23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 145-357813
Offentliggjort
29.07.2020
Udbudstype
Finder ikke anvendelse

Udbyder

Direktoratet for Kriminalforsorgen

Udbud af sundhedsordning: høring af udbudsmateriale


Direktoratet for Kriminalforsorgen

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter

Forhåndsmeddelelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Direktoratet for Kriminalforsorgen
CVR-nummer: 53383211
Postadresse: Strandgade 100
By: København K
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 1401
Land: Danmark
Kontaktperson: Mie Tjørnelund Thomsen
E-mail: MieTjornlund.Thomsen@krfo.dk
Telefon: +45 72554307

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.kriminalforsorgen.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=276386&B=KRFO
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Offentlig orden og sikkerhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af sundhedsordning: høring af udbudsmateriale

Sagsnr.: 20-15-0278
II.1.2) Hoved-CPV-kode
85100000 Tjenesteydelser inden for sundhedsvæsenet
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

I forbindelse med et forestående genudbud af rammeaftale vedr. Kriminalforsorgens sundhedsordning for medarbejdere – herunder en delaftale om tværfaglig fysisk behandling og en delaftale om psykologisk rådgivning - afholder Kriminalforsorgen forud for offentliggørelsen en skriftlig høring.

Høringen har til formål at understøtte forberedelsen af det kommende udbud på området.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 12 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Tværfaglig fysisk behandling

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85142100 Tjenesteydelser inden for fysioterapi
85172000 Kiropraktortjenester
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omfatter en sundhedsordning, hvis primære formål er at tilbyde ansatte i

Kriminalforsorgen behandlingsmuligheder for arbejdsrelaterede fysiske skader samt psykologisk rådgivning. Det er hensigten at sundhedsordningen på optimal vis er tilpasset Kriminalforsorgens behov. Sundhedsordningen skal være et supplement, der varetager behandling af akut opståede tilfælde, hvor leverandøren involverer og motiverer medarbejderen under behandlingens forløb.

Kriminalforsorgen ønsker at arbejde med det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde. Der skal således være fokus på at styrke bevidstheden omkring fysisk sundhed i arbejdet, såvel som skabe forudsætninger for godt arbejdsmiljø og høj grad af trivsel på arbejdspladsen. Overordnet set skal sundhedsordningen virke i harmoni med ønsket om at nedbringe sygefravær og forebygge arbejdsrelateret nedslidning blandt de ansatte. For at opnå dette, ønsker Kriminalforsorgen en leverandør, der proaktivt kan bidrage med initiativer og aktiviteter til, hvordan akut opståede tilfælde kan forebygges af Kriminalforsorgen som arbejdsplads.

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Psykologisk rådgivning

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85121270 Psykiater- eller psykologtjenester
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet omfatter en sundhedsordning, hvis primære formål er at tilbyde ansatte i

Kriminalforsorgen behandlingsmuligheder for arbejdsrelaterede fysiske skader samt psykologisk rådgivning. Det er hensigten at sundhedsordningen på optimal vis er tilpasset Kriminalforsorgens behov. Sundhedsordningen skal være et supplement, der varetager behandling af akut opståede tilfælde, hvor leverandøren involverer og motiverer medarbejderen under behandlingens forløb.

Kriminalforsorgen ønsker at arbejde med det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde. Der skal således være fokus på at styrke bevidstheden omkring fysisk sundhed i arbejdet, såvel som skabe forudsætninger for godt arbejdsmiljø og høj grad af trivsel på arbejdspladsen. Overordnet set skal sundhedsordningen virke i harmoni med ønsket om at nedbringe sygefravær og forebygge arbejdsrelateret nedslidning blandt de ansatte. For at opnå dette, ønsker Kriminalforsorgen en leverandør, der proaktivt kan bidrage med initiativer og aktiviteter til, hvordan akut opståede tilfælde kan forebygges af Kriminalforsorgen som arbejdsplads.

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
14/08/2020

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
24/07/2020

Send til en kollega

0.05