23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 197-475827
Offentliggjort
09.10.2020
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Region Midtjylland, Indkøb & Medicoteknik

Vindere

Opgradering af Philips interventionsrum, B-lab stue 4, Hjertesygdomme, AUH

(09.10.2020)
Philips Danmark A/S, Health Systems
Frederikskaj 6
2450 København SV

Opgradering af Philips interventionsrum, B-lab stue 4, Hjertesygdomme, AUH


Region Midtjylland, Indkøb & Medicoteknik

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Midtjylland, Indkøb & Medicoteknik
CVR-nummer: 33466781
Postadresse: Nørrebrogade 44, Bygning 2A, 3. sal, DK-8000 Aarhus C
By: Aarhus C
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Postnummer: 8000
Land: Danmark
Kontaktperson: Gitte Buch Starup
E-mail: gitte.starup@stab.rm.dk
Telefon: +45 30922405
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.im.rm.dk
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Opgradering af Philips interventionsrum, B-lab stue 4, Hjertesygdomme, AUH

Sagsnr.: 30720
II.1.2) Hoved-CPV-kode
33111700 Angiografirum
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Region Midtjylland opgraderer et ældre Philips interventionsrum (Philips Allura) med et nyt Philips Azurion 7 C12 med profunktioner samt Philips IntelliVue X3 Hæmodynamisk tryk/EKG-system.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 4 500 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

Aarhus Universitetshospital, Palle Juul-Jensen Boulevard 99, 8200 Aarhus N

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Region Midtjylland opgraderer et ældre Philips interventionsrum (Philips Allura) med et nyt Philips Azurion 7 C12 med profunktioner samt Philips IntelliVue X3 Hæmodynamisk tryk/EKG-system. Der er tale om en Philips Catalyst opgradering af B-lab stue 4 på Hjertesygdomme, AUH. Udstyret skal primært anvendes til KAG-undersøgelser og PCI procedurer.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • manglende konkurrence af tekniske årsager
Forklaring:

Aarhus Universitets Hospital (AUH) har behov for at opgradere et eksisterende Philips Allura, Interventions system på Hjertesygdomme, B-lab stue 4. Stuen opgraderes til Philips 7 C12 med profunktioner samt Philips IntelliVue X3 Hæmodynamisk tryk/EKG-system.

Anskaffelsen foretages som et suppleringskøb, omfattet af udbudsloven § 81 stk. 3, nr. 2, idet der foretages supplerende leveringer fra oprindelig leverandør, til opgradering af allerede eksisterende installation.

Følgende er omfattet: C-arm, leje, betjeningsenheder samt tekniske installationer udskiftes mens enheder som gulvplade, bærejern i loft, belysning, kabelføringsveje, huller i gulv samt basal software og licenser genanvendes.

Ovennævnte opgradering indebærer unikke kliniske og driftsmæssige fordele for ordregiver, heriblandt minimale bygningsændringer, meget kort klinisk nedetid, optimalt brugerinterface, ny detektor generation, lavdosis billedkæde, flad indlæringskurve, ensartet workflow og fuldt integreret interface med patient monitorering, fuldt integreret interface med eksisterende IVUS udstyr, samt øvrigt eksisterende medicoteknisk udstyr, på tværs af iskæmigruppens rum.

Endvidere vil fuld garanti og minimum 10 års fremadrettet garanteret levetid, resultere i en betydelig økonomisk fordelagtig løsning, som samtidig bidrager til Regionens ambition om cirkulær økonomi og grøn omstilling.

På baggrund af ovenstående tildeles kontrakten til Philips Danmark A/S, Health Systems.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Kontraktnr.: 30720
Betegnelse:

Opgradering af Philips interventionsrum, B-lab stue 4, Hjertesygdomme, AUH

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
28/09/2020
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Philips Danmark A/S, Health Systems
CVR-nummer: 43253018
Postadresse: Frederikskaj 6
By: København SV
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2450
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 4 500 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Tolboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Tolboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet for Udbud skal klageren sende en kopi af klagen med bilag til ordregiveren, gerne pr. e-mail.

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
05/10/2020

Send til en kollega

0.047