23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 100-239461
Offentliggjort
25.05.2020
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Region Midtjylland

Udbud af pacemakere, ICD'er, loop recordere, elektroder og skruetrækkere til pacemakere


Region Midtjylland

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Midtjylland
CVR-nummer: 29190925
Postadresse: Skottenborg 26
By: Viborg
NUTS-kode: DK04
Postnummer: 8800
Land: Danmark
Kontaktperson: Anders Kahr Dalsgaard
E-mail: Anders.Dalsgaard@stab.rm.dk
Telefon: +45 78410000

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.udbud.rm.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/253854

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://eu.eu-supply.com/ctm/supplier/publictenders?B=REGIONMIDT
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://eu.eu-supply.com/ctm/supplier/publictenders?B=REGIONMIDT
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af pacemakere, ICD'er, loop recordere, elektroder og skruetrækkere til pacemakere

Sagsnr.: 1-23-4-101-34-19
II.1.2) Hoved-CPV-kode
33182210
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Region Midtjylland inviterer hermed interesserede tilbudsgivere til at byde på udbud af rammeaftale vedrørende anskaffelse af pacemakere, ICD'er, Loop recorder, elektroder og skruetrækkere til pacemakere. Udbuddet er delt på 6 delaftaler.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 95 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Pacemakere

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33182240
80561000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delkontrakten omfatter pacemakere, herunder enkeltkammer pacemakere, dobbeltkammer pacemakere, biventrikulære pacemakere (CRT-P) og fjernmonitoreringsenheder.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 24 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

For så vidt angår delkontrakt 1-3, vil der være behov for, at underksrive en databehandleraftale og –instruks. Såfremt tilbudsgiver byder på en eller flere af disse delkontrakter, skal der ligeledes afgives tilbud på en option på tilkøb af en revisionserklæring i kontraktbilag 3, tilbudslisten.

I henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 28, stk. 3, litra h er ordregiver (dataansvarlig) forpligtet til at føre tilsyn med leverandørens (databehandler) overholdelse af databehandleraftalen, ligesom det fremgår af samme bestemmelse, at leverandøren (databehandleren) er forpligtet til at stille alle oplysninger, der er nødvendige for at påvise overholdelse af kravene i art. 28, til rådighed for den dataansvarlige og give mulighed for og bidrage til revisioner, herunder inspektioner, der foretages af den dataansvarlige eller en anden revisor, som er bemyndiget af den dataansvarlige. Henset hertil og af hensyn til ressourcemæssige og praktiske hensyn til såvel ordregiver som leverandøren, ønsker ordregiver option på, at leverandøren (databehandleren) dokumenterer sine tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder efterlevelse af databehandleraftale/instruks, ved levering af en ISAE 3 000 type 2 revisionserklæring (eller tilsvarende erklæring fra en uafhængig revisor).

Prisen for optionen vil indgå i evalueringen af delkontrakt 1-3, med 1/3 for hver delkontrakt der bydes på, under underkriteriet "Økonomi". Prisen for optionen er for én revisionserklæring, og tilbudsgiver skal forvente, at denne skal udarbejdes årligt.

Bydes der eksempelvis på delkontrakt 1, og prissættes optionen til 300 000 DKK, vil tilbudsgivers samlede tilbudssum således blive tillagt 100 000 DKK for optionen.

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
Tilbud skal fremlægges i form af elektroniske kataloger eller inkludere et elektronisk katalog
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

ICD'er og højvoltselektroder

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33182240
80561000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delkontrakten omfatter ICD'er, herunder enkeltkammer-, dobbeltkammer- og biventrikulære ICD'er (CRT-D) samt højvoltselektroder med enkelt- og dobbelt coil.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 48 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

For så vidt angår delkontrakt 1-3, vil der være behov for, at underksrive en databehandleraftale og –instruks. Såfremt tilbudsgiver byder på en eller flere af disse delkontrakter, skal der ligeledes afgives tilbud på en option på tilkøb af en revisionserklæring i kontraktbilag 3, tilbudslisten.

I henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 28, stk. 3, litra h er ordregiver (dataansvarlig) forpligtet til at føre tilsyn med leverandørens (databehandler) overholdelse af databehandleraftalen, ligesom det fremgår af samme bestemmelse, at leverandøren (databehandleren) er forpligtet til at stille alle oplysninger, der er nødvendige for at påvise overholdelse af kravene i art. 28, til rådighed for den dataansvarlige og give mulighed for og bidrage til revisioner, herunder inspektioner, der foretages af den dataansvarlige eller en anden revisor, som er bemyndiget af den dataansvarlige. Henset hertil og af hensyn til ressourcemæssige og praktiske hensyn til såvel ordregiver som leverandøren, ønsker ordregiver option på, at leverandøren (databehandleren) dokumenterer sine tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder efterlevelse af databehandleraftale/instruks, ved levering af en ISAE 3 000 type 2 revisionserklæring (eller tilsvarende erklæring fra en uafhængig revisor).

Prisen for optionen vil indgå i evalueringen af delkontrakt 1-3, med 1/3 for hver delkontrakt der bydes på, under underkriteriet "Økonomi". Prisen for optionen er for én revisionserklæring, og tilbudsgiver skal forvente, at denne skal udarbejdes årligt.

Bydes der eksempelvis på delkontrakt 1, og prissættes optionen til 300 000 DKK, vil tilbudsgivers samlede tilbudssum således blive tillagt 100 000 DKK for optionen.

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
Tilbud skal fremlægges i form af elektroniske kataloger eller inkludere et elektronisk katalog
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Loop Recordere

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33182240
80561000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delkontrakten omfatter implanterbare loop recordere.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 6 800 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

For så vidt angår delkontrakt 1-3, vil der være behov for, at underksrive en databehandleraftale og –instruks. Såfremt tilbudsgiver byder på en eller flere af disse delkontrakter, skal der ligeledes afgives tilbud på en option på tilkøb af en revisionserklæring i kontraktbilag 3, tilbudslisten.

I henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 28, stk. 3, litra h er ordregiver (dataansvarlig) forpligtet til at føre tilsyn med leverandørens (databehandler) overholdelse af databehandleraftalen, ligesom det fremgår af samme bestemmelse, at leverandøren (databehandleren) er forpligtet til at stille alle oplysninger, der er nødvendige for at påvise overholdelse af kravene i art. 28, til rådighed for den dataansvarlige og give mulighed for og bidrage til revisioner, herunder inspektioner, der foretages af den dataansvarlige eller en anden revisor, som er bemyndiget af den dataansvarlige. Henset hertil og af hensyn til ressourcemæssige og praktiske hensyn til såvel ordregiver som leverandøren, ønsker ordregiver option på, at leverandøren (databehandleren) dokumenterer sine tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder efterlevelse af databehandleraftale/instruks, ved levering af en ISAE 3 000 type 2 revisionserklæring (eller tilsvarende erklæring fra en uafhængig revisor).

Prisen for optionen vil indgå i evalueringen af delkontrakt 1-3, med 1/3 for hver delkontrakt der bydes på, under underkriteriet "Økonomi". Prisen for optionen er for én revisionserklæring, og tilbudsgiver skal forvente, at denne skal udarbejdes årligt.

Bydes der eksempelvis på delkontrakt 1, og prissættes optionen til 300 000 DKK, vil tilbudsgivers samlede tilbudssum således blive tillagt 100 000 DKK for optionen.

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
Tilbud skal fremlægges i form af elektroniske kataloger eller inkludere et elektronisk katalog
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Elektroder til pacemakere

Delkontraktnr.: 4
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33182240
80561000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delkontrakten vedrører elektroder til pacemakere, herunder såvel atrieelektrider og ventrikelelektroder.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 10 400 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
Tilbud skal fremlægges i form af elektroniske kataloger eller inkludere et elektronisk katalog
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

LV Elektroder

Delkontraktnr.: 5
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33182240
80561000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delkontrakten omfatter LV elektroder, herunder såvel bipolare- som quadripolare LV elektroder i forskellige længder.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 5 800 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
Tilbud skal fremlægges i form af elektroniske kataloger eller inkludere et elektronisk katalog
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Skruetrækkere til pacemakere

Delkontraktnr.: 6
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33182240
80561000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delkontrakten omfatter skruetrækkere til pacemakere og ICD'er.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 200 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
Tilbud skal fremlægges i form af elektroniske kataloger eller inkludere et elektronisk katalog
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Socialt ansvar

Der stilles i kontrakten krav om, at leverandørens ydelser skal leveres med respekt for nationale og internationale love og regler vedrørende menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption. Se yderligere udkast til kontrakt pkt. 18.

