23948sdkhjf

Plejecentre i 29 kommuner lemmes ind i udvidet behandlingsansvar

Siden 1. februar har hospitaler i Region Hovedstaden haft behandlingsansvaret i 72 timer, efter at en patient er blevet udskrevet til en midlertidig kommunal døgnplads.

Gældende fra 1. maj vil det også omfatte patienter, der udskrives til plejecentre, og fra 1. september gælder det desuden borgere, der bliver udskrevet til kommunal sygepleje i eget hjem. Ordningen gælder for alle borgere bosiddende i de 29 kommuner i Region Hovedstaden. 

Det oplyser regionen i en pressemeddelelse. 

De foreløbige erfaringer viser, at det generelt går det godt med at implementere udvidet behandlingsansvar. Erfaringerne er hentet fra tilbagemeldinger fra hospitaler, kommuner og almen praksis, kvalitative interviews gennemført på midlertidige døgnpladser i seks kommuner og de første ikke-validerede data.

- Det her skal jo først og fremmest give en større tryghed efter deres udskrivelse fra hospitalet - og kan vi undgå, at ældre, sårbare mennesker genindlægges, så har det stor værdi. De fleste mennesker vil gerne blive hjemme i trygge rammer, hvis bare de ved, at det kommunale plejepersonale kan hente hjælp hos specialisterne på hospitalet, siger formand for Udvalget for Det nære og Sammenhængende Sundhedsvæsen Karin Friis Bach (R).

Formand for KKR og borgmester i Albertslund Kommune Steen Christiansen (S) er glad for, at aftalen nu bredes ud til plejecentrene i regionen. 

- Det er en stor tryghed og hjælp for plejepersonalet, at de lettere kan trække på hjælp fra specialister - og dermed er det også en stor tryghed for vores borgere. Vi har jo i flere år haft gode samarbejder mellem kommuner og afdelinger, men det, der rykker, er, at vi nu får sat det i system og dermed er det en vigtig strukturel ændring, siger Steen Christiansen.

Potentiale for større udbredelse

Formanden for arbejdsgruppen, der står i spidsen for arbejdet med det udvidede behandlingsansvar, hospitalsdirektør Birgitte Degenkolv, Amager og Hvidovre Hospital oplever mange positive reaktioner.

- Det går forbløffende godt, men der er bestemt potentiale for at få endnu flere med i ordningen. Ca. 80 procent af opringningerne ind på afdelingerne handler om medicin, primært medicin i forbindelse med behandlingen fra hospitalerne, men også fornyelse af recepter på medicin, som den udskrevne borger fik før indlæggelsen på et hospital. Det er vi i dialog med hospitalerne, kommunerne og PLO om at få bedre styr på, siger Birgitte Degenkolv.

Hun tilføjer, at ordningen har kastet lys på nogle af de udfordringer, man har bokset med gennem mange år.

- Jeg vil bl.a. rigtig gerne have løst, at de sundhedsfaglige medarbejdere ude i kommunerne kan se de samme oplysninger, som vi sender til den praktiserende læge i forbindelse med udskrivelse. Det er svært for personalet på plejecentrene at vide, hvad de skal stille op med borgeren, når de ikke ved, hvad der er sket inde på hospitalet, siger hun. 

Formanden for PLO-Hovedstaden Peder Reistad er glad for et tættere samarbejde med hospitalerne.

- Når vi er bedre til at tale sammen på tværs, giver det vores patienter nogle bedre forløb, men der er også nogle steder, hvor vi kan se, at der er ting, vi kan gøre bedre. Det åbner den her aftale op for, at vi løser i fællesskab. For mig og de praktiserende læger handler det om, at borgerne - vores patienter - skal have den bedste pleje og behandling, og den opgave løser vi bedst i fællesskab, siger Peder Reistad.

Fakta - hvem omfattes af udvidet behandlingsansvar

  • Der findes i dag ikke præcise data for hvor stor en andel af hospitalsindlæggelser, der udgøres af borgere, som modtager en kommunal sygeplejeydelse.
  • Ved at sammenholde antallet af indlæggelser, udtrykt ved antal afsendte indlæggelsesadviser (MedCom data), med antallet af fremsendte/modtagne hjemmepleje-sygehusmeddelelser; indlæggelsesrapport (ILR), plejeforløbsplan (PFP) og udskrivningsrapport (USR) i 2018-2020samt første halvår 2021skønnes det dog, at mellem 15-20 pct. indlagte patienter modtager kommunale ydelser.
  • Dette svarer til at ca. 55.000-60.000 borgere årligt er i målgruppen for kommunale tilbud efter udskrivelse. Vurderingen er, at disse borgere er i målgruppen for udvidet behandlingsansvar.
Kommenter artiklen
Tip redaktionen
Udvalgte artikler

Se seneste nyhedsbrev ???id_11737???

Send til en kollega

1.064