23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 220-540330
Offentliggjort
11.11.2020
Udbudstype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

Udbyder

Region Midtjylland, Indkøb & Medicoteknik

Vindere

Opgradering af CT-skanner

(11.11.2020)
GE Healthcare Danmark A/S
Park Allé 295
2605 Brøndby

Opgradering af CT-skanner, Røntgen & Skanning, Regionshospitalet Gødstrup


Region Midtjylland, Indkøb & Medicoteknik

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Region Midtjylland, Indkøb & Medicoteknik
CVR-nummer: 33466781
Postadresse: Nørrebrogade 44, Bygning 2A, 3. sal, DK-8000 Aarhus C
By: Aarhus C
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Postnummer: 8000
Land: Danmark
Kontaktperson: Erik Lindstrøm Christensen
E-mail: erik.christensen@stab.rm.dk
Telefon: +45 24851255
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.im.rm.dk
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Opgradering af CT-skanner, Røntgen & Skanning, Regionshospitalet Gødstrup

II.1.2) Hoved-CPV-kode
33115100 CT-scannere
II.1.3) Kontrakttype
Varer
II.1.4) Kort beskrivelse:

Region Midtjylland udskifter eksisterende Aquilion One CT scanner fra Toshiba til Revolution CT ES fra GE.

Opgraderingen foretages med henblik på at sikre, at det generelle teknologiske niveau på Røntgen og Skanning, Regionshospitalet Gødstrup forbliver tidssvarende, at sikre klinikernes adgang til nyeste diagnostiske værktøjer, at sikre patienterne den bedste undersøgelse i relation til billedkvalitet, stråle- og kontrastdosis og patientsikkerhed.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 6 600 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04 Midtjylland
Hovedudførelsessted:

Røntgen & Skanning, Regionshospitalet Gødstrup

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Region Midtjylland udskifter eksisterende Aquilion One CT scanner fra Toshiba til Revolution CT ES fra GE.

Opgraderingen foretages med henblik på at sikre, at det generelle teknologiske niveau på Røntgen og Skanning, Regionshospitalet Gødstrup forbliver tidssvarende, at sikre klinikernes adgang til nyeste diagnostiske værktøjer, at sikre patienterne den bedste undersøgelse i relation til billedkvalitet, stråle- og kontrastdosis og patientsikkerhed.

Enheden skal betjene den samlede radiologiske funktion indenfor bl.a. medicin, abdominal-, urinvejs- og ortopædkirurgi samt onkologisk, neurologisk, ØNH og angiografisk diagnostik, med særligt fokus på en bred vifte af akutte undersøgelser lige fra nyresten til intensive multitraumescanninger. Scanneren skal samtidig med at fungere som akutscanner, kunne foretage scanninger på indlagte patienter såsom onkologi, for at give et bedre patientflow i hele afdelingen.

Yderligere skal systemet bl.a. varetage specialfunktioner som hjerte CT, dual energy vævsanalyse for mere præcis og avanceret diagnostik, ortopædisk funktionsanalyse m.m.

II.2.5) Tildelingskriterier
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse
  • Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:
    • manglende konkurrence af tekniske årsager
Forklaring:

Regionen har til hensigt at tildele kontrakten direkte til GE, da vi ved vores markedsundersøgelse har konstateret, at der alene er et produkt på markedet, som lever op til Regionens behov. Det er det eneste system på markedet, der kombinerer de følgende teknologier, som er af afgørende betydning for at bibeholde og udbygge afdelingens kliniske produktion:

Unikke features:

Med GE Revolution CT-scanner får vi en high end CT scanner på højt teknologisk niveau, konfigureret med bl.a. helt nyt udviklet TrueFidelity, som er en AI-baseret Deep Learning rekonstruktion, der er med til at sikre avanceret dosis- og kontrastbesparelse for patienterne samt en optimeret og støjfri billedkvalitet for avanceret diagnostik, hvilket er med til at øge patientsikkerheden.

Den store gantry-åbning på 80 cm og lejets høje kapacitet for vægt, sikrer at alle typer patienter, også traumatiserede, kan scannes på samme høje niveau som på afdelingens øvrige GE CT-scannere.

GE Revolution CT ES er konfigureret med mulighed for høj scanningshastighed i Full FOV ved både Single og Dual Energy.

Single Energi 43 cm/sek. i Full FOV, Spectral 25 cm/sek. i Full FOV – den eneste scanner på markedet, der kan håndtere dette. Dette er en meget vigtig højteknologisk funktion, da denne optimerede scanningshastighed giver langt bedre billeder, da funktionen bl.a. eliminerer bevægelsesartefakter fra fx børn, traume-patienter samt ved organundersøgelser som lunger og hjerte mv. I rigtig mange tilfælde vil de øvrige scannere på afdelingen kunne benyttes. Det er vigtigt, at man på akut afdelingen har en scanner, som har dette høje konfigurationsniveau, da det i visse situationer har særlig betydning for sikkerheden i diagnostikken f.eks. ved scanning af børn eller traumepatienter, at man opnår CT traumeundersøgelser med en tilstrækkelig høj billedkvalitet.

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Betegnelse:

Opgradering af CT-skanner

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1) Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
19/10/2020
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: GE Healthcare Danmark A/S
CVR-nummer: 26 52 77 91
Postadresse: Park Allé 295
By: Brøndby
NUTS-kode: DK012 Københavns omegn
Postnummer: 2605
Land: Danmark
Internetadresse: www.gehealthcare.dk
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 6 600 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Tolboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Samtidig med klagens fremsendelse til Klagenævnet for Udbud skal klageren sende en kopi af klagen med bilag til ordregiveren, gerne pr. e-mail.

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
06/11/2020

Send til en kollega

0.062