23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 193-466793
Offentliggjort
05.10.2020
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

Udlændingestyrelsen

Vindere

Delaftale 1

(20.01.2021)
Røde Kors Asylafdeling
Sandholmgårdsvej 40
3460 Birkerød

Delaftale 2

(20.01.2021)
Tønder Kommune
Wegners Plads 2
6270 Tønder

Delaftale 3

(20.01.2021)
Vesthimmerlands Kommune
Vestre Boulevard 7
9600 Aars

Udbud af kontrakt om indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl


Udlændingestyrelsen

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Udlændingestyrelsen
CVR-nummer: 77940413
Postadresse: Farimagsvej 51A
By: Næstved
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 4700
Land: Danmark
Kontaktperson: Birgit Nielsen
E-mail: bini@us.dk
Telefon: +45 30332225

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://nyidanmark.dk/

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/ad4f74ee-705f-4f08-b10b-4b7fd7e1b95b/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/ad4f74ee-705f-4f08-b10b-4b7fd7e1b95b/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/ad4f74ee-705f-4f08-b10b-4b7fd7e1b95b/homepage
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Anden aktivitet: drift af asylcentre

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Udbud af kontrakt om indkvartering og underhold af asylansøgere m.fl.

II.1.2) Hoved-CPV-kode
98000000 Andre kollektive, sociale og personlige tjenesteydelser
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udlændingestyrelsen er i medfør af udlændingeloven ansvarlig for at tilvejebringe og drive indkvarteringssteder for asylansøgere m.fl. i Danmark.

Der er på nuværende tidspunkt 14 indkvarteringssteder i drift i Danmark. Den daglige drift af disse indkvarteringssteder varetages af 4 operatører.

Kriminalforsorgen er operatør af indkvarteringsstederne Udrejsecenter Sjælsmark og Kærshovedgård. Disse er ikke omfattet af den udbudte opgave.

Den udbudte opgave omfatter drift af indkvarteringssteder med kontraktopstart pr. 1. januar 2021 og i en periode på et år med mulighed for forlængelse.

Opgaven omfatter bl.a. følgende ydelser, som nærmere beskrevet i udkast til standardoperatørkontrakt:

- Indkvarteringsydelser

- Social- og sundhedsydelser

- Pasningstilbud for børn

- Undervisnings- og fritidstilbud for børn

- Undervisning og aktivering for voksne

- Åbning og/eller lukning af indkvarteringssteder samt op- og nedskalering af pladser

- En decentral inventarfunktion.

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 1 340 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 1

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85300000 Sociale foranstaltninger og hermed beslægtet virksomhed
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
Hovedudførelsessted:

Delaftale 1 omfatter følgende centre:

1) Modtagecenter Sandholm

2) Børnecenter Sandholm

3) Center Jelling

4) Udrejsecenter Avnstrup.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Se nærmere herom i pkt. II.1.4).

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 800 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 12
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Operatørkontrakten er 1-årig, men indeholder en option, der giver Udlændingestyrelsen adgang til enten helt eller delvist at forlænge kontrakten.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Udelukkelsesgrunde:

Ansøger er udelukket fra at deltage i udbuddet, hvis denne er omfattet af udelukkelsesgrundene i ud-budslovens § § 135-137, og denne ikke inden for en af ordregiver fastsat rimelig frist har fremlagt dokumentation for, at denne er pålidelig, jf. udbudslovens § 138.

Mindstekrav til egnethed:

— Ansøger skal ved fremvisning af mindst 1 reference kunne dokumentere erfaring med indkvarteringsopgaver eller andre sociale ydelser, som nærmere beskrevet i udbudsbetingelsernes pkt. 6.4.

— Ansøger skal have haft en omsætning eller indtægter på følgende beløb i de seneste 2 reviderede regnskabsår, som anført i udbudsbetingelsernes pkt. 6.4.

Udvælgelse:

For hver enkelt delaftale vil ordregiver opfordre maksimum 3 ansøgere til at afgive et indledende tilbud. Udvælgelsen vil blive foretaget i overensstemmelse med det i udbudsbetingelsernes pkt. 6.6 anførte.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Kontraktperioden gælder fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2021 med mulighed for forlængelse op til 3 gange 1 år ad gangen.

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Kontrakten er 1-årig. Den i pkt. II.2.6) anslåede værdi er fastsat med udgangspunkt i fuld udnyttelse af forlængelsesoptioner.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 2

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85300000 Sociale foranstaltninger og hermed beslægtet virksomhed
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
Hovedudførelsessted:

Delaftale 2 omfatter følgende centre:

1) Børnecenter Tønder

2) Center Hviding

3) Center Aaløkke.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Se nærmere herom i pkt. II.1.4).

