23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 137-337033
Offentliggjort
17.07.2020
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Rudersdal Kommune

Udbud af pleje- og omsorgsvikarer til Rudersdal Kommune


Rudersdal Kommune

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Rudersdal Kommune
CVR-nummer: 29188378
Postadresse: Øverødvej 2
By: Holte
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Postnummer: 2840
Land: Danmark
Kontaktperson: Monica Holm Jensen
E-mail: mojen@rudersdal.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/6e80301b-9545-42fb-82a7-7e996936c473/homepage

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/6e80301b-9545-42fb-82a7-7e996936c473/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af pleje- og omsorgsvikarer til Rudersdal Kommune

Sagsnr.: 20/22350
II.1.2) Hoved-CPV-kode
85000000 Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Rudersdal Kommune sender udkast til udbudsmateriale vedr. pleje- og sundhedsvikarer i markedshøring. Formålet med høringen er at modtage inputs til kvalificering af materialet fra relevante parter forud for udbuddets gennemførelse. For nærmere beskrivelse henvises til høringsmaterialet.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Hovedudførelsessted:

Rudersdal Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbud af pleje- og omsorgsvikarer til bl.a. Rudersdal Kommunes social- og sundhedsområde.

II.2.14) Yderligere oplysninger

Nærværende bekendtgørelse vedrører markedshøring forud for gennemførelse af udbud af pleje- og sundhedsvikarer. Rudersdal Kommune ønsker at få inputs til udkast til udbudsmateriale mhp. at kvalificere materialet inden udbuddets gennemførelse. Markedshøringen løber frem til 12. august 2020.

II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
15/07/2020

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Markedshøring: Rudersdal Kommune opfordrer med denne forhåndsmeddelelse at interesserede leverandører til kommunens kommende udbud af pleje- og omsorgsvikarer at komme med forslag/inputs/bemærkninger til kommunens udkast til udbudsmateriale. Der gøres opmærksom på, at Rudersdal Kommune forbeholder sig ret til at invitere udvalgte leverandører til en gennemgang af bemærkninger, hvis dette findes nødvendigt for at opnå en bedre forståelse af inputtene.

Høringsperioden løber frem til 12. august 2020.

Der gøres ligeledes opmærksom på, at Rudersdal Kommune ikke har mulighed for yderligere at sende svar på de indkomne forslag/input. Men alle forslag/bemærkninger/inputs vil blive nøje gennemlæst og taget stilling til.

Udbuddet forventes annonceret primo september 2020.

Høringssvar behandles som fortroligt materiale, dog med respekt for aktindsigtsreglerne.

Høringssvar vil ikke blive offentliggjort, men der vil blive lavet et anonymiseret sammendrag af de bemærkninger, som Rudersdal Kommune modtager ifm. høringsrunden, og som vil blive lagt op som sammen med høringsmaterialet i Ethics, som afslutning på høringsprocessen.

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/07/2020

Send til en kollega

0.047