23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 127-310154
Offentliggjort
03.07.2020
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Amgros I/S

Amgros 2021-2.700.b


Amgros I/S

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Amgros I/S
CVR-nummer: 14479880
Postadresse: Dampfærgevej 22
By: København Ø
NUTS-kode: DK0 DANMARK
Postnummer: 2100
Land: Danmark
Kontaktperson: Ulrik Wøldike
E-mail: udbud@amgros.dk
Telefon: +45 88713000
Fax: +45 88713008

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.amgros.dk

I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten tildeles af en indkøbscentral
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Amgros 2021-2.700.b

II.1.2) Hoved-CPV-kode
33600000 Lægemidler
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Amgros er et interessentskab med de 5 regioner som interessenter. Til brug for behandling af patienter i peritonealdialyse, hvis behandling hører under sygehusapotekerne hos Amgros’ interessenter, vil Amgros under dette udbud indgå rammeaftaler vedrørende glukoseholde peritonealdialysevæsker til CAPD- og APD-behandling, inkl. natmaskine og de til behandlingen hørende utensilier. De af udbuddet omfattede lægemidler er specificeret under pkt. II.2.4). Rammeaftalerne er ikke-eksklusive. Amgros I/S videresælger lægemidlerne til sygehusapotekerne til Amgros I/S' indkøbspris med et tillæg. Rammeaftaler indgås uden købepligt, og sygehusapotekerne i regionerne er ikke forpligtet til at anvende Amgros' rammeaftaler.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 450 000 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33100000 Medicinsk udstyr
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 DANMARK
Hovedudførelsessted:

Leveringssted er den af Amgros på bestillingen angivne adresse (sygehusapotek eller tilknyttede lokationer eller hos den enkelte patient).

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbudsnummeret omfatter følgende lægemidler:

Udbudsnr: 1,

ATC Kode: B05DB,

Generisk navn: Hypertoniske opløsninger CAPD, Dispenseringsform: Periton.dialysevæske,

Styrke: Calcium 1,0-1,3 mmol/L Glukose max. 15 mg/ml, Enhedsværdi: 1 000 ml,

Mængde i enheder: 1 000 000.

Udbudsnr: 1,

ATC Kode: B05DB,

Generisk navn: Hypertoniske opløsninger CAPD, Dispenseringsform: Periton.dialysevæske,

Styrke: Calcium 1,0-1,3 mmol/L Glukose 20-25 mg/ml, Enhedsværdi: 1 000 ml,

Mængde i enheder: 400 000.

Udbudsnr: 1,

ATC Kode: B05DB,

Generisk navn: Hypertoniske opløsninger CAPD,

Dispenseringsform: Periton.dialysevæske,

Styrke: Calcium 1,0-1,3 mmol/L Glukose 30-45 mg/ml, Enhedsværdi: 1 000 ml,

Mængde i enheder: 14 500.

Udbudsnr: 1,

ATC Kode: B05DB,

Generisk navn: Hypertoniske opløsninger CAPD, Dispenseringsform: Periton.dialysevæske,

Styrke: Calcium 1,5-1,8 mmol/L Glukose max. 15 mg/ml, Enhedsværdi: 1 000 ml,

Mængde i enheder: 25 000.

Udbudsnr: 1,

ATC Kode: B05DB,

Generisk navn: Hypertoniske opløsninger CAPD, Dispenseringsform: Periton.dialysevæske,

Styrke: Calcium 1,5-1,8 mmol/L Glukose 20-45 mg/ml, Enhedsværdi: 1 000 ml,

Mængde i enheder: 30 000.

Udbudsnr: 2,

ATC Kode: B05DB,

Generisk navn: Hypertoniske opløsninger APD, Dispenseringsform: Periton.dialysevæske,

Styrke: Calcium 1,0-1,3 mmol/L Glukose max. 15 mg/ml, Enhedsværdi: 1 000 ml,

Mængde i enheder: 3 000 000.

