23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 172-417088
Offentliggjort
04.09.2020
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Røde Kors Asylafdeling

Vindere

Delaftale 2 - sociale foranstaltninger - Vest

(12.01.2021)
Det Sundhedsfaglige Børneteam - Støtte ApS
Biografgade 3
8900 Randers C

Delaftale 1 - pædagogiske ydelser - vest

(12.01.2021)
Pædagogisk Vikarbureau ApS
Ndr. Fasanvej 113 - 115, 3. sal TV.
2000 Frederiksberg

Delaftale 4 - sociale foranstaltninger - Øst

(12.01.2021)
SOKON Socialkonsulenter
Kratbjerg 303
3480 Fredensborg

Delaftale 3 - pædagogiske ydelser - Øst

(12.01.2021)
PersonaleGruppen A/S
Vandtårnsvej 62B
2860 Søborg

Genudbud af pædagogiske ydelser og sociale foranstaltninger


Røde Kors Asylafdeling

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Røde Kors Asylafdeling
CVR-nummer: 18887886
Postadresse: Sandholmgårdsvej 40
By: Birkerød
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 3460
Land: Danmark
Kontaktperson: Jannik Brandenborg
E-mail: jabr@redcross.dk
Telefon: +45 40322669

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/136514645.aspx

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/136514645.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/136514645.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Humanitær hjælpeorganisation

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Genudbud af pædagogiske ydelser og sociale foranstaltninger

II.1.2) Hoved-CPV-kode
85000000 Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Rammeaftalen omfatter en række delaftaler fordelt på pædagogiske ydelser og sociale foranstaltninger, der relaterer sig til asylansøgerne på Røde Kors Asylafdelings centre rundt omkring i Danmark.

Sortimentet på rammeaftalen er specificeret i rammeaftalens bilag 1 - kravspecifikation.

Delaftale 1 og 3 omfatter pædagogiske vikarydelser på daginstitution/klub, skole, børnecentre og voksencentre. Delaftale 2 og 4 omfatter sociale foranstaltninger i henhold til serviceloven kap 11 og 14.

Tryk her https://permalink.mercell.com/136514645.aspx

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 20 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 1 - pædagogiske ydelser - vest

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85000000 Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
98000000 Andre kollektive, sociale og personlige tjenesteydelser
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 1 omfatter pædagogiske vikarydelser på daginstitution/klub, skole, børnecentre og voksencentre. Delaftale 1 omfatter følgende kategorier:

— Pædagogisk medhjælp (ikke uddannet)

— Pædagogisk assistent (uddannet assistent eller tilsvarende uddannelse)

— Pædagog - institution, klub og skole (uddannet pædagog eller tilsvarende uddannelse)

— Pædagog med støttefunktion (uddannet pædagog eller tilsvarende uddannelse)

— Pædagog - børnecenter (uddannet pædagog eller tilsvarende uddannelse)

— Lærer (uddannet lærer eller tilsvarende uddannelse).

II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 4 000 000.00 DKK
II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 12
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 2 - Sociale foranstaltninger - Vest

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85000000 Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
98000000 Andre kollektive, sociale og personlige tjenesteydelser
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 2 omfatter sociale foranstaltninger (serviceloven kapitel 11 og 14). Delaftale 2 omfatter følgende kategorier:

— Støttekontaktperson for barnet, den unge herunder uledsagede mindreårige og gravide (SEL § 52, stk. 3., nr.6 og 9)

— Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (SEL §52, stk. 3, nr. 2.)

— Familiebehandling eller behandling af barnet eller den unges problemer (SEL § 52, stk. 3, nr. 3)

— Pasning af børn ved forældres fravær, fx ifbm hospitalsindlæggelse

— Støtteperson til forældre i forbindelse med anbringelse af et barnet uden for hjemmet (SEL § 54)

— Praktisk hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til voksne, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer (SEL § 85)

— Ledsagerordning for voksne (SEL § 97).

II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 000 000.00 DKK
II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 12
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 3 - Pædagogiske ydelser - Øst

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85000000 Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
98000000 Andre kollektive, sociale og personlige tjenesteydelser
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 3 omfatter pædagogiske vikarydelser på daginstitution/klub, skole, børnecentre og voksencentre. Delaftale 3 omfatter følgende kategorier:

— Pædagogisk medhjælp (ikke uddannet)

— Pædagogisk assistent (uddannet assistent eller tilsvarende uddannelse)

— Pædagog - institution, klub og skole (uddannet pædagog eller tilsvarende uddannelse)

— Pædagog med støttefunktion (uddannet pædagog eller tilsvarende uddannelse)

— Pædagog - børnecenter (uddannet pædagog eller tilsvarende uddannelse)

— Lærer (uddannet lærer eller tilsvarende uddannelse).

II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 8 000 000.00 DKK
II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 12
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 4 - Sociale foranstaltninger - Øst

Delkontraktnr.: 4
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85000000 Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
98000000 Andre kollektive, sociale og personlige tjenesteydelser
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 4 omfatter sociale foranstaltninger (serviceloven kapitel 11 og 14). Delaftale 4 omfatter følgende kategorier:

— Støttekontaktperson for barnet, den unge herunder uledsagede mindreårige og gravide (SEL § 52, stk. 3., nr.6 og 9)

— Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (SEL § 52, stk. 3, nr. 2.)

— Familiebehandling eller behandling af barnet eller den unges problemer (SEL § 52, stk. 3, nr. 3)

— Pasning af børn ved forældres fravær, fx ifbm hospitalsindlæggelse

— Støtteperson til forældre i forbindelse med anbringelse af et barnet uden for hjemmet (SEL § 54)

— Praktisk hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til voksne, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer (SEL § 85)

— Ledsagerordning for voksne (SEL § 97).

II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 6 000 000.00 DKK
II.2.7) Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 12
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.4) Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Tro- og loveerklæring:

Tilbudsgiver skal underskrive vedlagt tro og love erklæring vedr. udbudsloven § 135-136 og § 137, stk. 1, nr. 2.

Økonomiske krav:

Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver i seneste disponible regnskabsår skal have haft en positiv soliditetsgrad.

Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver i seneste disponible regnskabsår skal have haft en samlet ydelsesspecifik omsætning på minimum 2 gange delaftalens årlige omsætning. Med ydelsesspecifik omsætningen menes, at omsætningen skal vedrøre de ydelser, der er at finde i delaftalens sortiment.

Tekniske oplysninger:

Det er et minimumskrav, at tilbudsgiver skal oplyse 3 referencer på leverancer af tilsvarende ydelser, som omfatter en eller flere af rammeaftalens sortimentskategorier. De 3 referencer skal samlet set omfatte alle kategorier på en delaftale. Det betyder fx at en reference godt kan være på bare 2 kategorier så længe referencerne tilsammen omfatter alle kategorier.

Se yderligere udbudsbetingelserne.

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Procedureform
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.10) Angivelse af de nationale regler, der er gældende for udbuddet:
IV.1.11) Tildelingsprocedurens hovedtræk:

Tilbuds evaluering efter tildelingskriteriet bedste forhold mellem pris og kvalitet. Se udbudsbetingelserne.

IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse / Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser
Dato: 07/10/2020
Tidspunkt: 13:00
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 35291000
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

1) Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

2) Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

3) Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
31/08/2020

Send til en kollega

0.125