23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 207-505547
Offentliggjort
23.10.2020
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Københavns Kommune

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter - udbud af dagbehandling - Københavns Kommune


Københavns Kommune

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Københavns Kommune
CVR-nummer: 64942212
Postadresse: Borups Allé 177
By: København NV
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 2400
Land: Danmark
Kontaktperson: Bente Ryberg
E-mail: i937@kk.dk
Telefon: +45 24205156
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/129012020.aspx
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Allerød Kommune
By: Allerød
NUTS-kode: DK DANMARK
Land: Danmark
E-mail: kommunen@alleroed.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.alleroed.dk/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Ballerup Kommune
By: Ballerup
NUTS-kode: DK DANMARK
Land: Danmark
E-mail: borger@balk.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://ballerup.dk/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Dragør Kommune
By: Dragør
NUTS-kode: DK DANMARK
Land: Danmark
E-mail: dragoer@dragoer.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://dragoer.dk/borger/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Egedal Kommune
By: Ølstykke
NUTS-kode: DK DANMARK
Land: Danmark
E-mail: kommune@egekom.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.egedalkommune.dk/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Fredensborg Kommune
By: Kokkedal
NUTS-kode: DK DANMARK
Land: Danmark
E-mail: fredensborg@fredensborg.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.fredensborg.dk/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Frederiksberg Kommune
By: Frederiksberg
NUTS-kode: DK DANMARK
Land: Danmark
E-mail: raadhuset@frederiksberg.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.frederiksberg.dk/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Furesø Kommune
By: Værløse
NUTS-kode: DK DANMARK
Land: Danmark
E-mail: kommunikation@furesoe.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.furesoe.dk/borger/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Gentofte Kommune
By: Charlottenlund
NUTS-kode: DK DANMARK
Land: Danmark
E-mail: gentofte@gentofte.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.gentofte.dk/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Gladsaxe Kommune
By: Søborg
NUTS-kode: DK DANMARK
Land: Danmark
E-mail: kommunen@gladsaxe.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://gladsaxe.dk/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Helsingør Kommune
By: Helsingør
NUTS-kode: DK DANMARK
Land: Danmark
E-mail: mail@helsingor.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.helsingor.dk/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Herlev Kommune
By: Herlev
NUTS-kode: DK DANMARK
Land: Danmark
E-mail: herlev@herlev.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://herlev.dk/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Hillerød Kommune
By: Hillerød
NUTS-kode: DK DANMARK
Land: Danmark
E-mail: hillerod@hillerod.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.hillerod.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Hvidovre Kommune
By: Hvidovre
NUTS-kode: DK DANMARK
Land: Danmark
E-mail: hvidovre@hvidovre.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.hvidovre.dk/Borger
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Hørsholm Kommune
By: Hørsholm
NUTS-kode: DK DANMARK
Land: Danmark
E-mail: kommunen@horsholm.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.horsholm.dk/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Lyngby-Taarbæk Kommune
By: Kgs. Lyngby
NUTS-kode: DK DANMARK
Land: Danmark
E-mail: lyngby@ltk.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.ltk.dk
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Rudersdal Kommune
By: Holte
NUTS-kode: DK DANMARK
Land: Danmark
E-mail: rudersdal@rudersdal.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.rudersdal.dk/
I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Rødovre Kommune
By: Rødovre
NUTS-kode: DK DANMARK
Land: Danmark
E-mail: rk@rk.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.rk.dk/forside/
I.2) Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter - udbud af dagbehandling - Københavns Kommune

II.1.2) Hoved-CPV-kode
80000000 Uddannelse og undervisning
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Dagbehandling er et helhedstilbud til udsatte børn og unge med særlige behov eller handicap.

Den udbudte opgave omfatter dagbehandlingstilbud til børn og unge i Københavns Kommune. Kbh Kommune indgår rammeaftalerne med de vindende tilbudsgivere om de lokalt placerede dagbehandlingstilbud og varetager det kontraktuelle tilsyn med disse på vegne af alle kommuner. Alle kommuner er berettiget til at gøre brug af de udbudte rammeaftaler, dvs. visitere børn til de vindende tilbudsgivere.

