23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 115-279186
Offentliggjort
16.06.2020
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Region Sjælland

Vindere

(16.06.2020)
Waters A/S
Taastrup

Massespektrometri


Region Sjælland

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Sjælland
CVR-nummer: 29190658
Postadresse: Alleen 15
By: Sorø
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4180
Land: Danmark
Kontaktperson: Marianne Malek
E-mail: mzma@regionsjaelland.dk
Telefon: +45 93567239

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.regionsjaelland.dk

I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Massespektrometri

II.1.2) Hoved-CPV-kode
33124100 Diagnostisk udstyr
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Region Sjælland har til hensigt, at anskaffe 1 stk. massespektrometri/væskekromatografi (LC-MS) udstyr til Slagelse Klinisk Biokemisk afdeling.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 3 500 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33124110 Diagnostiske systemer
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK02 Sjælland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Region Sjælland har til hensigt, at anskaffe 1 stk. massespektrometri/væskekromatografi (LC-MS) udstyr til Slagelse Klinisk Biokemisk afdeling.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Serviceaftale.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Region Sjælland har behov for at supplere sin kapacitet i forhold til analyse for androgener, kortisol, methylmalonat, anti-epileptika, D-vitamin, B-vitamin og misbrugsstoffer på Klinisk Biokemisk Afdeling på Slagelse Sygehus. På nuværende tidspunkt har man 1 stk. i-class UPLC med TQ-S, som blev anskaffet ved gennemførelse af et udbud tilbage i 2013. Apparaturet der ønskes anskaffet nu er Waters´ LC-MS System TQ-SX, der er den seneste version af det apparatur, der blev anskaffet tilbage i 2013. Der tale om en supplerende levering fra den oprindelige leverandør. Et leverandørskifte vil medføre, at man anvender 2 forskellige systemer og software på samme laboratorium. 2 forskellige typer udstyr ville kræve, at bioanalytikerne skulle veksle mellem betjening af 2 forskellige systemer, hvilket er uhensigtsmæssig, da det forventeligt vil kunne forøge antallet af fejl i betjeningen, og derved en øget risiko for fejlbehæftede analyser. Vanskelighederne ved at anvende 2 forskellige leverandørers udstyr sideløbende i samme laboratorium opstår også i forhold til bioanalytikernes fortolkning af analysesvarene. Forskellige producenters udstyr indeholder forskellig software, der præsenterer analysesvar i form af forskelligt udseende komplekse kromatogrammer. For bioanalytikerne vil dette besværliggøre fortolkningen af allerede komplekse svar, da man skal opbygge kompetencer i fortolkningen af samme analysesvar i forskellige formater, og efterfølgende vedligeholde disse kompetencer. Leverandørskifte vurderes at medføre uforholdsmæssigt store vanskeligheder ved den efterfølgende drift og vedligeholdelse. Udbudslovens § 81, stk. 1, nr. 2 udgør hjemmelsgrundlaget.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
11/06/2020
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Waters A/S
By: Taastrup
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 3 500 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnerens Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291095

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Ordregiver påregner tidligst at indgå kontrakt med den i pkt. V.2.3) nævnte leverandør efter 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er blevet offentliggjort, jf. lov om klagenævnet for udbud § 4, stk. 1.

Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II, som ikke vedrører beslutningen om udvælgelse i et udbud, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

45 Kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske

Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/06/2020

Send til en kollega

0.063