23948sdkhjf
true

2 stærke og erfarne ledere søges til specialplejeboliger - Demenscentrum Aarhus

Da vores nuværende leder af afdeling 4 har søgt nye græsgange og vi har en flytning /etablering af ny afdeling i sigte, ønsker vi at styrke vores ledelsesfelt allerede nu, derfor søger vi to stærke og erfarne afdelingsledere.
Oprettet
Ansøgningsfrist
8. april 2020
Forventet start
1. maj 2020
Ansættelsesforhold
Fast
Arbejdstid
Fuldtid
Ansættelse
Permanent
Region
Danmark > Århus Kommune > Midtjylland

Afdelingsledere med øje for drift og hjertet på rette sted søges til DemensCentrum Aarhus’ specialplejeboliger

Banker dit hjerte lidt hurtigere ved tanken om, at du kan være med til at gøre Aarhus Kommune til det bedste sted for borgere med demens, der har brug for hjælp og støtte?

Drømmer du om at bruge din egen faglighed til at få andre til at lykkes? Og har du en ægte lyst til at tænke sundhed ind i et perspektiv, der giver mening for den enkelte borger og ikke kun for systemet?

Specialplejeboligerne, Demenscentrum Aarhus søger 2 afdelingsledere ind i det fælles “VI”, som DemensCentrum Aarhus er.

Vi tænker visionært og arbejder fokuseret på at skabe klare rammer omkring kerneopgaven for alle medarbejdere. Yderligere er vi i proces ift. vores kommende flytning i februar 2021 til nyt plejehjem med 125 specialboliger på Skovvangsvej. Vi søger hele tiden at være på forkant ift. at få skabt værdi og kontinuitet for borgerne bl.a. gennem et stærkt ledelsesteam, der kan være med til at sikre den bedst mulige overgang i flytningen for både beboere og medarbejdere. Og et ledelsesteam, der giver fællesskabet styrke.

Så har du mod og energi til at gå forrest sammen med den øvrige ledelse og medarbejdere i indsatsen for mennesker med demens i sen fase?

Som afdelingsleder i specialplejeboligerne får du ansvaret for den daglige drift og udvikling for den enkelte afdeling af specialplejeboligerne med henholdsvis 24 og 25 borgere/boliger. Af fagpersoner er der på hver afdeling ansat sygeplejersker, fysioterapeut, ergoterapeut, social og sundhedsassistenter samt social og sundhedshjælpere og husassistenter.

Særlige funktioner og opgaver i de to stillinger

De to stillinger har hver især er særligt fokus, som kandidaten til stillingerne skal forholde sig til på forhånd:

Lederstilling 1:

Ledelse af specialplejebolig afdeling 4. (stilling 1 – afd. 4)

Lederstilling 2:

Ledelse af natteamet, 2 aftensygeplejesker og i en periode fra 1. juni til 1. oktober 2020 varetages ledelse og sikring af proces for at studieunits på DCA bliver selvkørende samt ledelsesunderstøttelse af kvalitet og borgersikkerheden i specialplejeboligerne.

Fra oktober 2020 bliver primæropgaven etablering af ny specialboligafdeling inklusive natteam/aften sygeplejersker.

Fra 1. januar 2021 ledelse og udvikling af nyetableret afdeling på Skovvang (stilling 2 – Afd. 5 og natteam).

Du er en ledertype, der tænker i fællesskabet både på kort og på lang sigt, du har øje for og lyst til drift. Vi ønsker 2 ledere, der ser helheder, men som også kan gå i detaljen, samt 2 ledere som kan skabe rammerne undervejs og arbejde i højt tempo og kadence såvel som ro og tryghed. To ledere som har fokus på kerneopgaven hos borgerne såvel som trivsel hos medarbejderne.

Som ledelsesstil ønsker vi, at du har positiv og fleksibel personlighed og tilgang. Gennem anerkendelse og dialog viser du en tydelig retning og er i stand til at fremdyrke de bedste sider af kolleger og medarbejdere. Du er bevidst om betydningen af at bidrage til DemensCentrums visioner, samt at lede op og til dine sideordnede lederkollegaer og er medansvarlig i at skabe en fælles retning.

Du refererer til Leder af specialplejeboligerne og i samspil med denne og de øvrige 4 afdelingsledere sikrer I kontinuitet i indsatsen, så borgere og pårørende oplever sammenhæng og høj faglighed og professionalitet i specialplejeboligerne.

Vi er alle sammen om at skabe de bedst mulige fysiske, faglige og hjemlige rammer, du får dog som afdelingsleder alle brikkerne til at passe sammen i egen enhed og får alle involverede til at være, vokse og udvikle sig, det bedste de kan.

Samlet set bliver du én af de ledende figurer i at videreføre ambitionen om, at DemensCentrums specialplejeboliger er det bedste sted at bo for mennesker med demens i moderat til sen fase, samt ambitionen om at dette er båret af en professionel lærende kultur, som skal medvirke til at give beboerne det bedst mulige liv.

Din profil:

Du kan med fordel have en sundhedsfaglig baggrund på minimum bachelor niveau. Du har gennemført lederuddannelse, er ved at gennemføre lederuddannelse eller har ledererfaring fra lignende stillinger.

