23948sdkhjf

Kommunal ældrepleje får påbud for manglende dokumentation

Hos Egedal Kommune i Nordsjælland har ældreplejen modtaget et påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS), der i et tilsyn i marts har fundet en række mangler i kommunens ældrepleje, der kategoriseres som "større problemer af betydning for den nødvendige kvalitet".

Tilsynet kom blandt andet frem til, at der ikke blev dokumenteret arbejdsgange i tilstrækkelig grad.

- Styrelsen har i vurderingen lagt vægt på, at der var gennemgående fejl og mangler i den social- og plejefaglige dokumentation, hvilket blandt andet sås ved, at borgernes aktuelle ressourcer, udfordringer og behov for hjælp, pleje og omsorg ikke var beskrevet tilstrækkeligt, ligesom afvigelser eller ændringer i borgers helbredstilstand ikke fremgik i forhold til at sikre den fornødne kvalitet i den tilbudte hjælp, omsorg og pleje, lyder det i tilsynsrapporten fra STPS.

Under tilsynet vurderer STPS ud fra følgende parametre: "Selvbestemmelse og livskvalitet, herunder værdig død", "målgrupper og metoder", "organisation, ledelse og kompetencer", "procedurer og dokumentation" og "aktiviteter og rehabilitering".

Udover dokumentationen fandt STPS også, at Egedal hjemmepleje ikke levede op til kravet om selvbestemmelse og værdig død.

- Endvidere har vi i vurderingen lagt vægt på, at der ikke var faste arbejdsgange i relation til indhentelse af borgers ønsker til den sidste tid, eller hvor eventuelle ønsker blev dokumenteret, så medarbejderne kunne finde disse. Det er styrelsens vurdering, at en manglende praksis for dialog om, og indhentelse af eventuelle ønsker til den sidste tid, har betydning for den fornødne kvalitet, da borger derved ikke har mulighed for selvbestemmelse og medindflydelse igennem hele livet, lyder det i tilsynsrapporten.

Tilsynet blev gennemført ved en blanding af interview med borgere, pårørende, ledelse og medarbejdere og observationer af medarbejderne ved besøg i borgeres hjem, og nu har Egedal Kommune altså fået et påbud om at bringe de dokumenterede fejl i orden.

Det skal blandt andet ske ved, at kommunen kommer til at deltage i et læringsforløb arrangeret af STPS. Det fremgår af et referat fra et møde i kommunens ældre- og sundhedsudvalg.

- Hjemmeplejen ser frem til at deltage i læringsforløbet, hvor det vil blive prioriteret, at der drages læring for hele hjemmeplejen inklusiv sygeplejen og Den Sundhedsfaglige Myndighed. Der er med udgangspunkt i den mundtlige tilbagemelding efter tilsynet og høringsudkastet til afgørelse på tilsynet udarbejdet en handleplan, hvor flere af indsatserne er igangsat, lyder det i referatet fra Egedal Kommunes ældre- og sundhedsudvalg.

Kommenter artiklen
Tip redaktionen
Udvalgte artikler

Se seneste nyhedsbrev ???id_11737???

Send til en kollega

0.359