23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 097-231380
Offentliggjort
19.05.2020
Udbudstype
Annullering

Udbyder

Region Sjælland

Universitetshospital Køge - TE02B-MASK - Maskiner til sterilcentral og udstyr til automatiseret højlager


Region Sjælland

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Varer

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Sjælland
Postadresse: Alleen 15
By: Sorø
NUTS-kode: DK021
Postnummer: 4180
Land: Danmark
Kontaktperson: Tommy Steen Møller
E-mail: TOSM@regionsjaelland.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.regionsjaelland.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Universitetshospital Køge - TE02B-MASK - Maskiner til sterilcentral og udstyr til automatiseret højlager

II.1.2) Hoved-CPV-kode
33191000
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

I forbindelse med Region Sjællands udvidelse af Sjællands universitetshospital i Køge (SUH), udbydes maskin- og udstyrsleverancen til ny sterilcentral og automatiseret højlager TE02B-MASK.

Bygningen til sterilcentral og automatiseret højlager udbydes parallelt, men i andet udbud (TE02B-BYG).

Udbudsmaterialet kan tilgås på: https://www.rib-software.dk/udbudsportal TN386862A

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
42959000
33191110
42900000
45213200
42965100
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK021
Hovedudførelsessted:

Lykkebækvej 1, Køge

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet gennemføres som udbud med forhandling, med tildelingskriteriet "bedste forhold mellem pris og kvalitet".

Opgaven indeholder leverance af maskiner til sterilcentral og udstyr til automatiseret højlager til en ny bygning ved Universitetshospital Køge, og der skal derfor forventes et tæt samarbejde og samprojektering med både bygherre og hospitalets organisation samt med totalentreprenøren der skal opføre bygningen TE02B-BYG.

I forbindelse med tilbuddet skal afleveres et logistikkoncept der lever op til funktionskravene i udbuddet, og opfyldelsen af kravene skal berigtiges i forbindelse med den videre projektering.

Det forventes at den kommende leverandør viser indsigt i og erfaring med at skabe et sammenhængende logistikflow mellem sterilcentral og automatiseret højlager.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Organisation og samarbejde / Vægtning: 20
Kvalitetskriterium - Navn: Projekt / Vægtning: 40
Pris - Vægtning: 40
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Der indgår optioner i tilbudslisten.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Udbudsmaterialet kan tilgås på: https://www.rib-software.dk/udbudsportal TN386862A

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 006-008060
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Universitetshospital Køge - TE02B-MASK - Maskiner til sterilcentral og udstyr til automatiseret højlager

En kontrakt/delkontrakt tildeles: nej
V.1) Oplysninger om ikke-tildeling
Kontrakten/partiet er ikke blevet tildelt
Andre årsager (afbrudt procedure)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Ved tilbudsfristens udløb var der kun indkommet ét tilbud.

Det indkomne tilbud var desuden over ordregivers budget for denne entreprise, i en sådan grad, at det ikke vurderes muligt at nå ordregivers budget ved forhandling, uden at ændre væsentligt på grundlæggende elementer i udbuddet.

Derfor standses udbudsproceduren og udbuddet annulleres.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven, skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage. Dette regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation. Andre klager over udbud eller beslutninger, f.eks. tildeling af kontrakter, omfattet af udbudslovens afsnit II eller III skal indgives 45 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens offentliggørelse af en bekendtgørelse i EU-Tidende om indgåelse af kontrakt.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/05/2020

Send til en kollega

0.063