23948sdkhjf

Fond afholder stor konference om inklusion af ældre

De 12. oktober afholder Fonden Ensomme Gamles Værn en konference med titlen "Inklusion - hvordan skaber vi rum til alle ældre?".

Konferencen kommer til at handle om, hvordan man skaber bedst vilkår for, at ældre mennesker føler sig inkluderet i samfundet. Man vil sætte fokus på centrale områder, hvor der arbejdes på, at alle ældre mennesker kan føle sig inkluderet i både offentlige og private fællesskaber.

Konferencens oplægsholdere tager udgangspunkt i viden og eksempler fra forskning
og sociale projekter, der er iværksat af frivillige og kommunale ildsjæle.

Programmet er således:

09.00 REGISTRERING (morgenbrød, frugt, vand, te, kaffe)

10.00 VELKOMST OG DAGENS PROGRAM
Marianne Lundsgaard Wégens, formand for Fonden Ensomme Gamles Værn (moderator)

10.10 INKLUSION, DELTAGELSE OG MARGINALISERING I SAMFUNDSPERSPEKTIV

Inklusion, deltagelse og marginalisering er sociale processer, som har afgørende betyd-
ning for menneskers liv. Der er stærke kræfter i samfundet, som former disse processer. Styrkelse af samfundets sociale kapital er en af de vigtigste veje til at fremme inklusion og deltagelse.
Bjørn Holstein, sociolog, professor emeritus, Syddansk Universitet

10.30 HVORDAN SKABER VI DIGITAL INKLUSION?

Den gennemgribende digitalisering af samfundet har ændret markant på menneskers
kommunikation med de offentlige sundheds- og sociale institutioner og udgrænset mange ældre. Med udgangspunkt i et nyt studie diskuteres løsninger ud fra perspektiver fra ældre mennesker, ledere af væresteder, frivillige og ansatte i kommunernes borgerservice.
Morten Hjelholt, cand.mag. i information og mediedesign, ph.d., lektor, Digital Design,
IT-Universitetet

11.00 HVORDAN SER DU PÅ SPØRGSMÅLET OM INKLUSION OG MARGINALISERING?
– SUM MED TO SIDEPERSONER

11.15 KORT PAUSE

11.25 SKAB RAMMER FOR, AT ÆLDRE MED SYNS- OG HØRETAB KAN FORBLIVE I
FÆLLESSKABET

Sansesvækkelse i alderdommen medfører forandrede vilkår både i nære relationer og i
det offentlige rum. Fra et studie af hverdagen med syns- og høretab præsenteres ideer
til, hvordan flere kan leve det liv, de kender. Filmen ”Jeg er snart sanseløs” vises som
oplæg til diskussion.
Christine E. Swane, mag.art. kultursociologi, ph.d., direktør i Fonden Ensomme Gamles Værn

12.00 FROKOST

13.00 ALDERSINKLUDERENDE BYRUM

Hvordan skabes offentlige rum, hvor ældre mennesker – også de, der er svækkede og
langsomme – har lyst til at opholde sig? Hør om eksisterende byrums tilbøjelighed til
at udgrænse ældre – og se bl.a. et konkret eksempel på, hvordan der skabes alders-
inklusion i landsbyen Damme på Møn.
Dominique Hauderowicz, arkitekt og Kristian Ly Serena, arkitekt, Tegnestuen dominique + serena

13.40 HVORDAN INKLUDERES ÆLDRE MIGRANTER I SUNDHEDSVÆSENETS YDELSER?

Der er behov for en personcentreret, diversitets-sensitiv tilgang i sundhedsvæsenet, så
vi kan øge ligheden og sikre ydelser, der afspejler ældre menneskers forskellige værdier,
behov og ressourcer. Hør om internationale og danske erfaringer med marginalisering
og inklusion.
Maria Kristiansen, cand.scient.san.publ., ph.d., lektor, Institut for Folkesundhedsvidenskab og Center for Sund Aldring, Københavns Universitet

14.10 PAUSE MED TE, KAFFE, KAGE OG FRUGT

14.30 BESØG PÅ MODERSMÅL

Som gammel migrant i Danmark kan det være svært at finde nogen at dele sine livser- faringer med. Hvordan opspores ældre, der har behov for samtaler på deres modersmål,
og hvordan findes besøgsvenner, der kan matche den enkeltes sprog, kultur, religion og
køn? Hør om erfaringer fra projekt og følgeforskning.
Alma Bekturganova Andersen, BA russisk, journalist, projektleder, forkvinde for Verdens kvinder i Danmark og Pernille Bülow Pedersen, BA europæisk etnologi, Fonden Ensomme Gamles Værn

14.50 ÆLDRE BØSSER OG LESBISKE – HVOR PASSER DE IND?

At være del af et meningsfuldt fællesskab er en vigtig beskyttelsesfaktor i forhold til
ensomhed. Et forskningsprojekt viser, hvilke forhold der udgrænser, og hvor ældre
homo- og biseksuelle ældre søger fællesskaber. Filmen ”Aftenritual – om to ældre
mænds kærlighed og adskillelse” inddrages. Simon Meggers Matthiesen, antropolog, organisationskonsulent, Dansk Ungdoms Fællesråd

15.25 ÆLDRE MÆND PÅ KANTEN – HVILKE TILBUD ER DER TIL DEM?

Nogle mænd klarer sig dårligt og lever et hårdt og ensomt liv. Deres gennemsnitlige
levealder er kun 59 år. Hvilke samfundsmæssige strukturer gør, at især mænd ryger ud
af fællesskabet? Hør om tilbud til dem, der – trods mange og komplekse udfordringer
– når højt op i alderen. Morten Aagaard, præst, Kirkens Korshær, Aarhus.

15.50 HVAD TAGER DU MED? – SUM MED TO SIDEPERSONER

16.00 OPSAMLING OG AFRUNDING

-16.15 Susanne Kaagaard eller Henning Kirk, bestyrelsesmedlemmer for fonden

Kommenter artiklen
Tip redaktionen
Udvalgte artikler

Send til en kollega

0.078