23948sdkhjf

Elbiler: Sikkerhed ved redning

I alt DKK 995 ekskl. moms
Undervisningsregion
Danmark > Alle regioner
Periode(r)
Løbende optagelse

Få viden om regler, sikker adfærd, og handlemåder ved indsats på el- og hybridbiler. I kurset opnår deltageren viden om regler, sikker adfærd, og handlemåder ved indsats på el- og hybridbiler. Deltageren vil ud fra denne viden kunne indgå mere sikkert i indsatsen.


Kursusindhold:
Deltageren opnår også viden om opbygningen af de forskellige køretøjstyper, samt viden om forskellige sikkerhedsrisici der er for redningsmandskabet i forbindelse med brand og uheld med el- og hybridbiler. Deltageren vil ud fra denne viden kunne indgå mere sikkert i indsatsen.

Efter endt kursus kan deltageren:

  • Identificere forskellige el- og hybridkøretøjer.
  • Redegøre for de forskellige relevante komponenters placering og funktion.
  • Identificere risici ved redningsarbejde, herunder brandfare, fare for el-ulykker, faremomenter ved flytning, røgudvikling, kemiske forbindelser og forureningsrisici.
  • Anvende korrekte værnemidler.
  • Træffe korrekte foranstaltninger for at imødegå identificerede risici, herunder anvendelse af actioncard, og på den baggrund være i stand til at udføre en sikkerhedsmæssig forsvarlig indsats.

 

Målgruppe:
Kurset retter sig mod beskæftigede i brand og redning, der varetager opgaver i forbindelse med brandslukning og redningsopgaver, samt beskæftigede der arbejder med autohjælp, bugsering eller bjærgningstjeneste.

 

Er du arbejdsgiver og har flere samtidige tilmeldinger, kan vi lette administrationen heraf hvis du kontakter os: support@mitkursus.dk | tlf. 70 27 64 84

Send til en kollega

0.427