23948sdkhjf

Ældre får ret til at bestemme over eget liv

Hvornår vil du genoplives, og hvornår skal livet have sin naturlige slutnng? Det får ældre mennesker over 65 år nu selv lov at bestemme, skriver sundheds- og ældreministeriet i en pressemeddelelse. Dermed skal det danske plejepersonale også til at indstille sig på nye retningslinjer.

Den nye lov og selvbestemmelse er en del af en ny politisk aftale om 'Det Gode Ældreliv' i satspuljeaftalen for ældreområdet 2019 – 2022. 

Det Etiske Råd støtter en lovsikret ret til at fravælge genoplivning og deres vurdering er, at der i dagens Danmark i ikke så få tilfælde finder genoplivningsforsøg sted, som ikke burde være forekommet.

"Det gode ældreliv omfatter også en værdig afslutning på livet. Derfor er den brede politiske enighed om at indføre en lovsikret ret til i en høj alder at fravælge genoplivning ved hjertestop et meget væsentligt skridt i retning mod større selvbestemmelse og værdighed ved livets afslutning," lyder det fra ministeriet.

I dag er det alene muligt at sige nej tak til genoplivning, hvis man befinder sig i en konkret behandlingssituation eller et sygdomsforløb, som man konkret kan frabede sig at blive genoplivet fra.

Alle Folketingets partier og Susanne Zimmer (UFG) har indgået den politiske aftale.

Regeringen skal nu fremsætte et lovforslag i næste folketingssamling, som skal indføre en lovsikret ret til fravalg af genoplivning ud fra de principper, som er aftalt i regi af Det Gode Ældreliv. Inden da vil sundheds- og ældreministeren inddrage de relevante aktører på området til drøftelser om udformningen af den konkrete model.

Elementerne i aftalen om Det Gode Ældreliv:

  • Ret til fravalg af genoplivning ved hjertestop for ældre, habile borgere.
  • Støtte til frivillige vågetjenester.
  • Sundhedsfremme og sund aldring med særligt fokus på ulighed i sundhed og ensomhed.
  • Boligfællesskab for ældre til understøttelse af bekæmpelse af ensomhed.
  • Udbredelse af Cykling uden alder.
  • Særligt fokus på pårørende i Videnscenter for værdig ældrepleje.
  • Bedre kompetencer til at hjælpe pårørende til svækkede ældre.
  • Virksom rehabilitering af ældre.

Kommenter på artiklen
Tip redaktionen
Udvalgte artikler

Send til en kollega

0.093