Databehandleraftale

Den vindende tilbudsgiver vil evt. skulle behandle personoplysninger på ordregivers vegne. Der skal derfor evt. underskrives en databehandleraftale i medfør af persondatalovgivningen. Dette vil være relevant for delkontrakt 1-3. Der henvises herudover til udkast til kontrakt pkt. 17.

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 3
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 069-163431
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 29/06/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 29/06/2020
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

Medio 2024

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

På delkontrakt 1,2, 4 og 5 indgås parallelle rammeaftaler med forventeligt 3 leverandører. På delkontrakt 3 indgås parallelle rammeaftaler med forventeligt 2 leverandører og på delkontrakt 6 indgås rammeaftale med én leverandør, jf. udbudsbetingelsernes pkt. 11.6.

Udbudsmaterialet, herunder udbudsbetingelserne, offentliggøres via det internetbaserede eSourcing-system, CTM fra EU-Supply. Således kan udbudsmaterialet, herunder evt. rettelsesblade, downloades via: https://eu.eu-supply.com/ctm/supplier/publictenders?B=REGIONMIDT

Al kommunikation vedrørende dette udbud skal foregå via EU-Supply i overensstemmelse med udbudsbetingelserne - og ikke via ordregivers ovenfor oplyste e-mail.

Adgang til udbudsmaterialet og deltagelse i udbuddet kræver online registrering i EU-Supply. Det er gratis at oprette sig som bruger i systemet. Efter registreringen logger [Tilbudsgiver/Ansøger] sig ind i øverste venstre hjørne. Herefter kommer der en oversigt over alle regionens udbud, og der klikkes på det relevante udbud, hvorefter udbudsmaterialet kommer frem, herunder de bilag, som skal afleveres som en del af det samlede tilbud.

Bemærk venligst, at både ordregivers og [Tilbudsgivers/Ansøgers] handlinger logges i systemet.

Ved tekniske spørgsmål til brugen af systemet, kontakt venligst EU-Supply's Support på telefon 70 20 80 14 eller mail til dksupport@eu-supply.com

Spørgsmål til selve udbuddet skal stilles til ordregiver via spørgsmål/svar-modulet inde i systemet. Svar på disse spørgsmål offentliggøres i anonymiseret form i systemet, hvor de er tilgængelige for alle.

Udover de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § § 135 og 136 finder følgende af udbudslovens frivillige udelukkelsesgrunde anvendelse i nærværende udbud (der henvises til udbudslovens bestemmelser for den endelige og fuldstændige ordlyd af de nævnte bestemmelser):

- Tilsidesættelse af forpligtelser på miljølovgivningsområdet, sociallovgivningsområdet og det arbejdsretlige område, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1.

- Konkurs, insolvens, tvangsakkord uden for konkurs, en situation, der svarer til konkurs i henhold til national ret, aktiver administreres af en kurator, eller erhvervsvirksomheden er indstillet, jf. udbudslovens § 137, stk. 1,nr. 2.

- Skyldig i alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet, jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 3.

- Aftaler med andre økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning, jf. udbudslovens § 137, stk.1, nr. 4.

- Tilbudsgiver har uretmæssigt forsøgt at påvirke ordregiverens beslutningsproces etc., jf. udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 6.

Det bemærkes, at en tilbudsgiver, der har ubetalt forfalden gæld til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger, alene vil blive udelukket på denne baggrund, hvis denne gæld er på 100 000 DKK eller derover.

Oplysninger om udelukkelsesgrunde angives i ESPD.

Ordregiver afholder et virtuelt informationsmøde på det i tidsplanen anførte tidspunkt og sted, jf. udbudsbetingelserne. Frist for tilmelding fremgår ligeledes af udbudsbetingelserne.

Tilbuddet skal fremsendes på dansk.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Tolboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

1) Klage skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, og 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

2) Klage over indgåelse af en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen (miniudbud) skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet for Udbud skal klageren sende en kopi af klagen med bilag til ordregiveren, gerne pr. e-mail.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Tolboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
19/05/2020

Send til en kollega

0.062