23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 133-326623
Offentliggjort
13.07.2020
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Region Hovedstaden

Vindere

(13.07.2020)
Medtronic Danmark A/S
Arne Jacobsens Alle 17
2300 København S

Anskaffelse af udstyr til LITT behandling på Rigshospitalet


Region Hovedstaden

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Hovedstaden
CVR-nummer: 29190623
Postadresse: Kongens Vænge 2
By: Hillerød
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 3400
Land: Danmark
Kontaktperson: Christian Skodborg
E-mail: christian.skodborg@regionh.dk
Telefon: +45 40465620

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.regionh.dk/

I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Anskaffelse af udstyr til LITT behandling på Rigshospitalet

Sagsnr.: 20030253
II.1.2) Hoved-CPV-kode
33160000 Operationsteknik
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Til brug i de nye operationsfaciliteter i Nordfløjen på Rigshospitalet, skal der anskaffes LITT (Laser interstitial thermal therapy) udstyr til brug i kombination med MT skanner. Det eneste LITT system det menes at være muligt at indkøbe, er Visualase fra Medtronic.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 15 400 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33162000 Apparatur og instrumenter til operationsstuer
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Hovedudførelsessted:

Rigshospitalet

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Til brug i de nye operationsfaciliteter i Nordfløjen på Rigshospitalet, skal der anskaffes LITT (Laser interstitial thermal therapy) udstyr til brug i kombination med MT skanner. Det eneste LITT system det menes at være muligt at indkøbe, er Visualase fra Medtronic.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Ordregiver har option på at forlænge kontrakten med 2 år, efter udløb af ordinær kontraktperiode.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • manglende konkurrence af tekniske årsager
Forklaring:

Region Hovedstaden agter at indgå kontrakt om levering af udstyr og forbrugsvare til LITT behandling (Laser interstitial thermal therapy) med Medtronic Danmark A/S, idet det antages, at der foreligger en eneleverandør situation som tillader anvendelse af § 80 stk. 3.

Region Hovedstaden er bekendt med et andet LITT system, men da dette system ikke har en EMA godkendelse, er det ikke muligt at indkøbe dette system.

Systemet der agtes anskaffe er Visualase. Visualase er beregnet til brug i forbindelse med neurokirurgiske indgreb dybt i hjernen, herunder specielt tumorer, men også med henblik på at brænde et fokus for epilepsi. Nogen af disse lokalisationer i hjernen er normalt ikke tilgængelige ved konventionel åben operation, pga. de skader man forårsager på vej ind gennem det raske hjernevæv. I tillæg til disse nye operationsmuligheder vil denne minimal invasive metode, kunne erstatte nogen af de velkendte åbne procedurer, for herved at reducere det kirurgiske traume og de generelle ubehag for patienterne. Samt muligvis reducere indlæggelsestiderne for patienterne, generelt.

Brugen af et LITT system kræver at det kan integreres med den til rådighed værende MR skanner. I de nye operationsfaciliteter i Nordfløjen på Rigshospitalet er der installeret en MR-skanner af mærket GE. Visualase kan integreres med denne skanner.

Operationen foregår ved at laserproben anlægges stereotaktisk, herefter køres patienten ind i den nærliggende MR skanner. Med laserproben på plads kan man ved hjælp af avanceret MR teknik brænde det ønskede område helt præcist, da teknikken vha. såkaldte Heat-maps fra MR skanneren nøjagtig kan måle temperaturen ned til 1 mm nøjagtighed, og slukke laseren når den ønskede temperatur er opnået.

I anskaffelsen fra Medtronic stillet teknisk personale til rådighed indtil processen er velintegreret i klinikken. Visualase systemet indkøb består af en række hardware dele og en central computer der følger MR data (temperatur) og styrer energien fra laseren. I indkøbet indgår desuden et fantom og andet uddannelses udstyr.

Brugen af Visualase forventes i løbet af de første 2 år at komme på 30-40 behandlinger årligt.

Den forventede kontrakt har en løbetid på to (2) år, med mulighed for forlængelse i yderligere to (2) år.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
07/07/2020
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Medtronic Danmark A/S
CVR-nummer: 18491370
Postadresse: Arne Jacobsens Alle 17
By: København S
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 15 400 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Tildeling af rammeaftale - 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/07/2020

Send til en kollega

0.05