem

Som en del af udviklingen af arealet syd for Buderupholmvej og øst for Hobrovej, er Rebild Kommune blevet anmodet om igangsætte lokalplanlægning for et friplejehjem. Hele området er ansøgt udviklet med boliger, lettere erhverv, offentlige formål og en enkeltstående dagligvareforretning. Ansøger planlægger, at friplejehjemmet skal indrettes med 25-30 pladser.

Rebild Byråd havde sagen på dagsordenen for nylig og besluttede, at lokalplanen skal indgå i planprioriteringen under hensyntagen til den generelle byudvikling i området samt behovet for plejehjemspladser.

Plejehjem

Aalborg Byråd har godkendt forslag til lokalplan 9-3-102 Friplejehjem, Nørrehave, Ulsted og et ledsagende forslag til kommuneplantillæg, som herefter sendes i offentlig høring i otte uger.

Det nye plangrundlag gør det muligt at etablere et friplejehjem på arealet med tilhørende haveanlæg, vej- og parkeringsanlæg og med stiadgang til den nærliggende by. Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et ønske fra den selvejende institution Ulsted Friplejehjem, som vil etablere et plejehjem med 24 boliger.

Bebyggelsen i lokalplanområdet kan være op til 2.500 kvm og skal opføres som en samlet enhed.

Omkring friplejehjemmet etableres et haveanlæg med oplevelsesmuligheder, aktiviteter og interne stier. Der etableres afskærmende beplantning mod det åbne land mod vest og mod eksisterende boliger mod øst. Ulsted Friplejehjem har endvidere planer om at etablere et større have- og naturanlæg syd for lokalplanområdet. Dette område vil være sammenhængende med haveanlægget ved plejehjemmet.

18 seniorboliger

Slagelse Boligselskab har søgt Slagelse Kommune om godkendelse til at opføre 18 nye almene familieboliger, kategoriseret til seniorboliger, på en privatejet grund på "Udsigten" i Slots Bjergby, og Slagelse Byråd besluttede forleden at imødekomme ansøgningen.

Boligerne bliver henholdvis 95 og 115 kvm store og indrettes med tre rum for de mindstes vedkommende og fire for de størstes vedkommende. Den beregnede anskaffelsessum er på godt 40,3 mio. kr.

Der planlægges med byggestart til sommer og indflytning primo 2022.

Seniorbofællesskab

Slagelse Byråd vedtog på sit møde forleden Lokalplan 1232 - Hesselbjerg, boligområde ved Mælkevej/Frølundevej med tilhørende kommuneplantillæg endeligt.

Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af en anmodning fra OK-fonden, som gerne vil opføre et seniorbofællesskab med op til 25 boliger som et alment selvejende boligselskab i Svenstrup.

Lokalplanområdet er i dag ubebygget bortset fra en enkelt landejendom og har en samlet størrelse på omkring 6,9 ha. I alt skaber lokalplanen grundlag for opførelse af mellem 75 og 100 boliger i et blandet boligområde, herunder Ok-fondens seniorbofællesskab med omkring 25 boliger. Boligerne fordeles i tre mindre områder placeret omkring en stor central grønning med et fælles regnvandsbassin og et naturområde, der udvikles over tid.

(Forsidefoto: Colourbox)

Kommenter på artiklen
Tip redaktionen
Udvalgte artikler

Send til en kollega

0.062