23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 097-231212
Offentliggjort
19.05.2020
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Vejle Kommune

Opdateringer

Annullering
(26.06.2020)

Hvis leverandøren har egen webportal, hvor ordregiver via eget log-in kan få adgang til egen tilbudsliste, der alene omfatter samtlige varer fra tilbudslisten, skal dette stilles til rådighed som bestillingsmulighed for ordregiver. Det er leverandørens ansvar, at denne liste til enhver tid er opdateret med hensyn til såvel produkter som priser.

Levering af kompressionsstrømper til ben til Vejle Kommune


Vejle Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Vejle Kommune
CVR-nummer: 29189900
Postadresse: Skolegade 1
By: Vejle
NUTS-kode: DK
Postnummer: 7100
Land: Danmark
Kontaktperson: Kristian Lund Iversen
E-mail: krliv@vejle.dk
Telefon: +45 76811721

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/26d72496-b672-40dd-9644-29754f26d765/homepage

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/26d72496-b672-40dd-9644-29754f26d765/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/26d72496-b672-40dd-9644-29754f26d765/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/26d72496-b672-40dd-9644-29754f26d765/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Levering af kompressionsstrømper til ben til Vejle Kommune

Sagsnr.: 88.00.00-G01-14-20
II.1.2) Hoved-CPV-kode
33000000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbud på rammeaftale på levering af kompressionsstrømper til ben til Vejle Kommune, hvor kommunen selv foretager måltagningen.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 4 400 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33180000
33183000
33141700
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK03
NUTS-kode: DK032
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbud af rammeaftale på levering af kompressionsstrømper til ben til Vejle Kommune, hvor Vejle Kommune selv udfører måltagningen. Kompressionsstrømperne leveres til kommunens borgere, på bevilling efter servicelovens § 112.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 4 400 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/08/2020
Slut: 31/07/2022
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Rammeaftalen kan forlænges i op til 2 x 12 måneder.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

— Egenkapital på minimum 10 mio. DKK i de seneste 3 afsluttede regnskabsår

— Gyldig erhvervs- og produktansvarsforsikring med en dækningssum på minimum 10 mio. DKK.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

— Egenkapital på minimum 10 mio. DKK i de seneste 3 afsluttede regnskabsår

— Gyldig erhvervs- og produktansvarsforsikring med en dækningssum på minimum 10 mio. DKK.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Leverandøren skal inden ikrafttræden af denne rammeaftale, fremsende produktdatablade på alle de tilbudte produkter.

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 15/06/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 15/06/2020
Tidspunkt: 12:01
Sted:

Vejle Kommune

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Vejle Kommunes udbudsafdeling og myndighedsafdeling varetager åbning og evaluering efter tilbudsfristen.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

Hvis leverandøren har egen webportal, hvor ordregiver via eget log-in kan få adgang til egen tilbudsliste, der alene omfatter samtlige varer fra tilbudslisten, skal dette stilles til rådighed som bestillingsmulighed for ordregiver. Det er leverandørens ansvar, at denne liste til enhver tid er opdateret med hensyn til såvel produkter som priser.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/05/2020

Send til en kollega

0.063