23948sdkhjf

Eden Denmark

Trænger I til at få forandret måden hverdagslivet leves på i den hjemmepleje, plejeboliger eller botilbud I driver?
Som del af den internationale Eden Alternative organisation, mener vi i Eden Denmark, at der er brug for nytænkning indenfor vore nuværende omsorgs- og plejeområder. Vi arbejder for, at alle involverede skal være med til at skabe gode hverdage sammen med de mennesker som modtager megen hjælp eller bor og lever i bofællesskaber, plejecentre og lignende. Det kræver samtidigt fokus på fællesskab og relationer, selv- og medbestemmelse samt på, at det skal være personlige hjem, som er en naturlig del af fællesskabet og det lokalområde og den natur de er beliggende i.

Eden Denmark tilbyder:
Foredrag, uddannelse, rådgivning og implementeringsstøtte i organisatoriske kulturændringer efter Eden Alternative Filosofien. Med den i hånden har i værdibaseret støtte og metoder til at gennemføre lokalt forankrede forandringsprocesser.
Via undervisning og løbende sparring gives indsigt i 10 procesprincipper og deres tilknyttede værktøjer, som vil være omdrejningspunkt for den kontinuerlige lokale justering af visioner og mål i det levede hverdagsliv.

Uddannelse - Forudsætningen for gennemførelse af visioner i hverdagen:
Uddannelsen gennemføres som lokale efteruddannelsesforløb, hvorunder deltagelse i det første 3 dages grundlæggende kursus kan gøres under dét vi kalder et landsdækkende kursus. Det mhp. opbygning af erfaringsnetværk med de øvrige deltagere som også er gået i gang med samme forandringsproces.
Opnåede kompetencer:
Deltagerne bliver bevidste om egen og organisationens indflydelse på beboernes trivsel i hverdagen, så den ensomhed, kedsomhed og hjælpeløshed der opstår som følge af en institutionel hverdag opdages og fjernes.
Denne indsigten skaber mulighed for reelt at sætte beboeren i centrum – så person- og relations centrering ikke kun er noget der tales om, men rent faktisk udmøntes i praksis.
Kurset sætter på denne måde gang i den nødvendige personlige forandringsproces, en forudsætning for at vedkommende kan bidrage under de fælles forandringer.
Både faglighed og medmenneskelig bringes i spil på nye måder uden at den ønskede kvalitet forringes.

Motto - "Liv værd at leve”:
Med filosofien som metodegrundlag sikres en hverdag hvor den enkelte, blandt meget andet, har mulighed for både at have pligter og fornøjelser, privatliv og fællesskaber, at være udendørs og indendørs samt efter eget ønske have selskab af dyr og børn, samtidig med at den nødvendige og kvalificerede omsorg og pleje gives.
En rehabiliterende effekt opnås, som resultat af de kompetente og indlevende medarbejderes indsats i respektfulde, ligeværdige samarbejder med beboere og familier. Håb, værdighed og trivsel bevares.

Fokusskifte - "Fra institution til hjem"
Eden Alternative Filosofien påpeger, at ethvert menneske skal kunne have et godt liv, uanset alder, bolig og handicap. Det kræver en meget ihærdig, bevidst indsats at afbalancere denne umiddelbart let forståelige hensigt med organisationens samtidige behov for en ordentlig styring af økonomi, drift og kvalitet, og det er her de ti proces-principper inspirerer til eftertanke og forandringer, når livet styres af institutionstankegange som er med til at øge oplevelsen af ensomhed, kedsomhed og hjælpeløshed. Uopdaget fører disse unødvendige omsorgsplager til et forstørret behov for hjælp.

Danske erfaringer
Danske erfaringer med Eden Alternative gennem de sidste 10 år viser, at bevidste, løbende tilpassede kulturforandringsprocesser, fører til større trivsel blandt beboere, familier og medarbejdere, mindre medicinforbrug, lavere sygefravær og bedre arbejdsmiljø.

Presseomtale
Vi har samlet et udvalg af artikler, der er skrevet om Eden Alternative og Eden Denmark her.
Med nyhedsnissen til julebal
Vind oplæg med Eden Denmark
Sproget er et magtfuldt hjælpemiddel

Leverandør-kompetencer

Fakta om Eden Denmark

Adresse
Eden Denmark
Bøjdenvej 27
5800 Nyborg
Se på kort

Region
Danmark
Syddanmark
Nyborg Kommune

Telefon: +45 4055 4650

CVR nummer: DK31802857

P nummer: 1014915342

Se hjemmeside Se regnskabsoplysninger

Kontaktpersoner

Aase Porsmose
Afdeling: Eden Denmark
Stilling: Regional Koordinator Danmark, virksomhedsejer.
Direkte telefon: +45 22454188

Karin Dahl
Direkte telefon: +45 40 55 46 50

Send til en kollega

0.168