23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 167-405431
Offentliggjort
28.08.2020
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Frederikshavn Kommune

Vindere

Aftale på fodbehandling til folke- og førtidspensionister

(23.12.2020)
Kirsten Kristensen
Gl. Skagensvej 37
9900 Frederikshavn

Udbud af fodbehandling til pensionister og førtidspensionister


Frederikshavn Kommune

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Frederikshavn Kommune
CVR-nummer: 29189498
Postadresse: Rådhus Allé 100
By: Frederikshavn
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: 9900
Land: Danmark
Kontaktperson: Helle Haugaard Andersen
E-mail: hhan@frederikshavn.dk
Telefon: +45 98458620

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.frederikshavn.dk

Internetadresse for køberprofilen: https://frederikshavn.dk/erhverv/leveradoer/aktuelle-udbud/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://frederikshavn.dk/erhverv/leverandoer/aktuelle-udbud/
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=onjxeioopg
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af fodbehandling til pensionister og førtidspensionister

Sagsnr.: Emn-2020-00892
II.1.2) Hoved-CPV-kode
85100000 Tjenesteydelser inden for sundhedsvæsenet
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbud af fodbehandling til pensionister og førtidspensionister.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 6 400 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbud af fodbehandling til pensionister og førtidspensionister.

II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 6 400 000.00 DKK
II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 48
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

I henhold til lov nr. 1093 af 21 december 1994 med efterfølgende lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997, skal Frederikshavn Kommune kræve, at tilbudsgivers tilbud er vedlagt en ”Tro og love erklæring” med opgørelse af tilbudsgivers samlede ubetalte forfaldne gæld til det offentlige.

Erklæringen skal udfyldes uanset beløbsstørrelsen på den i udbudsmaterialets bilag 3 vedlagte formular, idet Frederikshavn Kommune ellers er afskåret fra at antage tilbudsgivers tilbud. Ved gæld til det offentlige forstås, at en tilbudsgiver ikke har opfyldt sine forpligtelser til at betale skatter, afgifter samt bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til lovgivningen i Danmark.

Ved en sammenslutning af flere tilbudsgivere, skal der fremsendes en erklæring for alle de tilbudsgivere, der indgår i sammenslutningen/samarbejdet.

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession
Henvisning til den relevante lov eller administrative bestemmelse:

— Fodplejere

— Statsautoriserede fodterapeuter.

III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Procedureform
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.10) Angivelse af de nationale regler, der er gældende for udbuddet:
IV.1.11) Tildelingsprocedurens hovedtræk:

Frederikshavn Kommune indgår aftale med den/de tilbudsgivere, der har afgivet det økonomiske mest fordelagtige tilbud, på baggrund af det bedste forhold mellem pris og kvalitet, jf. UBL § 162 pkt. 3.

Følgende underkriterier anvendes ved tilbudsvurderingen:

Underkriterier vægtning

1) Pris 50 %

2) Kvalitet 25 %

3) Geografisk nærhed 25 %.

IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse / Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser
Dato: 23/09/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud, Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
Telefon: +45 35291095

Internetadresse: http://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Center for Jura og Udbud
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
24/08/2020

Send til en kollega

0.125