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 220 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 12
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Operatørkontrakten er 1-årig, men indeholder en option, der giver Udlændingestyrelsen adgang til enten helt eller delvist at forlænge kontrakten.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Udelukkelsesgrunde:

Ansøger er udelukket fra at deltage i udbuddet, hvis denne er omfattet af udelukkelsesgrundene i ud-budslovens § § 135-137, og denne ikke inden for en af ordregiver fastsat rimelig frist har fremlagt dokumentation for, at denne er pålidelig, jf. udbudslovens § 138.

Mindstekrav til egnethed:

— Ansøger skal ved fremvisning af mindst 1 reference kunne dokumentere erfaring med indkvarteringsopgaver eller andre sociale ydelser, som nærmere beskrevet i udbudsbetingelsernes pkt. 6.4.

— Ansøger skal have haft en omsætning eller indtægter på følgende beløb i de seneste 2 reviderede regnskabsår, som anført i udbudsbetingelsernes pkt. 6.4.

Udvælgelse:

For hver enkelt delaftale vil ordregiver opfordre maksimum 3 ansøgere til at afgive et indledende tilbud. Udvælgelsen vil blive foretaget i overensstemmelse med det i udbudsbetingelsernes pkt. 6.6 anførte.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Kontraktperioden gælder fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2021 med mulighed for forlængelse op til 3 gange 1 år ad gangen.

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Kontrakten er 1-årig. Den i pkt. II.2.6) anslåede værdi er fastsat med udgangspunkt i fuld udnyttelse af forlængelsesoptioner.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 3

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85300000 Sociale foranstaltninger og hermed beslægtet virksomhed
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
Hovedudførelsessted:

Delaftale 3 omfatter følgende centre:

1) Børnecenter Østrup

2) Center Holstebro

3) Center Ranum.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Se nærmere herom i pkt. II.1.4).

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 320 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 12
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Operatørkontrakten er 1-årig, men indeholder en option, der giver Udlændingestyrelsen adgang til enten helt eller delvist at forlænge kontrakten.

II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Udelukkelsesgrunde:

Ansøger er udelukket fra at deltage i udbuddet, hvis denne er omfattet af udelukkelsesgrundene i ud-budslovens § § 135-137, og denne ikke inden for en af ordregiver fastsat rimelig frist har fremlagt dokumentation for, at denne er pålidelig, jf. udbudslovens § 138.

Mindstekrav til egnethed:

— Ansøger skal ved fremvisning af mindst 1 reference kunne dokumentere erfaring med indkvarteringsopgaver eller andre sociale ydelser, som nærmere beskrevet i udbudsbetingelsernes pkt. 6.4.

— Ansøger skal have haft en omsætning eller indtægter på følgende beløb i de seneste 2 reviderede regnskabsår, som anført i udbudsbetingelsernes pkt. 6.4.

Udvælgelse:

For hver enkelt delaftale vil ordregiver opfordre maksimum 3 ansøgere til at afgive et indledende tilbud. Udvælgelsen vil blive foretaget i overensstemmelse med det i udbudsbetingelsernes pkt. 6.6 anførte.

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Kontraktperioden gælder fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2021 med mulighed for forlængelse op til 3 gange 1 år ad gangen.

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Kontrakten er 1-årig. Den i pkt. II.2.6) anslåede værdi er fastsat med udgangspunkt i fuld udnyttelse af forlængelsesoptioner.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Udelukkelsesgrunde:

Ansøger er udelukket fra at deltage i udbuddet, hvis denne er omfattet af udelukkelsesgrundene i ud-budslovens § § 135-137, og denne ikke inden for en af ordregiver fastsat rimelig frist har fremlagt dokumentation for, at denne er pålidelig, jf. udbudslovens § 138.

Mindstekrav til egnethed:

— Ansøger skal ved fremvisning af mindst 1 reference kunne dokumentere erfaring med indkvarteringsopgaver eller andre sociale ydelser, som nærmere beskrevet i udbudsbetingelsernes pkt. 6.4.

— Ansøger skal have haft en omsætning eller indtægter på følgende beløb i de seneste 2 reviderede regnskabsår, som anført i udbudsbetingelsernes pkt. 6.4.

Udvælgelse:

For hver enkelt delaftale vil ordregiver opfordre maksimum 3 ansøgere til at afgive et indledende tilbud. Udvælgelsen vil blive foretaget i overensstemmelse med det i udbudsbetingelsernes pkt. 6.6 anførte.

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:

Vilkår for kontraktens udførelse fremgår af udkast til standardoperatørkontrakt.

III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.5) Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2017/S 190-389896
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 19/10/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 21/10/2020
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:

Udbuddet gennemføres som et udbud med forhandling i overensstemmelse med udbudslovens afsnit III og den procedure, der er anført i udbudsbetingelserne. Ordregiver forbeholder sig dog ret til at tildele en eller flere af operatørkontrakterne på baggrund af det indledende tilbud og altså uden, at der gennemføres et forhandlingsforløb for den eller de pågældende operatørkontrakter/delaftaler.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Der henvises til klagefristerne, der fremgår af lov om Klagenævnet for Udbud (lov nr. 593 af 2.6.2016).

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
30/09/2020

Send til en kollega

0.047