23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 220-541358
Offentliggjort
11.11.2020
Udbudstype
Finder ikke anvendelse

Udbyder

Direktoratet for Kriminalforsorgen

Indkaldelse til markedsdialog - udbud af drift af forældregrupper


Direktoratet for Kriminalforsorgen

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter

Forhåndsmeddelelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Direktoratet for Kriminalforsorgen
CVR-nummer: 53383211
Postadresse: Strandgade 100
By: København K
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 1401
Land: Danmark
Kontaktperson: Marie Jepsen
E-mail: Marie.Jepsen@krfo.dk
Telefon: +45 72554367
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://www.kriminalforsorgen.dk
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=285562&B=KRFO
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Offentlig orden og sikkerhed

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Indkaldelse til markedsdialog - udbud af drift af forældregrupper

Sagsnr.: 20-15-0331
II.1.2) Hoved-CPV-kode
85300000 Sociale foranstaltninger og hermed beslægtet virksomhed
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

I forbindelse med et forestående udbud af drift af forældregrupper inviterer Kriminalforsorgen potentielle leverandører til markedsdialog. Markedsdialogen har til formål at understøtte forberedelsen af det kommende udbud på området.

Potentielle leverandører, der er interesseret i at deltage i markedsdialogen, opfordres til at tilkendegive deres interesse. Tilkendegivelsen skal ske via EU-Supply og modtages ikke på anden vis. Tilkendegivelsen skal indeholde en kort overordnet beskrivelse af virksomheden samt en begrundelse for at deltage i markedsdialogen, som skal være funderet i leverandørens kendskab til og erfaring med ydelsen, herunder kendskab til og erfaring med følgende:

— administration og drift af projekter med et børne/familiefagligt fundament, herunder erfaring med supervision samt erfaring med samarbejde med den myndighed der udbyder et projekt.

— arbejde i fængselsverdenen eller lignende miljøer.

Tilkendegivelsen skal være modtaget senest 20. november 2020 kl. 12.00.

II.1.5) Anslået samlet værdi
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
85312300 Vejledning og rådgivning
85312310 Vejledning
85312320 Konsulenttjenesteydelser
85312330 Familieplanlægning
85121270 Psykiater- eller psykologtjenester
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Kriminalforsorgen påtænker at udbyde en kontrakt vedr. ydelser forbundet med drift af opgaven omkring forældregrupper i udvalgte fængsler og arresthuse, fordelt over hele landet.

Tilbuddet om samtalegrupper for indsatte forældre, er en del af satspuljeforliget ”børn af indsatte og deres familier” fra 2015 og tilbuddet har været fast implementeret i min. 16 fængsler og større arresthuse siden 2016.

Formålet med forældregrupper i kriminalforsorgs kontekst, er at tilbyde indsatte forældre erfaringsudveksling, sikre indsatte overordnet forståelse og viden i forhold til børneperspektivet, at styrke kvaliteten af kontakten til deres børn, samt samarbejdet med den anden forældre, plejefamilie og myndigheder.

Opgaven omkring afvikling af forældregrupper omfatter blandt andet:

— Årlig afvikling af 36 forældregruppe forløb i 10 udvalgte fængsler og 18 forløb i 6 større arresthuse, svarende til i alt min. 54 forløb.

— Varetage opgaven med forældrestøttende tilbud til kvinder på Jyderup Fængsel.

— Sikre ledelse, supervision og faglig udvikling af de psykologer/familiebehandlere der varetager opgaven med grupperne.

— Sikre tæt samarbejde omkring opgaveløsningen med de enkelte matrikler, der huser tilbuddet.

— Tage afsæt i allerede eksisterende materiale og manual udviklet i narrativ/systemisk metoderamme.

— Sikre synlighed og tæt samarbejde med Kriminalforsorgen i forhold til overordnet strategi og årshjul.

— Løbende udvikle og kvalitetssikre projektet i samarbejde med Kriminalforsorgen, så tilbuddet sikres tilpasset ny viden, eventuelle kontekstuelle ændringer, og nye udvalgte grupper med særlige behov.

II.2.14) Yderligere oplysninger
II.3) Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
26/02/2021

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

Kriminalforsorgen forbeholder sig retten til at begrænse antallet af deltagere i markedsdialogen, såfremt der modtages mange tilkendegivelser fra interesserede leverandører. Udvælgelsen af leverandører vil ske ud fra en helhedsvurdering af de indkomne tilkendegivelser og skal sikre, at Kriminalforsorgen opnår den bredeste mulige dialog ift. det forestående udbud. Kriminalforsorgen forbeholder sig ligeledes retten til at fravælge interesserede leverandører, såfremt Kriminalforsorgen konkret vurderer, at leverandøren ikke er en relevant deltager i markedsdialogen.

Dialogmøderne vil blive afholdt som individuelle møder via Skype og vil have en varighed på 1 time. Møderne forventes afholdt i uge 49. De udvalgte leverandører vil få endelig invitation med angivelse af mødedato tilsendt i uge 48.

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
06/11/2020

Send til en kollega

0.046