Kursusdag Nænsom Nødværge – børn med særlige behov

Undervisningsregion
Danmark > Sjælland > Holbæk Kommune
Periode(r)
6. marts 2018

6. marts 2018

Arbejder du med børn der har særlige behov, og som kan have en udadreagerende adfærd?
 Så er Durewall Metoden; Nænsom Nødværge® en både tidssvarende og relevant metode i det pædagogiske arbejde

Kursusdagen i Nænsom Nødværge for børn med særlige behov, er særligt tilrettelagt denne målgruppe, og er både konfliktdæmpende og nænsom.

Hvem kan have glæde af uddannelsen?
Alle jer der arbejder med børn der har særlige behov som eksempelvis børn med ADHD, OCD, Tourette og Asperger, og som oplever udadreagerende adfærd. Dagen er en enestående mulighed for at sparre med ligesindede, og komme hjem med et stærkt fagligt udbytte.

Hvad er Nænsom Nødværge® – kort fortalt
Nænsom Nødværge®, også kendt som Durewall Metoden, er en konflikthåndteringsmetode, der baserer sig på 10 simple principper. Metoden er udformet, så alle kan være med uden foregående kendskab til selvforsvar og konflikthåndtering.

Metoden er særligt udviklet til offentlige institutioner o. lign., og er kendetegnet ved at være konfliktdæmpende uden at påføre smerte.

Den nænsomme, og forebyggende, tilgang til udadreagerende adfærd skaber ikke blot tryghed for dig som bruger, men også for de mennesker du har ansvaret for.

Hvordan ser programmet ud for kursusdagen

På kursusdagen vil du komme igennem et veltilrettelagt program med mulighed for at inddrage relevante cases fra lige netop din arbejdsplads.

Durewall metodens 10 principper
Mindst mulig kraft
Balance
Afstandstilpasning
Friktionsændring
Bevægelsesenergi
Naturligt bevægelsesmønster
Vejrtrækningsteknik
Beskyttelse
Bestemthed
Hensyn


Durewall metodens 10 principper og arbejdet med forståelsen af, at principper virker forebyggende og konfliktdæmpende.

Vi gennemgår, og arbejder med, principperne for at øge forståelsen, samt se hvorledes principperne hænger sammen med teknikker; særligt princippernes indvirken på forebyggelse og konfliktnedtrapning. 

Durewall metodens teknikprogram
Her øver vi frigørelsesgreb, der alle er baseret på de 10 principper. Teknikkerne bygger på de ti principper, og der arbejdes med de fysiske teknikker for at skabe større sikkerhed og tryghed for såvel medarbejder som borger. Vi ser på både konfliktnedtrappende- og håndterende brug af teknikker.

Tidlige tegn på aggression
Vi dykker ind i forskellige muligheder for at observere og handle på tidlige tegn på aggression, og ser på hvilke tidlige tegn på aggressiv adfærd, der kan handles på, og ageres ud fra, således at vi sikre medarbejderens mulighed for at agere intelligent og konfliktnedtrappende i en mulig konfliktsituation fremfor at reagere instinktivt.

Cases fra egen arbejdsplads
Hvis det er aktuelt for din arbejdsplads, arbejder vi på dagen gerne ud fra relevante cases.

Vi belyser hver enkelt case ud fra Durewall metodens principper, og taler gerne om specifikke teknikker.

Der kan altså arbejdes med muligheder for forebyggelse og principbaseret indgriben

(kontakt Durewall inden dagen hvis du har ønsker om at medbringe egne cases)

Konfliktmønster
Vi arbejder med begreberne FØR-UNDER-EFTER, og ser udviklingsprocessen for at undgå fremtidige konflikter, øge handlemuligheder og forebygge konfliktoptrappende adfærd. Derudover ser vi på reaktionsmønstre og handlemuligheder via de tre F’er og de tre I’er (Fight, Frys, Flygt og Intuition, Instinkt, Intelligens).

Stærkt udbytte for både dig og din arbejdsplads
Med en kursusdag er udbyttet stort for både den enkelte og arbejdspladsen som helhed. Du/I bliver introduceret til en lang række brugbare værktøjer.

Disse værktøjer supplerer eksisterende viden og kompetencer for den enkelte samt den samlede personalegruppe.

Som principbaseret metode kan Durewall Metoden nemt inkorporeres i eksisterende viden og arbejdsgange, og er derfor ideel til at gøre eksisterende arbejdsmetoder endnu skarpere.

Undervisningsadresse

PSVidencenter

Højvang 5

4300 HolbækKontaktinformation
Durewall Instituttet
Lyngsø Alle 3A, Bygning 16, 2 sal
2970 Hørsholm
Danmark

Karina Mammen
Telefon: +45 32860190
Fax: +45 32860192


Se hjemmeside
Se flere kurser
Se hele profilen

Send til en kollega

0.215