23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 202-487758
Offentliggjort
16.10.2020
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Vejen Kommune

SK udbud af babyudstyr og tvillingebarnevogne


Vejen Kommune

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Vejen Kommune
CVR-nummer: 29189838
Postadresse: Rådhuspassagen 3
By: Vejen
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 6600
Land: Danmark
Kontaktperson: Cansu Yurdaer
E-mail: cayu@vejen.dk
Telefon: +45 79966331
Fax: +45 79960511
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/140424973.aspx
Internetadresse for køberprofilen: http://www.vejenkom.dk/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Vejen Kommune
CVR-nummer: 29 18 98 38
Postadresse: Rådhuspassagen 3
By: Vejen
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Postnummer: 6600
Land: Danmark
E-mail: post@vejen.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.vejen.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Varde Kommune
CVR-nummer: 29 18 98 11
Postadresse: Bytoften 2
By: Varde
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Postnummer: 6800
Land: Danmark
E-mail: vardekommune@varde.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.vardekommune.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Billund Kommune
CVR-nummer: 29 18 97 65
Postadresse: Jorden Rundt 1
By: Grindsted
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
Postnummer: 7200
Land: Danmark
E-mail: kommunen@billund.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.billund.dk
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/140424973.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/140424973.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

SK udbud af babyudstyr og tvillingebarnevogne

II.1.2) Hoved-CPV-kode
33750000 Produkter til spædbarnspleje
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Udbuddet vedrører levering af babyudstyr samt tvillingebarnevogne med/uden motor til Sydjysk Kommuneindkøb. Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud.

Opgaven indgås som en rammeaftale. Rammeaftale vil blive tildelt de tilbudsgivere, der afgiver det tilbud der er bedste forhold mellem pris og kvalitet.

Udbuddet er opdelt i følgende delaftaler:

- Delaftale 1: Babyudstyr

- Delaftale 2: Tvillingebarnevogne med og uden motor.

Udbuddet er opbygget på en måde, hvor udbyder har fokus på et bredt sortiment. For hver varegruppe skal tilbudsgiver angive en rabatsats som gælder for såvel de tilbudte produkter i varegruppen som for det supplerende sortiment i varegruppen.

Aftalen omfatter, således ikke kun de nævnte produkter på tilbudslisten, men tilbudsgiverens sortiment der naturligt hører under de i tilbudslistens nævnte varegrupper.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 1: Babyudstyr

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
18411000 Beklædningsartikler til spædbørn
33750000 Produkter til spædbarnspleje
39143112 Madrasser
39143116 Vugger
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører levering af babyudstyr samt tvillingebarnevogne med/uden motor til Sydjysk Kommuneindkøb. Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud.

Opgaven indgås som en rammeaftale. Rammeaftale vil blive tildelt de tilbudsgivere, der afgiver det tilbud der er bedste forhold mellem pris og kvalitet.

Udbuddet er opdelt i følgende delaftaler:

- Delaftale 1: Babyudstyr

- Delaftale 2: Tvillingebarnevogne med og uden motor.

Udbuddet er opbygget på en måde, hvor udbyder har fokus på et bredt sortiment. Det afspejler sig i tilbudslisten, hvor tilbudsgiver udover at give tilbud på de udbudte produkter også skal angive antallet af supplerende produkter i sortimentet pr. varegruppe. For hver varegruppe skal tilbudsgiver angive en rabatsats som gælder for såvel de tilbudte produkter i varegruppen som for det supplerende sortiment i varegruppen.

Aftalen omfatter, således ikke kun de nævnte produkter på tilbudslisten, men tilbudsgiverens sortiment der naturligt hører under de i tilbudslistens nævnte varegrupper.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Delaftale 2: Tvillingebarnevogne

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
33750000 Produkter til spædbarnspleje
34900000 Diverse transportudstyr og reservedele
34912100 Klapvogne
39300000 Diverse udstyr
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK03 Syddanmark
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Udbuddet vedrører levering af babyudstyr samt tvillingebarnevogne med/uden motor til Sydjysk Kommuneindkøb. Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud.

Opgaven indgås som en rammeaftale. Rammeaftale vil blive tildelt de tilbudsgivere, der afgiver det tilbud der er bedste forhold mellem pris og kvalitet.

Udbuddet er opdelt i følgende delaftaler:

- Delaftale 1: Babyudstyr

- Delaftale 2: Tvillingebarnevogne med og uden motor.

Udbuddet er opbygget på en måde, hvor udbyder har fokus på et bredt sortiment. Det afspejler sig i tilbudslisten, hvor tilbudsgiver udover at give tilbud på de udbudte produkter også skal angive antallet af supplerende produkter i sortimentet pr. varegruppe. For hver varegruppe skal tilbudsgiver angive en rabatsats som gælder for såvel de tilbudte produkter i varegruppen som for det supplerende sortiment i varegruppen.

Aftalen omfatter, således ikke kun de nævnte produkter på tilbudslisten, men tilbudsgiverens sortiment der naturligt hører under de i tilbudslistens nævnte varegrupper.

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 4 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Tilbudsgiver skal udfylde følgende mindstekrav til teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 143

referencer - 2 over de betydeligste sammenlignelige leveringer, der er udført i løbet af de sidste 3 år, med beskrivelse af leverancerne og angivelse af kontaktpersoner.

Ved sammenlignelige referencer forstås levering af produkter inden for de i tilbudslisten angivne varegrupper pr. delaftale.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Der skal angives 2 referencer for hver delaftale tilbudsgiver byder på.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 16/11/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud
Dato: 16/11/2020
Tidspunkt: 12:00

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

1) Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

2) Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

3) Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/10/2020

Send til en kollega

0.078