Vejlederuddannelse i Nænsom Nødværge

Undervisningsregion
Danmark > Sjælland > Holbæk Kommune
Periode(r)
28. maj 2018

30. maj 2018

Er udadreagerende adfærd dagligdag for dig og dine kollegaer?
Lær at forebygge den igennem den konfliktdæmpende Durewall Metode;
Nænsom Nødværge®
 

Som Vejleder i Nænsom Nødværge® lærer du ikke blot selv at forebygge og tage hånd om udadreagerende adfærd, men får værktøjerne til også at formidle metoden til dine kollegaer

Hvem kan have glæde af Vejlederuddannelsen i Nænsom Nødværge ®?
Alle der arbejder med mennesker, og som oplever udadreagerende adfærd. Vores kursister kommer fra en bred vifte af arbejdspladser, der alle har det tilfælles, at de arbejder med udadreagerende mennesker.

Måske arbejder du, eller er uddannet, inden for én af disse områder:                                                                 

Uddannet som
SOSU- uddannet

Lærer

Pædagog

Arbejder inden for
Plejen 

Socialpsykiatrien

Plejeforældre

Midlertidigt bosted

Specialskole for børn og unge med særlige behov.

Folkeskole

Asylcenter

 

Hvad er Nænsom Nødværge® – kort fortalt
Nænsom Nødværge®, også kendt som Durewall Metoden, er en konflikthåndteringsmetode, der baserer sig på 10 simple principper. Metoden er udformet, så alle kan være med uden foregående kendskab til selvforsvar og konflikthåndtering. 

Metoden er særligt udviklet til offentlige institutioner o. lign., og er kendetegnet ved at være konfliktdæmpende uden at påføre smerte.

Den nænsomme, og forebyggende, tilgang til udadreagerende adfærd skaber ikke blot tryghed for dig som bruger, men også for de mennesker du har ansvaret for.

Hvad indeholder Vejlederuddannelsen I Nænsom Nødværge ®
Programmet på din vej til at blive Vejleder i Nænsom Nødværge®, ser ud som følger:

Durewall metodens 10 principper
Mindst mulig kraft
Balance
Afstandstilpasning
Friktionsændring
Bevægelsesenergi
Naturligt bevægelsesmønster
Vejrtrækningsteknik
Beskyttelse
Bestemthed
Hensyn
Durewall metodens teknikprogram
Her øver vi frigørelsesgreb, der alle er baseret på de 10 principper. Teknikkerne bygger på de ti principper, og der arbejdes med de fysiske teknikker for at skabe større sikkerhed og tryghed for såvel medarbejder som borger. Vi ser på både konfliktnedtrappende- og håndterende brug af teknikker.

Tidlige tegn på aggression
Vi dykker ind i forskellige muligheder for at observere og handle på tidlige tegn på aggression, og ser på hvilke tidlige tegn på aggressiv adfærd, der kan handles på, og ageres ud fra, således at vi sikre medarbejderens mulighed for at agere intelligent og konfliktnedtrappende i en mulig konfliktsituation fremfor at reagere instinktivt.

Selvindsigt
Hvilket møde skaber jeg i min tilgang til andre mennesker, og hvordan kan jeg forandre det, hvis det er nødvendigt. Vi giver deltagerne mulighed for at vurdere og få indsigt i egen rolle i relationsarbejdet, behandlingsarbejdet og konfliktforebyggende adfærd.

Konfliktmønster
Vi arbejder med begreberne FØR-UNDER-EFTER, og ser udviklingsprocessen for at undgå fremtidige konflikter, øge handlemuligheder og forebygge konfliktoptrappende adfærd. Derudover ser vi på reaktionsmønstre og handlemuligheder via de tre F’er og de tre I’er (Fight, Frys, Flygt og Intuition, Instinkt, Intelligens).

Vejledning og feedback
Der introduceres til pædagogiske og didaktiske metoder for at formidle den erhvervede viden og understøtte kolleger i deres konfliktoplevelser. Derudover arbejdes der med feedback som understøttende undervisnings- og vejledningsmetode.

Integritet og autonomi

Vi vejleder og debatterer begreberne og disses indvirken på relationen mellem bruger og ansat. Derudover ser vi på metoder for at understøtte brugerens oplevelse af autonomi

Undervisningsadresse

PSVidencenter

Højvang 5

4300 HolbækKontaktinformation
Durewall Instituttet
Lyngsø Alle 3A, Bygning 16, 2 sal
2970 Hørsholm
Danmark

Karina Mammen
Telefon: +45 32860190
Fax: +45 32860192


Se hjemmeside
Se flere kurser
Se hele profilen

Send til en kollega

0.169