23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 182-436886
Offentliggjort
18.09.2020
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Fredensborg Kommune

Vindere

Delaftale 1 - Frederikssund, Halsnæs og Hillerød Kommuner

(08.01.2021)
Holger Hansen Sko ApS
Gammel Køge Landevej 55
2500 Valby

Udbud af ortopædisk fodtøj og indlæg


Fredensborg Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Fredensborg Kommune
CVR-nummer: 29188335
Postadresse: Egevangen 3 B, Brønsholm
By: Kokkedal
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 2980
Land: Danmark
Kontaktperson: Sarah Maria Friis Steine
E-mail: smfs@fredensborg.dk
Telefon: +45 72565000
Fax: +45 72565000

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/138291982.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.fredensborg.dk/

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Hillerød Kommune
By: Hillerød
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Land: Danmark
E-mail: indkob@hillerod.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.hillerod.dk

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Allerød Kommune
By: Allerød
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Land: Danmark
E-mail: elsc@alleroed.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.alleroed.dk

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Ballerup Kommune
By: Ballerup
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Land: Danmark
E-mail: met@balk.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.ballerup.dk

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Bornholms Regionskommune
By: Nexø
NUTS-kode: DK014 Bornholm
Land: Danmark
E-mail: anette.edvardsen@brk.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.brk.dk

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Egedal Kommune
By: Ølstykke
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Land: Danmark
E-mail: niels.damgaard@egekom.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.egedalkommune.dk

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Frederikssund Kommune
By: Frederikssund
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Land: Danmark
E-mail: flkii@frederikssund.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.frederikssund.dk

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Gribskov Kommune
By: Helsinge
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Land: Danmark
E-mail: udbud@gribskov.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.gribskov.dk

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Halsnæs Kommune
By: Frederiksværk
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Land: Danmark
E-mail: triso@halsnaes.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.halsnaes.dk

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Helsingør Kommune
By: Helsingør
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Land: Danmark
E-mail: chabr@helsingor.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.helsingor.dk

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Herlev Kommune
By: Herlev
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Land: Danmark
E-mail: udbud@herlev.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.herlev.dk

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Hørsholm Kommune
By: Hørsholm
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
Land: Danmark
E-mail: pst@horsholm.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.horsholm.dk

I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/138291982.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/138291982.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af ortopædisk fodtøj og indlæg

II.1.2) Hoved-CPV-kode
33141740 Ortopædisk fodtøj
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet gennemføres på vegne af Indkøbsfælleskab Nordsjælland (IN) med henblik på at indgå rammeaftale vedrørende ortopædisk fodtøj og omfatter bestilling og levering af ortopædisk fodtøj og indlæg til kommunernes borgere (herefter "ortopædisk fodtøj").

For nærmere beskrivelse af de udbudte produkter, herunder de mindstekrav produkterne skal opfylde samt ordregivers ønsker til produkter, henvises der til udbudsmaterialet.

Udbuddet er opdelt i 3 geografisk opdelte delaftaler med følgende kommuner pr. delaftale:

- Delaftale 1: Frederikssund mv. (Frederikssund, Halsnæs og Hillerød kommuner)

- Delaftale 2: Fredensborg mv. (Fredensborg, Gribskov, Helsingør og Hørsholm kommuner)

- Delaftale 3: Allerød mv. (Allerød, Ballerup, Bornholm, Egedal og Herlev Kommuner).

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 75 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 1 - Frederikssund, Halsnæs og Hillerød Kommuner

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33141700 Ortopædiske artikler
33141740 Ortopædisk fodtøj
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Denne delaftale omfatter udbud af ortopædisk fodtøj, herunder bestilling og levering af ortopædisk fodtøj og indlæg, til borgere i henholdsvis Frederikssund, Halsnæs og Hillerød Kommuner.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 35 %
Kvalitetskriterium - Navn: Service / Vægtning: 15 %
Pris - Vægtning: 50 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 20 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/02/2021
Slut: 31/01/2025
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 2 - Fredensborg, Gribskov, Helsingør og Hørsholm Kommuner

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33141700 Ortopædiske artikler
33141740 Ortopædisk fodtøj
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Denne delaftale omfatter udbud af ortopædisk fodtøj, herunder bestilling og levering af ortopædisk fodtøj og indlæg, til borgere i henholdsvis Fredensborg, Gribskov, Helsingør og Hørsholm Kommuner.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 35 %
Kvalitetskriterium - Navn: Service / Vægtning: 15 %
Pris - Vægtning: 50 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 30 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/02/2021
Slut: 31/01/2025
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 3 - Allerød, Ballerup, Bornholm, Egedal og Herlev Kommuner

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33141700 Ortopædiske artikler
33141740 Ortopædisk fodtøj
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK013 Nordsjælland
NUTS-kode: DK014 Bornholm
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Denne delaftale omfatter udbud af ortopædisk fodtøj, herunder bestilling og levering af ortopædisk fodtøj og indlæg til borgere i Allerød, Ballerup, Bornholm, Egedal og Herlev Kommuner.

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 35 %
Kvalitetskriterium - Navn: Service / Vægtning: 15 %
Pris - Vægtning: 50 %
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 25 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 01/02/2021
Slut: 31/01/2025
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

For denne delaftale ingår en arbejdsklausul for Egedal Kommune.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

— Soliditetsgrad

— Erhvervs- og produktansvarsforsikring

— Revisionspåtegning.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

— Tilbudsgivers soliditetsgrad skal være positiv i de seneste 3 afsluttede regnskabsår.

— Tilbudsgiver skal have sædvanlig erhvervs- og produktansvarsforsikring med en dækningssum på minimum 5 mio. DKK for tingsskader og minimum 10 mio. DKK for personskader.

— Det seneste års aflagte årsregnskab må ikke indeholde en revisionspåtegning, der tager forbehold for virksomhedens fortsatte drift.

Den vindende tilbudsgiver skal som dokumentation for opfyldelse af mindstekrav til økonomisk og finansiel formåen fremlægge enten regnskaber eller revisorerklæring, hvis regnskaber ikke er offentligt tilgængelige.

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Kontraktvilkår fremgår af udkast til rammeaftale. For delaftale 3 indgår en arbejdsklausul for Egedal Kommune.

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 19/10/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 19/10/2020
Tidspunkt: 12:01

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
Skønnet tidsplan for offentliggørelse af yderligere bekendtgørelser:

2024

VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

De frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1, 2 og 3 finder anvendelse i forhold til nærværende udbud. Den vindende tilbudsgiver skal som dokumentation herfor fremlægge en anmærkningsfri serviceattest.

Den anslåede værdi af rammeaftalen er ordregivers bedste skøn baseret på historiske forbrugsdata plus ca. 20 % til ekstra udgifter. Eftersom ortopædisk fodtøj er omfattet af servicelovens bestemmelser om frit leverandørvalg, og eftersom borgernes behov for disse hjælpemidler varierer over tid, kan den enkelte kommune dog ikke garantere leverandøren en bestemt volumen i rammeaftalernes løbetid.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799

Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

1) Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

2) Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

3) Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15/09/2020

Send til en kollega

0.047