23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 179-431824
Offentliggjort
15.09.2020
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Viborg Kommune

EU-udbud af kompressionsstrømper til Jysk Fællesindkøb


Viborg Kommune

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Viborg Kommune
CVR-nummer: 29189846
Postadresse: Prinsens Alle 5
By: Viborg
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 8800
Land: Danmark
Kontaktperson: Anne Husum Mikkelsen
E-mail: ahmi@viborg.dk
Telefon: +45 21729638

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/129582880.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://viborg.dk/

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Skanderborg Kommune
CVR-nummer: 29189633
By: Skanderborg
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Land: Danmark
E-mail: indkobsteamdist@skanderborg.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.skanderborg.dk/udbud

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Favrskov kommune
CVR-nummer: 29189714
By: Hinnerup
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Land: Danmark
E-mail: indkoeb@favrskov.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.favrskov.dk

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Mariagerfjord kommune
CVR-nummer: 29 18 94 55
By: Hadsund
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Land: Danmark
E-mail: indkob@mariagerfjord.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.mariagerfjord.dk/udbud

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Rebild kommune
CVR-nummer: 29189463
By: Støvring
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Land: Danmark
E-mail: indk@rebild.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.rebild.dk/udbud

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Skive kommune
CVR-nummer: 29189579
By: Skive
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Land: Danmark
E-mail: indkob@skivekommune.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.skive.dk/udbud

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Syddjurs Kommune
CVR-nummer: 29189978
By: Ebeltoft
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Land: Danmark
E-mail: indkob@syddjurs.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.syddjurs.dk/udbud

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Norddjurs Komune
CVR-nummer: 29189986
By: Grenå
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Land: Danmark
E-mail: indkoeb@norddjurs.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.norddjurs.dk

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Viborg Kommune (tovholder)
CVR-nummer: 29189846
By: Viborg
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Land: Danmark
E-mail: indkoeb@viborg.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.viborg.dk/udbud

I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

EU-udbud af kompressionsstrømper til Jysk Fællesindkøb

Sagsnr.: 20/15528
II.1.2) Hoved-CPV-kode
33141700 Ortopædiske artikler
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører indkøb og levering af kompressionsstrømper til borgere med bevilling efter servicelovens § 112 samt ordregivers sygeplejedepoter. Udbuddet er opdelt i 2 delaftaler:

- Delaftale 1: Kompressionsstrømper - ordregivers fagpersonale tager mål.

Følgende kommuner deltager i delaftale 1: Favrskov, Mariagerfjord, Norddjurs, Rebild, Skive, Syddjurs og Viborg kommuner.

-lDelaftale 2: Kompressionsstrømper - Leverandøren tager mål.

Skanderborg Kommune.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 18 300 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 1: Kompressionsstrømper - ordregivers fagpersonale tager mål

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33141700 Ortopædiske artikler
33183000 Ortopædiske hjælpemidler
33196100 Hjælpemidler til ældre
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
NUTS-kode: DK042 Østjylland
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

- Delaftale 1: Kompressionsstrømper - ordregivers fagpersonale tager mål. Følgende kommuner deltager i

delaftale 1: Favrskov, Mariagerfjord, Norddjurs, Rebild, Skive, Syddjurs og Viborg kommuner.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 25 %
Kvalitetskriterium - Navn: Bestillingshåndtering / Vægtning: 20 %
Pris - Vægtning: 55 %
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 2: Kompressionsstrømper - leverandøren tager mål

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33141700 Ortopædiske artikler
33183000 Ortopædiske hjælpemidler
33196100 Hjælpemidler til ældre
85121283 Ortopædiske tjenester
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Delaftale 2: Kompressionsstrømper - Leverandøren tager mål. Skanderborg Kommune. De tilbudte priser skal være inkl. måltagning og hjemmebesøg i det omfang som er beskrevet i kravspecifikationen.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 25 %
Kvalitetskriterium - Navn: Konsulentens/-ernes kompetencer / Vægtning: 20 %
Pris - Vægtning: 55 %
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 093-221772
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 1
Betegnelse:

Delaftale 1: Kompressionsstrømper - ordregivers fagpersonale tager mål

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
10/09/2020
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 4
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 1
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 4
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Reamed A/S
Postadresse: Vilhelmsborgvej 16
By: Thisted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: 7700
Land: Danmark
Telefon: +45 97934600
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 11 200 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 13 500 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 2
Betegnelse:

Delaftale 2: Kompressionsstrømper - leverandøren tager mål

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
01/09/2020
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 3
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 1
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 3
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Sahva A/S
Postadresse: Borgervænget 5-7
By: København Ø
NUTS-kode: DK021 Østsjælland
Postnummer: 2100
Land: Danmark
E-mail: info@sahva.dk
Telefon: +45 70110711
Fax: +45 39182611
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 4 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 4 800 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Tilbudsgiver må ikke være omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 135, stk. 1-3 og § 136. Derudover må tilbudsgiver ikke være omfattet af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1-7. Før beslutning om tildeling af rammeaftale vil ordregiver indhente dokumentation for oplysningerne i ESPD, i henhold til udbudslovens § 151, fra den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele rammeaftalen.

Ordregiver vil indhente følgende dokumentation:

- Vedr. udelukkelsesgrunde: Gyldig serviceattest eller tilsvarende dokumentation for udenlandske tilbudsgivere, jf. udbudslovens § 153. Serviceattesten må maksimalt være 6 måneder gammel regnet fra tilbudsfristen.

- Vedr. økonomisk og finansiel formåen: Årsregnskab eller uddrag heraf for det seneste afsluttede regnskabsår eller erklæring hvoraf det fremgår, at tilbudsgiver lever op til mindstekrav til økonomisk og finansiel formåen. Krav vedrørende dokumentation af ESPD gælder ligeledes for konsortiedeltagere og støttende virksomheder.

- Vedr. teknisk og/eller faglig formåen: Referencelisten fra ESPD'et betragtes som endelig dokumentation, jf. udbudslovens § 155, nr. 2.

Der skal indsendes vareprøver til brug for den kvalitative evaluering.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

1) Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

2) Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

3) Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
10/09/2020

Send til en kollega

0.047