Udbudsnr: 2,

ATC Kode: B05DB,

Generisk navn: Hypertoniske opløsninger APD, Dispenseringsform: Periton.dialysevæske,

Styrke: Calcium 1,0-1,3 mmol/L Glukose 20-25 mg/ml, Enhedsværdi: 1000 ml,

Mængde i enheder: 1 600 000.

Udbudsnr: 2,

ATC Kode: B05DB,

Generisk navn: Hypertoniske opløsninger APD, Dispenseringsform: Periton.dialysevæske,

Styrke: Calcium 1,0-1,3 mmol/L Glukose30-45 mg/ml, Enhedsværdi: 1 000 ml,

Mængde i enheder: 16 000.

Udbudsnr: 2,

ATC Kode: B05DB,

Generisk navn: Hypertoniske opløsninger APD, Dispenseringsform: Periton.dialysevæske,

Styrke: Calcium 1,5-1,8 mmol/L Glukose max. 15 mg/ml, Enhedsværdi: 1 000 ml,

Mængde i enheder: 55 000.

Udbudsnr: 2,

ATC Kode: B05DB,

Generisk navn: Hypertoniske opløsninger APD, Dispenseringsform: Periton.dialysevæske,

Styrke: Calcium 1,5-1,8 mmol/L Glukose20-45 mg/ml, Enhedsværdi: 1 000 ml,

Mængde i enheder: 40 000.

Som det fremgår ovenfor, omfatter udbuddet lægemidler specificeret under 2 udbudsnumre. De 2 udbudsnumre anses dog for et samlet udbud. Det betyder, at leverandøren skal afgive tilbud på begge udbudsnumre, og at tildeling af rammekontrakt vil ske samlet for de 2 udbudsnumre. Der henvises til de nærmere oplysninger i udbudsbetingelserne.

Udover de ovenfor anførte lægemidler omfatter udbuddet udbud af nødvendige utensilier for at patienter kan gennemføre en optimal hjemmeperitonealdialysebehandling jf. bl.a. udbudsbetingelsernes pkt. 2.6 og pkt. 5 samt at stille natmaskiner til rådighed for behandlingen jf. udbudsbetingelsernes pkt. 2.7 og rammeaftalens pkt. 19. Udbuddet omfatter også en option på hjemmeleverance jf. rammeaftalens pkt. 9 og bilag 7.

Under betegnelsen "mængde i enheder" ovenfor er der for hver varelinje angivet et skønnet forbrug af lægemidlerne, men det reelle forbrug kan afvige væsentligt derfra. Dette må leverandørerne påregne. Baggrunden herfor er, at der er tale om lægemidler til patientbehandling på de offentlige sygehuse, hvor patientens behov skal imødekommes. For nærmere beskrivelse henvises der til pkt. VI.3), udbuds-betingelsernes pkt. 3.4 og rammeaftalens pkt. 2.

Lægemidlerne skal have markedsføringstilladelse gældende for Danmark senest den 30. april 2020 kl. 12.00. Endvidere skal leverandøren på tidspunktet for tilbudsfristens udløb og i løbet af rammeaftalens varighed have tilladelse til fremstilling, indførsel eller engrosforhandling af lægemidler inden for EU/EØS.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Telemedicin / Vægtning: 15
Kvalitetskriterium - Navn: PVC/ftalatfrie produkter / Vægtning: 10
Kvalitetskriterium - Navn: Mulighed for at starte behandling på natmaskine straks efter klargøring af maskinen / Vægtning: 7,5
Kvalitetskriterium - Navn: Autotømning / Vægtning: 7,5
Pris - Vægtning: 60
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Rammeaftalens pkt. 1 indeholder option på levering i en præ-aftaleperiode (dvs. før indkøbsperioden) og option på levering i en post-aftaleperiode (dvs. efter indkøbsperioden). De 2 optioner kan anvendes på de i rammeaftalen og udbudsbetingelserne beskrevne vilkår.

