23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 147-360673
Offentliggjort
31.07.2020
Udbudstype
Resultat

Udbyder

European Centre for Disease Prevention and Control

Opdateringer

Rettelse
(09.09.2020)

V.2.1)
Placering af det tekst, der skal ændres:Dato for indgåelse af kontrakten:
I stedet for:
Dato: 17-07-2019
Læses:
Dato: 17-07-2020

Rettelse
(09.09.2020)

V.2.1)
Placing the text to be modified:Date of conclusion of the contract:
instead of:
Date: 17-07-2019
Read:
Date: 17-07-2020

Rettelse
(09.09.2020)

V.2.1)
Placing the text to be modified:Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
instead of:
Datum: 17-07-2019
Read:
Datum: 17-07-2020

Standardisering af metoder for test af antimikrobiel følsomhed og udvikling af kliniske brudpunkter til overvågning af antimikrobiel resistens i Europa


European Centre for Disease Prevention and Control

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme
Postadresse: Gustav III:s Boulevard 40
By: Solna
NUTS-kode: SE SVERIGE
Postnummer: 16973
Land: Sverige
Kontaktperson: Procurement Back Office
E-mail: ECDC.procurement@ecdc.europa.eu

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.ecdc.europa.eu

Internetadresse for køberprofilen: http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/calls/Pages/procurementsandgrants.aspx

I.2) Information om fælles indkøb
I.4) Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Standardisering af metoder for test af antimikrobiel følsomhed og udvikling af kliniske brudpunkter til overvågning af antimikrobiel resistens i Europa

Sagsnr.: NP/2020/DPR/12238
II.1.2) Hoved-CPV-kode
85100000 Tjenesteydelser inden for sundhedsvæsenet
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Overvågningen af antimikrobiel resistens (AMR) i Den Europæiske Union har mandat til at følge den case-definition, der er fastsat i Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/945 af 22.6.2018 om overførbare sygdomme og relaterede særlige sundhedsproblemer, der skal omfattes af epidemiologisk overvågning, definitionen af AMR (side L 170/72 og L170/73), henviser til European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST) med kliniske brudpunkter og epidemiologiske cut-offs. Derfor skal EU-medlemsstater og EØS-lande indberette resultater af antimikrobiel modtagelighed ved hjælp af EUCAST-validerede metoder og med fortolkning af testresultater med EUCAST-brudpunkter til indberetning af nationale data til ECDC-koordinerede europæiske programmer for overvågning af antimikrobiel resistens, såsom EARS-Net, Euro-GASP og EURGen-Net.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 600 000.00 EUR
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DE DEUTSCHLAND
Hovedudførelsessted:

kontrahentens lokaler.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Overvågningen af antimikrobiel resistens (AMR) i Den Europæiske Union har mandat til at følge den case-definition, der er fastsat i Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/945 af 22.6.2018 om overførbare sygdomme og relaterede særlige sundhedsproblemer, der skal omfattes af epidemiologisk overvågning, definitionen af AMR (side L 170/72 og L170/73), henviser til European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST) med kliniske brudpunkter og epidemiologiske cut-offs. Derfor skal EU-medlemsstater og EØS-lande indberette resultater af antimikrobiel modtagelighed ved hjælp af EUCAST-validerede metoder og med fortolkning af testresultater med EUCAST-brudpunkter til indberetning af nationale data til ECDC-koordinerede europæiske programmer for overvågning af antimikrobiel resistens, såsom EARS-Net, Euro-GASP og EURGen-Net.

Formålet med opgaven er at konsolidere standardiseringen af metoder til testning af antimikrobiel modtagelighed og brudpunkter og løbende forbedre kvaliteten og sammenligneligheden af testning af modtageligheded af menneskelige og zoonotiske patogener i mikrobiologiske samfund inden for klinisk og offentlig sundhed i EU-, EØS- og EU-udvidelseslandene og dermed muliggøre pålidelig europæisk overvågning af antimikrobiel resistens.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • manglende konkurrence af tekniske årsager
Forklaring:

Den enhed, der leverer de ønskede tjenesteydelser, er det koordinerende organ under European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing — EUCAST — en referenceorganisation i Den Europæiske Unions retlige rammer vedrørende overvågning af antimikrobiel resistens som defineret i følgende retsakter:

Kommissionens beslutninger om overvågning af og tilsyn med antimikrobiel resistens, der henviser til case-definitionen i henhold til EUCAST-standarder (kliniske brudpunkter, epidemiologiske cut-off-værdier eller ECOFF'er).

1) Menneskers sundhed: Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/945 af 22.6.2018 om overførbare sygdomme og relaterede særlige sundhedsproblemer, der skal omfattes af epidemiologisk overvågning, samt relevante case-definitioner, definitionen af antimikrobiel resistens er baseret på EUCAST, se de sidste to sider - L 170/72 og L170/73: EUCAST's vejledningsdokumenter og databaser, der er tilgængelige på EUCAST's websted, er anført i fodnoterne.

2) EFSA's overvågning af dyresundhed og zoonotisk AMR: Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2013/652 af 12.11.2013 om overvågning og rapportering af antimikrobiel resistens hos zoonotiske og kommensale bakterier (meddelt under nummer C(2013) 7145) — se bilaget, tabel 1 »Panel af antimikrobielle stoffer, der skal være omfattet af AMR-overvågningen, EUCAST-tærskelværdier for tolkning af resistens og koncentrationsintervaller, som skal testes i Salmonella spp. osv.«

3) EMA's udkast til retningslinjer for evaluering af nye antimikrobielle stoffer: erklæring i 4.2. Fortolkningskriterier for følsomhedstest, linje 267: »I EU er det normalt, at fortolkningskriterier for følsomhedstest identificeres og offentliggøres af European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST).«

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Standardisering af metoder for test af antimikrobiel følsomhed og udvikling af kliniske brudpunkter til overvågning af antimikrobiel resistens i Europa

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
17/07/2019
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 1
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 1
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Escmid Förderverein E.V
By: München
NUTS-kode: DE DEUTSCHLAND
Land: Tyskland
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 600 000.00 EUR
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 600 000.00 EUR
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Se internetadressen anført i afsnit I.3).

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031

Internetadresse: http://curia.europa.eu

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Se internetadressen anført i afsnit I.3).

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/07/2020

Send til en kollega

0.078