23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 137-337720
Offentliggjort
17.07.2020
Udbudstype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Esbjerg Kommune

Vindere

Delområde 3 omfattende børn tilknyttet klinikkerne i Bryndum og på Bakkeskolen

(17.07.2020)
Tandreguleringshuset I/S
Jyllandsgade 79 C
6700 Esbjerg

Delområde 1 omfattende børn tilknyttet klinikkerne i Bramming og i Ribe

(17.07.2020)
Tandreguleringshuset I/S
Jyllandsgade 79 C
6700 Esbjerg

Delområde 2 omfattende børn tilknyttet klinikkerne på Spangsbjerg og i Hjerting

(17.07.2020)
Tandreguleringshuset I/S
Jyllandsgade 79 C
6700 Esbjerg

Forlængelse af kontrakt vedr. tandreguleringen i Esbjerg Kommune


Esbjerg Kommune

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Esbjerg Kommune
CVR-nummer: 29189803
Postadresse: Torvegade 74
By: Esbjerg
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Postnummer: 6700
Land: Danmark
Kontaktperson: Christian Meyer Vestergaard
E-mail: chp27@esbjergkommune.dk
Telefon: +45 76161616

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.esbjergkommune.dk/

I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Forlængelse af kontrakt vedr. tandreguleringen i Esbjerg Kommune

II.1.2) Hoved-CPV-kode
85000000 Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Esbjerg Kommunes nuværende kontrakt omfatter varetagelse af Kommunens samlede forpligtelse til ortodontisk visitation og behandling af børn og unge under 18 år i delområde 1, 2 og/eller 3, som er tilknyttet en kommunal tandklinik i Esbjerg Kommune, herunder fritvalgs-patienter fra andre kommuner, som er tilmeldt kommunal klinik i Esbjerg Kommune.

Kontrakten gælder oprindeligt i perioden 1. marts 2013 til 30. juni 2021 inkl. optioner, uden mulighed for forlængelse. Som følge af Corona-nedlukningen og de efterfølgende øgede krav til hygiejne og brug af værnemidler er der opstået en situation omkring tandreguleringen, der nødvendiggør, at kontrakten forlænges 12 mdr. frem til udløb d. 30. juni 2022. Forlængelsen sker med hjemmel i udbudslovens § 183.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 8 500 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delområde 1 omfattende børn tilknyttet klinikkerne i Bramming og i Ribe

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85131100 Tandregulering
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Hovedudførelsessted:

Esbjerg Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Levering af ortodontisk visitation og behandling af børn og unge tilknyttet klinikkerne i Bramming og i Ribe.

Kontrakten omfatter varetagelse af Kommunens samlede forpligtelse til ortodontisk visitation og behandling af børn og unge under 18 år i delområde 1, som er tilknyttet en kommunal tandklinik i Esbjerg Kommune, herunder fritvalgs-patienter fra andre kommuner, som er tilmeldt kommunal klinik i Esbjerg Kommune.

Kontrakten udløber oprindeligt pr. 30. juni 2021, uden mulighed for forlængelse.

Kontrakten forlænges frem til 30. juni 2022 med hjemmel i udbudslovens § 183, som følge af den situation, der er opstået i behandlings- og visitationsafviklingen som følge af nedlukningen og de øgede krav til hygiejne og brug af værnemidler på tandklinikkerne.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delområde 2 omfattende børn tilknyttet klinikkerne på Spangsbjerg og i Hjerting

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85131100 Tandregulering
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Hovedudførelsessted:

Esbjerg Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Levering af ortodontisk visitation og behandling af børn og unge tilknyttet klinikkerne i Spangsbjerg og i Hjerting.

Kontrakten omfatter varetagelse af Kommunens samlede forpligtelse til ortodontisk visitation og behandling af børn og unge under 18 år i delområde 2, som er tilknyttet en kommunal tandklinik i Esbjerg Kommune, herunder fritvalgs-patienter fra andre kommuner, som er tilmeldt kommunal klinik i Esbjerg Kommune.