Udbuddet omfatter desuden en option på hjemmeleverance jf. rammeaftalens pkt. 9 og bilag 7 til rammeaftalen. Tilbudsgiverens tilbud skal omfatte optionen om hjemmeleverancen, og det er så det enkelte sygehusapotek, der i rammeaftalens løbetid kan vælge, om sygehusapoteket vil benytte sig af optionen på hjemmeleverance. Der henvises til de nærmere oplysninger i udbudsbetingelserne om afgivelse af tilbud - herunder om afgivelse af tilbud på optionen om hjemmeleverance.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 043-101270
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

Amgros 2021-2.700.b

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
12/06/2020
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 2
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 2
Antal tilbud modtaget elektronisk: 2
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Baxter A/S
CVR-nummer: 72246012
Postadresse: Tobaksvejen 2A
By: Søborg
NUTS-kode: DK0 DANMARK
Postnummer: 2860
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 450 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 382 500 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 2
Betegnelse:

Amgros 2021-2.700.b

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
12/06/2020
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 2
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 2
Antal tilbud modtaget elektronisk: 2
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Fresenius Medical Care A/S
CVR-nummer: 20247371
Postadresse: Oldenburg Allé 1
By: Tåstrup
NUTS-kode: DK0 DANMARK
Postnummer: 2630
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 450 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 67 500 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

I relation til pkt. II.2.3) bemærkes, at en oversigt over leveringssteder f.s.v.a. levering til sygehusapoteker og tilknyttede lokationer er tilgængelig på Amgros' leverandør- og udbudsportal:

https://levportal.amgros.dk Oversigten opdateres løbende, såfremt der måtte ske ændringer. Desuden bemærkes det, at det enkelte sygehusapotek i rammeaftalens løbetid kan vælge at benytte hjemmeleveranceaftalen, rammeaftalens bilag 7, hvorved levering sker til den enkelte patient. Se nærmere herom i rammeaftalens pkt. 9 og bilag 7.

I relation til pkt. II.2.4) bemærkes, at Amgros har overvejet, om udbudsgruppen kan underopdeles yderligere. Amgros har skønnet, at det ikke er tilfældet på baggrund af overvejelser om stordriftsfordele, der ikke vil være realiserbare ved en yderligere opdeling samt omkostninger og patientsikkerhedsmæssige hensyn relateret til den efterfølgende kontrakt- og lægemiddelhåndtering. Eftersom en stor andel af patienterne i deres behandlingstid både anvender APD og CAPD-behandling er det ikke hensigtsmæssigt med en opdeling af de 2 behandlingsformer.

I relation til pkt. II.1.5) og pkt. II.2.6) bemærkes, at den anførte værdi er udregnet på baggrund af AIP (listepris) for de konkrete pakninger f.s.v.a. lægemidlerne og på baggrund af anslåede indkøbspriser f.s.v.a. utensilier og hjemmeleverance. Eftersom patientbehovet til enhver tid skal kunne imødekommes og der også kan ske ændringer i patientbehandlingen, kan det faktiske indkøb derfor afvige væsentligt fra det skønnede forbrug, og den anførte værdi er således ikke udtryk for en lovet omsætning under rammeaftalen, jf. pkt. II.2.4), udbudsbetingelsernes pkt. 3.4 og rammeaftalens pkt. 2.

Spørgsmål til udbudsmaterialet skal stilles i udbudssystemet, jf. udbudsbetingelsernes bestemmelser herom.

Adgang til at afgive tilbud forudsætter, at virksomheden er oprettet som bruger af Amgros' udbudssystem. Der kan være nogle ekspeditionsdage forbundet med brugeroprettelse, og det påhviler derfor eventuelle tilbudsgivere at sørge herfor i god tid. Der henvises til oplysninger i tilknytning til udbudssystemet, herunder brugervejledningen.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291095

Internetadresse: https://klfu.naevneneshus.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud (lov nr. 593 af 2.6.2016 med eventuelle senere ændringer) gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over udbuddet skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 7, stk. 2, nr. 3.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 6, stk. 4.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
30/06/2020

Send til en kollega

0.062