23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 163-396546
Offentliggjort
24.08.2020
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Frederiksberg Kommune

Vindere

(22.01.2021)
Personalegruppen
Vandtårnsvej 62B
2860 Søborg

(22.01.2021)
Personalegruppen
Vandtårnsvej 62
2860 Søborg

(22.01.2021)
Altid Vikar
3400 Hillerød

(22.01.2021)
Activ Care
Røjelskær 11, 2.sa
2840 Holte

(22.01.2021)
Pareta
2970 Hørsholm

(22.01.2021)
Powercare
Bryggertorvet 1
2900 Hellerup

Udbud af vikarydelser


Frederiksberg Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Frederiksberg Kommune
CVR-nummer: 11259979
Postadresse: Frederiksberg Rådhus
By: Frederiksberg
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2000
Land: Danmark
Kontaktperson: Louise Sol Rasmussen
E-mail: lora13@frederiksberg.dk
Telefon: +45 28982045

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/bdc6bd30-30ed-4048-9431-0a0f57903307/homepage

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Gladsaxe Kommune
CVR-nummer: 62761113
Postadresse: Rådhus Alle 7
By: Søborg
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2860
Land: Danmark
Kontaktperson: Anne Christine Lønborg
E-mail: anchlo@gladsaxe.dk
Telefon: +45 39575123

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/afe33157-dbd8-40ed-8207-a470ef96f6e8/homepage

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Lyngby-Taarbæk Kommune
CVR-nummer: 11715311
Postadresse: Lyngby Torv 17
By: Kgs. Lyngby
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2800
Land: Danmark
Kontaktperson: Mikael Bach Andersen
E-mail: MIKAA@ltk.dk
Telefon: +45 92436080

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/afe33157-dbd8-40ed-8207-a470ef96f6e8/homepage

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Gentofte Kommune
CVR-nummer: 19438414
Postadresse: Bernstorffsvej 161
By: Charlottenlund
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2920
Land: Danmark
Kontaktperson: Mustapha Mohamad Katamato
E-mail: muka@gentofte.dk
Telefon: +45 39983324

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/afe33157-dbd8-40ed-8207-a470ef96f6e8/homepage

I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/bdc6bd30-30ed-4048-9431-0a0f57903307/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/bdc6bd30-30ed-4048-9431-0a0f57903307/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/bdc6bd30-30ed-4048-9431-0a0f57903307/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af vikarydelser

II.1.2) Hoved-CPV-kode
85000000 Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Dette udbud vedrører vikarydelser.

Udbuddet omfatter 2 delaftaler; en for det pædagogiske område, og en for sundheds- og omsorgsområdet. Tilbudsgivere får derved mulighed for, at afgive tilbud på aftalerne samlet eller hver for sig. Der er ikke krav om, at der afgives tilbud på begge delaftaler:

1) Delaftale 1: Pædagogiske vikarer:

- Pædagoger, herunder dagtilbudspædagoger, skole- og fritidspædagoger, socialpædagoger og specialpædagoger

- Pædagogmedhjælpere

- Pædagogiske assistenter

- Ufaglærte.

2) Delaftale 2: Sundheds- og omsorgsvikarer:

- Autoriserede sygeplejersker

- Autoriserede social- og sundhedsassistenter

- Social- og sundhedshjælpere.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 658 500 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Pædagogiske vikarydelser

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85312100 Daginstitutioner
85311000 Sociale foranstaltninger med institutionsophold
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Hovedudførelsessted:

Frederiksberg, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk, Gentofte kommuner

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Dette udbud vedrører vikarydelser. Udbuddet omfatter 2 delaftaler; heraf en for det pædagogiske område. Tilbudsgivere får derved mulighed for, at afgive tilbud på aftalerne samlet eller hver for sig. Der er ikke krav om, at der afgives tilbud på begge delaftaler:

Delaftale 1: Pædagogiske vikarer:

- Pædagoger, herunder dagtilbudspædagoger, skole- og fritidspædagoger, socialpædagoger og specialpædagoger

- Pædagogmedhjælpere

- Pædagogiske assistenter

- Ufaglærte.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 82 500 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/01/2021
Slut: 31/12/2024
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Option på 1 X 12 mdr.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Forlængelse 1 X 12 mdr.

Gentofte kommune deltager på en frivillig option.

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Sundheds- og omsorgsvikarydelser

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85140000 Sundhedsvæsen i øvrigt
85300000 Sociale foranstaltninger og hermed beslægtet virksomhed
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Hovedudførelsessted:

Frederiksberg, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk, Gentofte kommuner

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Dette udbud vedrører vikarydelser. Udbuddet omfatter 2 delaftaler; heraf en for det pædagogiske område.

Tilbudsgivere får derved mulighed for, at afgive tilbud på aftalerne samlet eller hver for sig. Der er ikke krav om, at der afgives tilbud på begge delaftaler:

Delaftale 2: Sundheds- og omsorgsvikarer:

- Autoriserede sygeplejersker

- Autoriserede social- og sundhedsassistenter

- Social- og sundhedshjælpere.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 576 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/01/2021
Slut: 31/12/2024
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

1X12 mdr.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Option på forlængelse 1 X 12 mdr.

Gentofte Kommune deltager på en frivillig option.

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Delaftale 1 og delaftale 2

Krav om samlet årsomsætning ekskl. moms af de af udbuddet omfattede og tilsvarende ydelser og positiv egenkapital.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Delaftale 1:

Samlet årsomsætning på minimum 11 mio. DKK årligt i hvert af de seneste 2 regnskabsår.

Oplysning om samlet årsomsætning eksklusive moms af de af udbuddet omfattede og tilsvarende ydelser fra de seneste 2 regnskabsår. Såfremt virksomheden er yngre, skal der oplyses om årsomsætning for disse ydelser for den periode, hvor der er mulighed herfor. Det bør endvidere fremgå, hvornår tilbudsgiveren er etableret.

Delaftale 2:

Samlet årsomsætning på minimum 90 mio. DKK årligt i hvert af de seneste 2 regnskabsår.

Oplysning om samlet årsomsætning eksklusive moms af de af udbuddet omfattede og tilsvarende ydelser fra de seneste 2 regnskabsår. Såfremt virksomheden er yngre, skal der oplyses om årsomsætning for disse ydelser for den periode, hvor der er mulighed herfor. Det bør endvidere fremgå, hvornår tilbudsgiveren er etableret.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Krav om erfaring og referencer.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Delaftale 1:

Krav om referencer

Tilbudsgiver har i de seneste 3 år haft erfaring med levering af pædagogiske vikarydelser, sammenligneligt med nærværende opgave, til minimum 3 forskellige offentlige ordregivere.

Delaftale 2:

Tilbudsgiver har i de seneste 3 år haft erfaring med levering af sundhedsfaglige vikarydelser, sammenlignelige med nærværende opgave, til minimum 3 offentlige myndigheder. Hver kontrakt skal have en værdi af minimum 20 mio. DKK over en toårig periode.

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 138-339594
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 18/09/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 18/09/2020
Tidspunkt: 12:01
Sted:

Frederiksberg Kommune

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Der er ikke adgang til at overvære åbningen af tilbuddene.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
19/08/2020

Send til en kollega

0.048