Kontrakten udløber oprindeligt pr. 30. juni 2021, uden mulighed for forlængelse.

Kontrakten forlænges frem til 30. juni 2022 med hjemmel i udbudslovens § 183, som følge af den situation, der er opstået i behandlings- og visitationsafviklingen som følge af nedlukningen og de øgede krav til hygiejne og brug af værnemidler på tandklinikkerne.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delområde 3 omfattende børn tilknyttet klinikkerne i Bryndum og på Bakkeskolen

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85131100 Tandregulering
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Hovedudførelsessted:

Esbjerg Kommune

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Levering af ortodontisk visitation og behandling af børn og unge tilknyttet klinikkerne i Bryndum og Bakkeskolen.

Kontrakten omfatter varetagelse af Kommunens samlede forpligtelse til ortodontisk visitation og behandling af børn og unge under 18 år i delområde 3, som er tilknyttet en kommunal tandklinik i Esbjerg Kommune, herunder fritvalgs-patienter fra andre kommuner, som er tilmeldt kommunal klinik i Esbjerg Kommune.

Kontrakten udløber oprindeligt pr. 30. juni 2021, uden mulighed for forlængelse.

Kontrakten forlænges frem til 30. juni 2022 med hjemmel i udbudslovens § 183, som følge af den situation, der er opstået i behandlings- og visitationsafviklingen som følge af nedlukningen og de øgede krav til hygiejne og brug af værnemidler på tandklinikkerne.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

Kommunens nuværende kontrakt på levering af tandregulering skal forlænges 12 måneder med den samme leverandør på uændrede vilkår som følge af konsekvenserne ved myndighedernes nedlukning af landets tandklinikker samt de efterfølgende øgede krav til hygiejne og brug af værnemidler i forbindelse med Corona-udbruddet. Nedlukningen og de øgede krav har medført en situation, der nødvendiggør en forlængelse af den nuværende kontrakt. Da ordregiver på udbudstidspunktet under ingen omstændigheder kunne forudse corona-pandamien og de konsekvenser, pandemien ville medføre for kontrakten, da kontraktens overordnede karakter ikke ændres og da værdien af ændringen ikke overstiger 50 pct. af værdien af den oprindelige kontrakt, forlænges kontrakten med 12 måneder med hjemmel i udbudslovens § 183.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Delkontraktnr.: 1
Betegnelse:

Delområde 1 omfattende børn tilknyttet klinikkerne i Bramming og i Ribe

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
13/07/2020
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Tandreguleringshuset I/S
CVR-nummer: 27265790
Postadresse: Jyllandsgade 79 C
By: Esbjerg
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Postnummer: 6700
Land: Danmark
E-mail: esbjerg@tandreguleringshuset.dk
Telefon: +45 76131480
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Indledende anslået samlet værdi af kontrakten/delkontrakten/koncessionen: 2 800 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 2 800 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Delkontraktnr.: 2
Betegnelse:

Delområde 2 omfattende børn tilknyttet klinikkerne på Spangsbjerg og i Hjerting

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
13/07/2020
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Tandreguleringshuset I/S
CVR-nummer: 27265790
Postadresse: Jyllandsgade 79 C
By: Esbjerg
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Postnummer: 6700
Land: Danmark
E-mail: esbjerg@tandreguleringshuset.dk
Telefon: +45 76131480
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Indledende anslået samlet værdi af kontrakten/delkontrakten/koncessionen: 2 900 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 2 900 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Delkontraktnr.: 3
Betegnelse:

Delområde 3 omfattende børn tilknyttet klinikkerne i Bryndum og på Bakkeskolen

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
13/07/2020
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Tandreguleringshuset I/S
CVR-nummer: 27265790
Postadresse: Jyllandsgade 79 C
By: Esbjerg
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Postnummer: 6700
Land: Danmark
E-mail: esbjerg@tandreguleringshuset.dk
Telefon: +45 76131480
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Indledende anslået samlet værdi af kontrakten/delkontrakten/koncessionen: 2 800 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 2 800 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/07/2020

Send til en kollega

0.081