Tryk her https://permalink.mercell.com/137819675.aspx

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 1 992 516 120.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Kategori 1

Delkontraktnr.: 1
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
80000000 Uddannelse og undervisning
85000000 Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
85310000 Sociale foranstaltninger
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Københavns Kommune har opstillet følgende begrænsning(er) i antallet af leverandører pr. målgruppe:

- Kategori 1: 7 leverandører

- Kategori 2: 6 leverandører

- Kategori 3: 3 leverandører.

Kommunernes brug af rammeaftalerne sker efter en faglig behovsvurdering, idet Kommunen i hvert tilfælde vurderer, hvordan nærhedsprincippet, den enkelte unges elevprofile[r], evner og ønsker passer ind i de respektive tilbud under rammeaftalerne.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Bemærk: Dette udbud er et genudbud.

Københavns Kommune har været nødsaget til at annullere sin delkontrakt på udbudsbekendygørelse nr. 2020/S 015-032061, dvs. med virkning for de tilbud, som er fysisk placeret i Københavns Kommune.

Derfor omfatter dette genudbud alene de tilbud, som er fysisk placeret i Københavns Kommune.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Kategori 2

Delkontraktnr.: 2
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
80000000 Uddannelse og undervisning
85000000 Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
85300000 Sociale foranstaltninger og hermed beslægtet virksomhed
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Københavns Kommune har opstillet følgende begrænsning(er) i antallet af leverandører pr. målgruppe:

- Kategori 1: 7 leverandører

- Kategori 2: 6 leverandører

- .Kategori 3: 3 leverandører

Kommunernes brug af rammeaftalerne sker efter en faglig behovsvurdering, idet Kommunen i hvert tilfælde vurderer, hvordan nærhedsprincippet, den enkelte unges elevprofile[r], evner og ønsker passer ind i de respektive tilbud under rammeaftalerne.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Bemærk: Dette udbud er et genudbud.

Københavns Kommune har været nødsaget til at annullere sin delkontrakt på udbudsbekendygørelse nr. 2020/S 015-032061, dvs. med virkning for de tilbud, som er fysisk placeret i Københavns Kommune.

Derfor omfatter dette genudbud alene de tilbud, som er fysisk placeret i Københavns Kommune.

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:

Kategori 3

Delkontraktnr.: 3
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
80000000 Uddannelse og undervisning
85000000 Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
85300000 Sociale foranstaltninger og hermed beslægtet virksomhed
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Københavns Kommune har opstillet følgende begrænsning(er) i antallet af leverandører pr. målgruppe:

- Kategori 1: 7 leverandører

- Kategori 2: 6 leverandører

- Kategori 3: 3 leverandører.

Kommunernes brug af rammeaftalerne sker efter en faglig behovsvurdering, idet Kommunen i hvert tilfælde vurderer, hvordan nærhedsprincippet, den enkelte unges elevprofile[r], evner og ønsker passer ind i de respektive tilbud under rammeaftalerne.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Bemærk: Dette udbud er et genudbud.

Københavns Kommune har været nødsaget til at annullere sin delkontrakt på udbudsbekendygørelse nr. 2020/S 015-032061, dvs. med virkning for de tilbud, som er fysisk placeret i Københavns Kommune.

Derfor omfatter dette genudbud alene de tilbud, som er fysisk placeret i Københavns Kommune.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Procedureform
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.10) Angivelse af de nationale regler, der er gældende for udbuddet:
IV.1.11) Tildelingsprocedurens hovedtræk:

Kommunerne har opstillet følgende konkurrenceparametre: Økonomi (30 %) og kvalitet (70 %). Tilbudsgiverne skal i tilbudsskema A5 oplyse en pris for hver kategori, som tilbuddet omfatter. Alle priser skal oplyses ekskl. moms. Evalueringen af "Kvalitet" sker på baggrund af de af tilbudsgiver udarbejdede cases, idet der lægges vægt på de kvalitetskrav, som er beskrevet i kravspecifikationens afsnit 5. Til brug for evalueringen af tilbuddet, skal dette indeholde et udfyldt tilbudsskema A5.

IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 087-208679
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 1
Betegnelse:

Kategori 1

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
01/07/2020
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 5
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 1
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 5
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Isbryderen
Postadresse: Artillerivej 90, 4
By: København S
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 2300
Land: Danmark
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 811 775 160.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 1
Betegnelse:

Kategori 1

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
30/06/2020
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 5
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 1
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 5
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Skolen ved Sorte Hest
Postadresse: Vesterbrogade 137
By: København V
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 1620
Land: Danmark
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 786 762 480.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 1
Betegnelse:

Kategori 1

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
03/07/2020
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 5
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 1
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 5
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Pilelygaard APS
Postadresse: Syvendeskovvej 37
By: Tølløse
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 4340
Land: Danmark
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 773 119 200.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 1
Betegnelse:

Kategori 1

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
01/07/2020
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 5
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 1
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 5
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Den Specialpædagogiske Dagbehandlingsinstitution Sputnik SP 1 ApS
Postadresse: Jydeholmen 15
By: Vanløse
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 2720
Land: Danmark
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 829 966 200.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 1
Betegnelse:

Kategori 1

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
03/07/2020
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 5
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 5
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Københavns dagbehandlingsskolen ApS
Postadresse: C/O Tagaskolen Esrumgade 15, 2. 2.
By: København
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 2200
Land: Danmark
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 773 119 200.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 2
Betegnelse:

Kategori 2

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
01/07/2020
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 7
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 1
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 7
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Basen
Postadresse: Middelfartgade 9
By: København Ø
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 2100
Land: Danmark
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 752 976 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 2
Betegnelse:

Kategori 2

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
30/06/2020
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 7
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 1
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 7
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Behandlingsskolerne ApS
Postadresse: Linde Alle 53
By: Vanløse
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 2720
Land: Danmark
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 800 507 610.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 2
Betegnelse:

Kategori 2

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
01/07/2020
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 7
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 1
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 7
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Isbryderen
Postadresse: Artillerivej 90, 4
By: København S
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 2300
Land: Danmark
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 786 859 920.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 2
Betegnelse:

Kategori 2

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
30/06/2020
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 7
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 1
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 7
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Skolen ved Sorte Hest
Postadresse: Vesterbrogade 137
By: København V
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 1620
Land: Danmark
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 783 095 040.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 2
Betegnelse:

Kategori 2

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
03/07/2020
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 7
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 1
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 7
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Pilelygaard APS
Postadresse: Syvendeskovvej 37
By: Tølløse
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 4340
Land: Danmark
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 752 976 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 2
Betegnelse:

Kategori 2

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
01/07/2020
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 7
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 1
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 7
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Den Specialpædagogiske Dagbehandlingsinstitution Sputnik SP 1 ApS
Postadresse: Jydeholmen 15
By: Vanløse
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 2720
Land: Danmark
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 783 095 040.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 3
Betegnelse:

Kategori 3

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
01/07/2020
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 3
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 1
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 3
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Basen
Postadresse: Middelfartgade 9
By: København Ø
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 2100
Land: Danmark
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 168 304 500.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 3
Betegnelse:

Kategori 3

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
30/06/2020
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 3
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 1
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 3
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Behandlingsskolerne ApS
Postadresse: Linde Alle 53
By: Vanløse
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 2720
Land: Danmark
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 177 568 440.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: 3
Betegnelse:

Kategori 3

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
01/07/2020
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 3
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 1
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 3
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Den Specialpædagogiske Dagbehandlingsinstitution Sputnik SP 1 ApS
Postadresse: Jydeholmen 15
By: Vanløse
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 2720
Land: Danmark
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 172 620 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Det bemærkes for god ordens skyld, at de kontraktværdier, som er angivet under pkt. V.2.4) er den samlede potentielle værdi af hver enkelt delaftale - baseret på leverandørens priser og det historiske pladsbehov. Denne værdi er således udtryk for en samlet estimeret værdi, og er således ikke udtryk for den faktiske betaling til leverandøren, idet denne er afhængig af det konkrete træk på rammeaftalen, herunder fordelingen af visitationer under behovsmodellen.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

1) Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

2) Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

3) Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
19/10/2020

Send til en kollega

0.047