23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 139-341301
Offentliggjort
21.07.2020
Udbudstype
Forhåndsmeddelelse

Udbyder

Region Nordjylland

Høring - Procedurepakker indenfor neurokirurgi, radiologi- og røntgenkirurgi, mamma- og plastikkirurgi


Region Nordjylland

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Nordjylland
CVR-nummer: 29190941
Postadresse: Niels Bohrs Vej 30
By: Aalborg Ø
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Postnummer: 9220
Land: Danmark
Kontaktperson: Kamille Bollerup
E-mail: k.bollerup@rn.dk
Telefon: +45 21584109

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.rn.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/252785

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=276020&B=REGIONNORD
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Høring - Procedurepakker indenfor neurokirurgi, radiologi- og røntgenkirurgi, mamma- og plastikkirurgi

Sagsnr.: U050101kab20
II.1.2) Hoved-CPV-kode
33100000 Medicinsk udstyr
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Region Nordjylland påtænker at udbyde procedurepakker indenfor områderne neurokirurgi, radiologi- og røntgenkirurgi, samt mamma- og plastikkirurgi.

For at sikre, at der ikke udelukkes gode tilbud pga. uhensigtsmæssige krav, har Region Nordjylland valgt at lave en høring af det foreløbige udarbejdede udbudsmateriale.

Vi indbyder alle potentielle tilbudsgivere til at gennemgå det vedlagte materiale, og fremsende høringssvar.

Høringsmaterialet består af:

- Udkast til kontrakt

- Udbudsbetingelser

- Kontraktbilag 2, kravspecifikation

- Kontraktbilag 3, tilbudslisten

- Høringsark.

Skriftlige høringssvar bedes fremsendt igennem beskedmodulet i EU-Supply.

Frist for modtagelse af høringssvar er d. 23. september 2020 kl. 12.00.

Venlig hilsen

Kamille Bollerup

Udbudskonsulent

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Høring - procedurepakker indenfor neurokirurgi, radiologi- og røntgenkirurgi, mamma- og plastikkirurgi

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33000000 Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje
33141000 Medicinske forbrugsvarer af ikke-kemisk natur til engangsbrug og hæmatologiske forbrugsvarer
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Region Nordjylland påtænker at udbyde procedurepakker indenfor områderne neurokirurgi, radiologi- og røntgenkirurgi, samt mamma- og plastikkirurgi.

For at sikre, at der ikke udelukkes gode tilbud pga. uhensigtsmæssige krav, har Region Nordjylland valgt at lave en høring af det foreløbige udarbejdede udbudsmateriale.

Vi indbyder alle potentielle tilbudsgivere til at gennemgå det vedlagte materiale, og fremsende høringssvar med kommentarer om fundne uhensigtsmæssigheder samt forslag til forbedringer.

For at standardisere de indkommende høringssvar, bedes I benytte høringsarket som skabelon til kommentar i stedet for at skrive dem i kontraktbilag 2 eller 3.

Høringsmaterialet består af:

- Udkast til kontrakt

- Udbudsbetingelser

- Kontraktbilag 2, kravspecifikation

- Kontraktbilag 3, tilbudslisten

- Høringsark.

Det er væsentligt for os, at få en tilkendegivelse omkring, hvilke produkter I ikke kan tilbyde, eller hvilke mindstekrav, der ikke kan opfyldes. Dette påføres høringsarket. Vær også opmærksom på størrelser ol.

Høringssvar vil blive behandlet af ordregivers brugergruppe, der er sammensat af repræsentanter fra de enheder/afdelinger, der er brugere af de produkter, som er omfattet af høringsmaterialet. Det vil blive vurderet hvorvidt høringssvarene giver anledning til ændringer i det pågældende materiale.

Høringssvar behandles som fortroligt materiale, dog med respekt for aktindsigtsreglerne. Høringssvar vil ikke blive offentliggjort. Høringsparterne skal ikke forvente at få svar på evt. spørgsmål, hverken under eller efter høringen.

Skriftlige høringssvar bedes fremsendt igennem beskedmodulet i EU-Supply.

Frist for modtagelse af høringssvar er d. 23. september 2020.

Venlig hilsen

Kamille Bollerup

Udbudskonsulent

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
01/12/2020

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
17/07/2020

Send til en kollega

0.063