23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 177-426287
Offentliggjort
11.09.2020
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Danmarks Tekniske Universitet - DTU

Vindere

(11.09.2020)
GE Healthcare Danmark A/S
Park Allé 295
2605 Brøndby

SIGNA Premier 3T MR skanner med tilbehør

(03.05.2021)
GE Healthcare Danmark A/S
Park Allé 295
2605 Brøndby

SIGNA Premier 3T MR skanner med tilbehør


Danmarks Tekniske Universitet - DTU

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Danmarks Tekniske Universitet - DTU
CVR-nummer: 30060946
Postadresse: Anker Engelunds Vej 1
By: Kgs. Lyngby
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2800
Land: Danmark
Kontaktperson: Mikkel Bjerregaard Jensen
E-mail: mbjje@dtu.dk
Telefon: +45 45252525

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.dtu.dk

I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

SIGNA Premier 3T MR skanner med tilbehør

II.1.2) Hoved-CPV-kode
33113100 MR-scannere
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Høj-ydelse 3 Tesla human helkrops MR skanner inklusiv installation, forskningsværktøjer, træning, indledende service, udvalgte spoler, RF kabine, diverse tilbehør og opfyldelse af forskningsaftalekrav svarende til købers behov.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 10 000 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33113100 MR-scannere
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

DTU vil indgå en kontrakt vedrørende en klinisk godkendt højt ydende 3,0 Tesla ”wide-bore” MR skanner:

— Mindst 70 cm åbning afht. mulighed for carbon ”body coil” installation, 50 cm isotropisk ”field of view” for torso- og ekstremitetsapplikationer

— Mindst 80 mT/m maximum gradientstyrke i hver retning, og samtidig 200 T/m/s ”slew rate” for krævende applikationer

— Aftageligt leje

— Multi-frekvens eksitation og tilhørende accelereret billeddannelse

— Multi-kerne understøttelse med særligt fokus på carbon og deuterium sekvenser

— Bredt sortiment af klinisk og forskningsmæssigt anvendte målesekvenser

— Generiske sekvenser programmerbare uden for skannerens primære udviklingsmiljø specifikt via både Fidall og Pulseq udviklingsværktøjer, som forskningsgruppens arbejde indenfor området overvejende er baseret på, inklusiv internationale samarbejder

— Avanceret spektroskopisk billeddannelse så som spiraler og “spectral-spectral” eksitation skal være implementeret på carbon og andre kerner

— Pålidelighed er kritisk og skannermodellen skal allerede være veltestet i kliniske miljøer.

II.2.5) Tildelingskriterier
Pris
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • manglende konkurrence af tekniske årsager
Forklaring:

Center for ”Hyperpolarization in Magnetic Resonance” er et grundforskningscenter, som forsker i en særlig billeddannelsesteknik, som giver mulighed for at følge metaboliske processer med isotopmærkede sporstoffer i realtid. Centret er specialiseret i denne hyperpolariseringsteknologi (dissolution Dynamic Nuclear Polarization (dDNP)), der frembringer signalforøgelse på kernemagnetiske resonans (NMR). Denne store signalforøgelse muliggør direkte måling af metabolisme i levende organismer fra celle til menneske. I centerets bio-del fokuserer vi især på at udvikle nye applikationer, der benytter de signalforstærkede sporstoffer til observation af metaboliske rater og netværk.

Gruppen er central i det internationale miljø af forskere, som udvikler metoder baseret på hyperpolariserede substanser, inklusiv hyperpolariseret MR billeddannelse, som globalt langt overvejende udføres på GEH skannere, fordi dette firma unikt har satset stort på denne specielle teknik og dens anvendelser. GEH er eksempelvis eneste leverandør af hyperpolarisatorer til human brug og dertil egnede MR teknikker, samt eneste polarisatorleverandør blandt skanner-fabrikanter overhovedet. Derfor er de relevante metoder til GEH MR skannere yderst veludviklede, og aftagere af nyudviklede metoder langt mere mangfoldige end for andre skannerleverandører.

MR skanning er bredt tilgængeligt i hospitaler, hvilket har fordele, men også giver klare begrænsninger:

- Betingelser for teknisk udvikling er suboptimale da kliniske behov reducerer muligheder for dyre-skanning, lange eksperimenter, og systemændringer, der påvirker CE certificering. Derfor indkøbes nu en skanner til metodeudvikling og human/dyre/materiale-forskning, delvis for fondsmidler bevilget mhp. styrkelse af hyperpolarisationsforskning. Initiativet udgår fra behov indenfor hyperpolariseret MR billeddannelse og spektroskopi men også andre forskningsområder har interesse.

Der er ganske få andre leverandører af højt-ydende MR skannere, da disse er yderst teknisk krævende at fremstille. Ingen andre leverandører har produkter i klinisk drift eller annoncerede produkter, som opfylder alle ydelseskravene. Desuden er købers udviklingsarbejde i høj grad allerede baseret på værktøjer som er specifikke for GEH MR skannere (især FIDALL), som kun er anvendelige med GEH MR skannere, hvorfor gruppens hidtidige forskning indenfor området kun kan finde anvendelse på disse uden meget betragtelige ekstra omkostninger og forsinkelse, som er uacceptabel i forskningssammenhæng.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
07/09/2020
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: GE Healthcare Danmark A/S
Postadresse: Park Allé 295
By: Brøndby
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2605
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 10 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291000

Internetadresse: http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over prækvalifikation:

Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet 20 kalenderdage regnet fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af en kontrakt:

Klage over tildeling af en kontrakt skal være indgivet 45 kalenderdage, efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har tildelt/indgået kontrakt, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 2, nr. 1.

Klage over tildeling under en rammeaftale med genåbning af konkurrencen (miniudbud):

Klage over tildeling af en kontrakt under en rammeaftale med genåbning af konkurrencen skal være indgivet 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen er tildelt/indgået, hvis denne underretning indeholder en begrundelse for beslutningen, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 2, nr. 2.

Klage over tildeling af en rammeaftale:

Klage over tildeling af en rammeaftale skal være indgivet 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 2, nr. 3.

Klage over direkte tildeling:

Klage over, at ordregiver i strid med udbudsloven har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiver har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder en begrundelse for ordregivers beslutning om at tildele kontrakten direkte, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 3.

Klage over offentlige indkøb under tærskelværdien:

Klage over overtrædelser af indkøb under tærskelværdien skal være indgivet inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte tilbudsgivere om, hvem ordregiver har besluttet at indgå kontrakt med, hvis underretningen indeholder en begrundelse; og 6 måneder efter at ordregiver har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, hvis underretningen indeholder en begrundelse for beslutningen, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 4, nr. 1 og 2. Klage over prækvalifikation for indkøb under tærskelværdien skal være indgivet inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen indeholder en begrundelse for beslutningen, jf. lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 5.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/09/2020

Send til en kollega

0.109