Det er desuden vigtigt, at du:

  • Har stor interesse for demensindsatsen og demensomsorg
  • Vil ledelse som fag og har lyst til at udvikle dig som leder.
  • Er et både generøst og robust menneske, der kan få ting til at lykkes igennem andre.
  • Kan lede og facilitere projekter og udvikle mennesker, der hviler i deres faglighed.
  • Trives med en meget stor berøringsflade – har høje relationelle kompetencer og kendes for din høje etik og værdigrundlag i praksis.
  • Sætter borgeren i centrum – men også ved at ikke alt er muligt inden for de økonomiske rammer, men kan prioritere og træffe de svære beslutninger.
  • Er en person som gerne griner højt og begejstres i fællesskabet.

Vi ønsker at du i din ansøgning tilkendegiver hvilken stilling du helst ser dig selv i, altså prioriterer mellem ledelse og udvikling af afd. 4 (marker med stilling 1, Afd. 4) ledelse af natteam, aftensygeplejersker, studieunits og etablering af afd. 5 (marker med stilling 2, Afd. 5).

Derfor skal du vælge os:

Vi tilbyder et afvekslende lederjob, hvor to dage sjældent er ens, og med stor frihed til selv at udfylde rammerne. Tør du tænke utraditionelt for at nå i mål, hilser vi også meget gerne nye ideer velkomne. Sundhed og Omsorg står nemlig aldrig stille, og hele vores omdrejningspunkt er Kærlig Kommune (https://aarhus.emply.net/GetFile.aspx?id=c1a2e36f-3f88-4551-94f1-af5e3b1494ec) og et erklæret mål om, at ældre borgere ikke bare skal parkeres, men skal mærke, at de lever.

Hos Demenscentrum Aarhus er der fokus på at vi i fællesskab opbygger en kultur præget af kontinuerlig læring. Vi har fokus på trivsel hos den enkelte og i fællesskabet, da det er derigennem at vi når målet.


Løn og ansættelsesvilkår:
Stillingen ønskes tiltrådt 1. juni 2020.

Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst. Lønniveauet er som udgangspunkt grundløn, trin L10 plus 20.000 kr., ekskl. pension.

Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifikationer.

Ugentligt timetal: Fuldtid

Vil du vide mere om jobbet?

Så er du velkommen til at kontakte Helle Charlotte Nielsen på Tlf. 4185 4308

Ansøgning
Kan du ud fra ovenstående se dig selv som leder af [område/afdeling/institution], så send en ansøgning. Klik på ”søg job” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning.

Ansøgningsfristen er den 8. april 2020
Vi forventer at afvikle 1. samtale den 16. april. og 2. samtale den 23. og 24. april.
I forbindelse med ansættelse af ledere og chefer anvender vi personprofilering, og der vil derfor være profiltilbagemeldinger i den mellemliggende periode mellem 1 og 2 samtale (dog ikke i uge 15).

I Sundhed og Omsorg har vi en generel politik om, at der ved ansættelser indhentes referencer og evt. straffeattest. Du må derfor forvente at blive anmodet herom, hvis vi tilbyder dig stillingen.

Om os:
Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg (MSO) i Aarhus Kommune arbejder med omsorg for ældre og sundhed for alle borgere.

Hvis du vil vide mere om Sundhed og Omsorg, opfordrer vi dig til at gennemgå online mini-kurset Velkommen Ombord på Aarhus Kommunes Kursusportal. Kurset er lavet til nye medarbejdere og præsenterer dig for vores organisation, strategi og centrale temaer. Bliver du inviteret til samtale, forventer vi, at du som en del af din forberedelse har gennemført kurset. Kurset tager cirka en halv time. For at kunne tilmelde dig og gennemgå kurset skal du oprette dig som bruger af Kursusportalen med dit cpr-nummer. Du finder Kursusportalen på https://aak.plan2learn.dk/

Hvis du har problemer med at oprette dig, kan du hente hjælp i vejledningen https://aarhus.emply.net/GetFile.aspx?id=45820c5e-4eb5-4ff3-b79e-6a04e6c769b4

Aarhus Kommune betragter mangfoldighed som en ressource og opfordrer derfor alle - uanset alder, køn, handicap, livsstil, religion eller etnisk tilhørsforhold - til at ansøge stillingen.

Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads. 28.000 professionelle og passionerede kollegaer arbejder hver dag for, at vi er en god by for alle. Som ansat i Aarhus Kommune gør du visioner til virkelighed og skaber udvikling, fællesskab og trivsel. Her er der respekt for faglighed, plads til mangfoldighed og mulighed for udfoldelse. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med!

Leder- og medarbejderroller
Via linket nedenfor finder du de fælles Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune:
https://aarhus.dk/job/den-attraktive-arbejdsplads/

De fælles leder- og medarbejderroller giver et blik på de forventninger, der stilles til dig, når du som leder eller medarbejder i Aarhus Kommune skal løse den fælles kerneopgave. Ved at synliggøre de forventninger, der stilles – om du er leder eller medarbejder – håber vi på, at vi sammen kan fastholde et godt arbejdsmiljø, en attraktiv arbejdsplads og en kultur med troværdighed, respekt og engagement

Sådan ansøger du

Søg jobKontaktinformation
Aarhus Kommune
Rådhuset
Rådhuspladsen 2
8000 Aarhus C

Send til en kollega

0.109